Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου τη Δευτέρα στη Λότζια 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου συνεδριάζει τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2022 και ώρα 17.55,  στην Αίθουσα «Ελ. Βενιζέλος» στη Λότζια, με 21  θέματα  στην ημερήσια διάταξη.

Θα υπάρξει επίσης συζήτηση για: 

– Επιστολή δημοτικών παρατάξεων  με θέμα: «Ενεργειακή κρίση και ενέργειες του Δήμου Ηρακλείου» . 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                                                                                  

 1. Τροποποίηση της 277/2021 απόφασης δημοτικού συμβουλίου που αφορά τη δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας και το σχέδιο του καταστατικού.
 2. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 (απόφαση 3/2022 Εκτελεστικής Επιτροπής Ηρακλείου). 
 3. Καθορισμός τέλους θέσεων προσωρινής στάσης (απόφαση 387/2022 Οικονομικής Επιτροπής). 
 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 για δημιουργία Κ.Α. εξόδων με τίτλο «Αμοιβή ατόμων εκτελούντων ειδικές Υπηρεσίες (εμπειρογνώμονες εκτιμητές)»  (απόφαση 353/2022 Οικονομικής Επιτροπής). 
 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 για την χρηματοδότηση της λειτουργίας ΚΔΑΠΑμεΑ Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 354/2022 Οικονομικής Επιτροπής).  
 6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 για δημιουργία ΚΑ εξόδων με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών διοικητικής και συμβουλευτικής υποστήριξης για την ωρίμανση και παρακολούθηση πρότασης μέχρι την ένταξη της, στο πρόγραμμα «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του Δημοσίου Χώρου» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”»  (απόφαση 397/2022 Οικονομικής Επιτροπής). 
 7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 για την χρηματοδότηση της ανάπλασης των βασικών οδών πρόσβασης & του περιβάλλοντος χώρου του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου (Φάση Β)  – (απόφαση 398/2022 Οικονομικής Επιτροπής). 
 8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 βάση 6 αιτημάτων Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου σχετικά με την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (απόφαση 399/2022 Οικονομικής Επιτροπής) .
 9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 βάση 4 αιτημάτων Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου σχετικά με την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (απόφαση 400/2022 Οικονομικής Επιτροπής). 
 10. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Α΄ τρίμηνο του 2022 (απόφαση 401/2022 Οικονομικής Επιτροπής). 
 11.  Επαναπροσδιορισμός χρέωσης Δήμων και Ιδιωτών για την χρήση του Σταθμού Μεταφόρτωσης του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 405/2022 σε ορθή επανάληψη,   Οικονομικής Επιτροπής). 
 12. Αίτηση υπαγωγής σε Πρόγραμμα Επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών. 
 13. Έγκριση κατανομής της κρατικής επιχορήγησης που αφορά στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητας προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου (συμπληρωματική κατανομή) και εξειδίκευση της δαπάνης. 
 14. Καταβολή και καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου – Αντιπροέδρου και αποζημίωσης μελών Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2022. 
 15. Καταβολή και καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου – Αντιπροέδρου και αποζημίωσης μελών Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου   Κρήτης για το έτος 2022. 
 16. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Ηρακλείου για την εκ νέου συγκρότηση Συμβουλίου Χρηστών Λιμένα Ηρακλείου λόγω λήξης θητείας. 
 17. Λήψη απόφασης για τη σύναψη συμβολαίου εκποίησης δημοτικής έκτασης κατεχομένης από την Καλλιόπη Κλωνάρη. 
 18. Συμπλήρωση της αρ. 59/04-4-2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου (Καθορισμός αρδευτικής περιόδου έτους 2022 και πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης). 
 19. Διαγραφές προστίμων Κ.Ο.Κ.
 20. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη μεταστέγαση του 50ου νηπιαγωγείου Ηρακλείου. 
 21. Έγκριση απομάκρυνσης δένδρων. 

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί