Το πρώτο νομικό μέτρο κατά της τιμής ρεύματος από το Ηράκλειο – Το εξώδικο από ΑΜΕΑ με αναπηρική σύνταξη

Το πρώτο νομικό μέτρο κατά της αύξησης των λογαριασμών ρεύματος και της επιβολής της ρήτρας αναπροσαρμογής, κατατέθηκε προχθές σε βάρος της ΔΕΗ στο Ηράκλειο, από ΑΜΕΑ με αναπηρική σύνταξη, ο οποίος όχι μόνο καλείται να πληρώσει υπέρογκα ποσά που υπερβαίνουν τη σύνταξή του, αλλά δεν μπορεί καν να κάνει χρήση διαφόρων βοηθητικών για τον ίδιο υπηρεσιών, καθώς αδυνατεί να πληρώσει το επιπλέον ρεύμα!

Πρόκειται για τον Γιώργο Δημητρίου, αρθρογράφο του Candiadoc, ο οποίος σε εξώδικο που κοινοποίησε στη ΔΕΗ αναφέρει μεταξύ άλλων:

“…ο λογαριασμός της ΔΕΗ υπερβαίνει κατά πολύ το ποσό της σύνταξης που λαμβάνω μηνιαίως λόγω βαριάς αναπηρίας 80%,ενώ έχει σε κάθε περίπτωση υπερτριπλασιαστεί. Πλέον αυτού του βαθμού αναπηρίας η όρασή μου, βαθμός πρεσβυωπίας και μυωπίας ανέρχονται στους 12 βαθμούς. Παρά ταύτα, εξ΄αιτίας της ρήτρας αναπροσαρμογής αναγκάζομαι να στερούμαι την στοιχειώδη λειτουργία κλιματιστικού απαραίτητο για την περιορισμένη αναπνευστική λειτουργική δυνατότητα μου λόγω της καρδιοπάθειας. Αδυνατώ να διαθέσω ελάχιστο ηλεκτρικό φώς για την ελάχιστη ικανοποίηση των αναγκών μου ως ΑΜΕΑ”.

“Για αυτούς τους λόγους αλλά και πολλούς άλλους σας δηλώνω ότι δεν πρόκειται να πληρώσω καμμία ρήτρα αναπροσαρμογής στο τιμολόγιο της ΔΕΗ παρά μόνο την αξία του ρεύματος το ΦΠΑ και την ΕΡΤ, μέχρι τα ελληνικά και τα Ευρωπαικά δικαστήρια αποφασίσουν για τη νομιμότητα της ρήτρας αυτής”, προσθέτει.

Ολόκληρο το κείμενο της εξώδικης πρόσκλησης του Γ. Δημητρίου:

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ,ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ    

ΤΟΥ : Γιώργου Δημητρίου και ΤΗΣ Ζωγραφιάς Ασλάνη, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Συνταξιούχος ΑΜΕΑ 80% ,κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης ,οδός με ΑΦΜ:   πελάτη της Δ.Ε.Η με αριθμό παροχής  5……………0   για ακίνητο επί της Αρχιμήδους γωνία Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου Κρήτης.

                                                                                                                                                                                                  Π Ρ Ο Σ

Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία <<Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου,στην Περιφερειακή Διοίκηση Ηρακλείου που εδρεύει στο Τσαλικάκι και εκπροσωπείται νόμιμα.

                                                                                                                                                               ======================================

Ο καθένας από εμάς συνδέεται με την εταιρεία σας με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.Τα στοιχεία της σύνδεσης καθενός αναφέρονται ανωτέρω.Πρόκειται για καθαρή σύμβαση παραχώρησης ,εφόσον το περιεχόμενο αυτής ουδέποτε αποτέλεσε προιόν ελεύθερης διαπραγμάτευσης ,και ορίζονταν πάντοτε αποκλειστικά από την εταιρεία σας,είτε ενεργούσε ως κρατικός οργανισμός κοινής ωφέλειας ,είτε ενεργούσε ως ανώνυμη εταιρεία ιδιωτικού δικαίου.Παρ΄ολα αυτά ,στις συμβάσεις αναφορικά με τη ρήτρα αναπροσαρμογής απουσιάζει εντελώς η δική μου ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή αυτής της ρήτρας,και πολλώ δε μάλλον η οποιάδήποτε δική μου συναίνεση.Δεν υπήρξε από μέρους σας η οποιάδήποτε πρόβλεψη για την εις βάρος του καταναλωτή επιδείνωση των όρων της σύμβασης παρά με την μονομερή απόφαση της ΔΕΗ.

Σας ενημερώνω ότι ο λογαριασμός της ΔΕΗ υπερβαίνει κατά πολύ το ποσό της σύνταξης που λαμβάνω μηνιαίως λόγω βαριάς αναπηρίας 80%,ενώ έχει σε κάθε περίπτωση υπερτριπλασιαστεί. Πλέον αυτού του βαθμού αναπηρίας η όρασή μου, βαθμός πρεσβυωπίας και μυωπίας ανέρχονται στους 12 βαθμούς. Παρά ταύτα, εξ΄αιτίας της ρήτρας αναπροσαρμογής αναγκάζομαι να στερούμαι την στοιχειώδη λειτουργία κλιματιστικού απαραίτητο για την περιορισμένη αναπνευστική λειτουργική δυνατότητα μου λόγω της καρδιοπάθειας. Αδυνατώ να διαθέσω ελάχιστο ηλεκτρικό φώς για την ελάχιστη ικανοποίηση των αναγκών μου ως ΑΜΕΑ.

Για αυτούς τους λόγους αλλά και πολλούς άλλους σας δηλώνω ότι δεν πρόκειται να πλωρώσω καμμία ρήτρα αναπροσαρμογής στο τιμολόγιο της ΔΕΗ παρά μόνο την αξία του ρεύματος το ΦΠΑ και την ΕΡΤ, μέχρι τα ελληνικά και τα Ευρωπαικά δικαστήρια αποφασίσουν για τη νομιμότητα της ρήτρας αυτής. Οι δικηγορικοί σύλλογοι Πάτρας και Αθηνών έλαβαν ήδη σχετικές πρωτοβουλίες  τις οποίες θα θεμελιώσουν με το απαραίτητο Ελληνικό νομικό οπλοστάσιο. Οφείλω να σας ενημερώσω ότι εκτός τις πιθανές παραβάσεις των συναλλακτικών ηθών και άλλων συμβατικών υποχρεώσεων υπάρχει ξεκάθαρη παραβίαση της λευκής βίβλου της 2ας Απριλίου του 2008 σχετικά με τις αγωγές και τις αποζημιώσεις για την παραβίαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων της Ευρωπαικής Ενωσης COM(2008)165.

Συγκεκριμένα, όπως έχει δηλώσει επανειλημμένα το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων, οποιοσδήποτε εχει υποστεί ζημία από παράβαση των άρθρων 101 και 102 της της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενωσης <<Οι Αντιμονοπωλιακές διατάξεις της Ε.Ε>>έχει δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση για αυτή τη ζημιά. Θύματα παραβιάσεων της Ευρωπαϊκής αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας από όλους τους θεσμούς της οικονομίας ανεξάρτητα αν οι αγωγές αποζημίωσης βασίζονται ή όχι σε προηγούμενη διαπίστωση παραβίασης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Βλέπε, https://eur-lex.europa.eu Guidelines on the assessment of horizontal mergers – EUR-Lex.

Να γνωρίζεται ότι η Ελλάδα έχει υποχρεωθεί από την ευρωπαϊκή εποπτεία των μνημονίων και συγκεκριμένα με έγγραφο του Ευρωκοινοβουλίου τον Αύγουστο του 2021 να λάβει αντιμονοπωλιακά μέτρα στην αγορά ενέργειας.Η Ελληνική κυβέρνηση για άγνωστους λόγους ουδέποτε έλαβε τα μέτρα που για πολλοστή φορά της ζήτησε εγγράφως η Ε.Ε.

  =========================================

Δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός στην Ελληνική αγορά ενέργειας και αυτό φαίνεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Σύμφωνα με τη μέθοδο της Ε.Ε το μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ το 2021 ανήλθε στο 63,81% ενώ και οί άλλοι ιδιωτικοί πάροχοι κατέχουν το 36,19% κάποιοι από τους οποίους κατέχουν και το 63% της ΔΕΗ. Πέντε (5) ιδιωτικοί πάροχοι μαζί με τη ΔΕΗ ελέγχουν το 88% του μεριδίου αγοράς και άλλοι 7 ιδιωτικοί πάροχοι ενέργειας το 12% της αγοράς περίπου.Με βάση τον ΗΗΙ index,δείκτης συγκέντρωσης, συγχωνεύσεων ανταγωνιστικότητας κλπ ΗΗΙ= (ΔΕΗ 2Χ63,81% + Α πάροχο 2Χ5,5%+ Β πάροχο 3,8% + Γ πάροχο 2Χ5% + Δ πάροχο 2Χ4% + Ε πάροχο 4,5% ) =4220 μονάδες περίπου.Ο ανταγωνισμός θα ήταν στο καλύτερο σημείο του όταν ο δείκτης έδειχνε ΗΗΙ=1500 και στο χειρότερο υποφερτό σημείο όταν ο δείκτης ανταγωνισμού θα έδειχνε μέχρι ΗΗΙ=2500.Συνεπώς ο δείκτης στις 4220 μονάδες δείχνει υψηλή συγκέντρωση στην αγορά ενέργειας και συνθήκες ολιγοπωλίου.Η Ε.Ε χρησιμοποιεί θεσμικά τον δείκτη ΗΗΙ index για την αποτύπωση του ανταγωνισμού ή των παράνομων Ολιγοπωλίων.

                                                                                                                                                       ===========================================

Επιφυλάσσομαι κάθε νομίμου δικαιώματος μου ως Ευρωπαίος πολίτης, ως ΑΜΕΑ και καθιστώ υπεύθυνη τη ΔΕΗ αλλά και οποιονδήποτε άλλον δεν εφαρμόζει τους Ευρωπαϊκούς νόμους και κανονισμούς αλλά και τις επίσημες ειδοποιήσεις του Ευρωκοινοβουλίου προς την Ελληνική κυβέρνηση για την εφαρμογή αντι-μονοπωλιακής πολιτικής στην ενέργεια από τον Αύγουστο του 2021.Η χαρακτηριστική αδράνεια της ΔΕΗ και της ΚΥΒΈΡΝΗΣΗΣ με καθιστούν θύμα ενεργειακού αποκλεισμού και φτώχειας.

Για αυτούς τους λόγους αδυνατώ, αρνούμαι  να πληρώσω έστω και 1 ευρώ σε ρήτρες αναπροσαρμογής Ελληνικής σύλληψης και εκτέλεσης. Θα περιμένω τις αποφάσεις των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Τα Ελληνικά Δικαστήρια θα κρίνουν τη νομιμότητα και τα Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αν η Ελληνική ρήτρα αναπροσαρμογής είναι προσόν ανταγωνιστικής ή παράνομης ολιγοπωλιακής αγοράς όπως ορίζει η νομοθεσία της Ε.Ε. Εως τότε καλώ την ΔΕΗ να μου επιστρέψει άμεσα την ρήτρα αναπροσαρμογής την οποία ήδη έχω καταβάλει.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί