Το ΕΛΜΕΠΑ δεν παραχωρεί αίθουσα για συνέλευση «ομάδας εθελοντών φύλαξης συνόρων»

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του  Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, στη συνεδρίαση με  αρ. πράξης 25/05.03.2020, αποφάσισε ομόφωνα ότι:

Δεν εγκρίνει την παραχώρηση αίθουσας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για την πραγματοποίηση συνέλευσης στην «ομάδα εθελοντών φύλαξης συνόρων» την Παρασκευή 06/03/2020, καθώς αποτελεί πάγια θέση του Ιδρύματος η παραχώρηση χώρων του Πανεπιστημίου μόνο σε θεσμοθετημένους φορείς, συλλόγους και συλλογικότητες που έχουν άμεση σχέση με το Ίδρυμα (π.χ. φοιτητικοί σύλλογοι, πολιτιστικοί σύλλογοι, κ.α.), την εκπαίδευση, την Πολιτεία, την κοινωνία και τους δημοκρατικά εκλεγμένους εκπροσώπους τους. 

Επισημαίνει ότι κακώς δημοσιοποιήθηκε σε τοπικά ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης ότι η συνέλευση της «ομάδας εθελοντών φύλαξης συνόρων» θα πραγματοποιηθεί σε χώρο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, χωρίς να έχει δοθεί η σχετική άδεια από τις Πρυτανικές Αρχές του Ιδρύματος.

Άρθρα στην ίδια κατηγορία

Προσθήκη σχολίου

Η διεύθυνση mail σας ΔΕ θα εμφανιστεί