Μικρό καλώδιο Κρήτης: Ξεκινά άμεσα το έργο- Παραμονή της Πρωτοχρονιάς η απόφαση και μποναμάς 50 εκατ. € από το υπουργείο

Το ΥΠΕΝ με απόφασή του που δημοσιεύτηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στη Διαύγεια προχωρά στον καθορισμό των πράξεων, του ύψους και της διαδικασίας χρηματοδότησης του ΑΔΜΗΕ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, προβλέποντας τις διαδικασίες και τις χρηματοδοτήσεις και για τη μικρή διασύνδεση της Κρήτης με την Πελοπόννησο.

Δείτε επίσης

Υπογράφονται οι συμβάσεις για τη μικρή διασύνδεση της Κρήτης- Το πλοίο που θα ποντίσει το καλώδιο (βίντεο)

Ξεκινά η “μικρή διασύνδεση” της Κρήτης- Αυτό είναι το πλοίο που θα ποντίσει το καλώδιο σε βάθος 950 μέτρων (βίντεο)

Αναλυτικότερα, η επιχορήγηση βάσει της παρούσας απόφασης από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αφορά ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού κάθε έργου, για τα κάτωθι έργα:

α. Αντικατάσταση υποβρυχίων καλωδίων Λιβάδι (Ν.Εύβοια) – Άνδρος & Άνδρος – Τήνος

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται σε 21,1 εκ. ευρώ και δύναται να χρηματοδοτηθεί κατά 30 % από το Π.Δ.Ε.

β. Εκσυγχρονισμός υποδομών κέντρων ελέγχου

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται σε 4,8 εκ. ευρώ και δύναται να χρηματοδοτηθεί κατά 31,5 % από το Π.Δ.Ε

γ. Διασύνδεση της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ-Φάση I: Διασύνδεση EP 150kV ονομαστικής ικανότητας 2x200MVA Κρήτη-Πελοπόννησος

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται σε 356,4 εκ. ευρώ και δύναται να χρηματοδοτηθεί κατά 35,8 % από το Π.Δ.Ε.

Τα ως άνω έργα θα χρηματοδοτηθούν από Επιχειρησιακά Προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ μετά από σχετική αξιολόγηση που διενεργούν οι αρμόδιες Ειδικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης.

Η χρηματοδότηση παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Το ποσό των 49,5 εκατ. ευρώ εκταμίευσε λίγο πριν την Πρωτοχρονιά το ΥΠΕΝ προς τον ΑΔΜΗΕ για τη «μικρή» διασύνδεση της Κρήτης, έργο το οποίο προχωράει κανονικά και ανεξάρτητα από το πώς θα ξετυλιχθεί το μπλεγμένο κουβάρι σχετικά με τη “μεγάλη” διασύνδεση

Συγκεκριμένα, το «Έργο ∆ιασύνδεσης της Κρήτης µε το ΕΣΜΗΕ “Φάση Ι: ∆ιασύνδεση ΕΡ 150kV ονοµαστικής ικανότητας 2 χ 200 MVA Κρήτη – Πελοπόννησος”» έχει ενταχθεί στο Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία” και στο Π∆Ε 2018 και το ποσό των 49,5 εκατ. ευρώ αφορά σε ενδιάµεση πληρωµή.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες μπήκαν οι υπογραφές στις συμβάσεις μεταξύ ΑΔΜΗΕ και της αναδόχου κοινοπραξίας,  για την πρώτη φάση της διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου, με αγωγό εναλλασσόμενου ρεύματος τάσης 150 kV και μεταφορικής ικανότητας 2Χ200 ΜV.

Το έργο προβλέπει την κατασκευή υπόγειου αγωγού σύνδεσης από τη μονάδα της Μεγαλόπολης μέχρι τη Νεάπολη Λακωνίας, απ’ όπου θα ποντιστεί υποβρύχιο καλώδιο μήκους 132 χλμ., το οποίο θα προσαιγιαλωθεί στην περιοχή « Νοπήγια» στον κόλπο του Κισσάμου και στη συνέχεια θα ακολουθήσει υπόγεια διαδρομή 32 χλμ κατά μήκος του βόρειου οδικού άξονα της Κρήτης, μέχρι τον υποσταθμό της ΔΕΗ στην Ξυλοκαμάρα Χανίων.

Βάσει των σχετικών προβλέψεων, το μέγιστο βάθος πόντισης των καλωδίων φτάνει τα 950 μέτρα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 330 εκατ. ευρώ, με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης τους 18 μήνες. Έτσι, το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2020.

Ειδικά για το μικρό καλώδιο η απόφαση του υπουργείου αναφέρει:

Διασύνδεση της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ-Φάση I: Διασύνδεση EP 150kV ονομαστικής ικανότητας 2x200MVA Κρήτη-Πελοπόννησος
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται σε 356,4 εκ. ευρώ και δύναται να χρηματοδοτηθεί κατά 35,8 % από το Π.Δ.Ε.
Το προτεινόμενο έργο αφορά στην Φάση Ι του ευρύτερου έργου της διασύνδεσης της
Κρήτης με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). Για τη
Φάση Ι προβλέπεται η εγκατάσταση διπλού υποβρυχίου καλωδίου Εναλλασσόμενου
Ρεύματος (ΕΡ) με τάση λειτουργίας 150 kV και ονομαστικής ικανότητας 2×200 MVA
μεταξύ Πελοποννήσου και Κρήτης. Ως σημείο σύνδεσης στην Πελοπόννησο έχει επιλεγεί
η ευρύτερη περιοχή του ακρωτηρίου Μαλέα και για την Κρήτη έχει επιλεγεί σημείο στα
Δυτικά του νησιού στον Υ/Σ Χανιά Ι.
Αναλυτικότερα, το έργο διασύνδεσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα επιμέρους έργα:
 Αναβάθμιση της υφιστάμενης Γ.Μ. Μεγαλόπολη Ι – Σπάρτη ΙΙ – Σπάρτη Ι – Σκάλα
– Μολάοι, συνολικού μήκους 109,6 km, από Ε/150kV σε 2Β/150kV.
 Κατασκευή μίας νέας πύλης Γ.Μ. 150 kV στον υφιστάμενο Υ/Σ Μεγαλόπολης Ι.
 Αναβάθμιση δύο απλών πυλών Γ.Μ. 150 kV σε πλήρεις πύλες στον υφιστάμενο
Υ/Σ Σπάρτης ΙΙ.
 Κατασκευή τριών νέων πυλών Γ.Μ. 150 kV στον υφιστάμενο Υ/Σ Μολάων.
 Κατασκευή νέας Γ.Μ. 150 kV διπλού κυκλώματος, ονομαστικής ικανότητας
μεταφοράς 200 MVA, από τον Υ/Σ Μολάων έως τον νέο Υ/Σ ζεύξης 150 kV στη
ΝΑ Πελοπόννησο.
 Κατασκευή ενός νέου Υ/Σ Ζεύξης 150 kV στη ΝΑ Πελοπόννησο («Τερματικό
Αντιστάθμισης»), όπου θα καταλήγει η νέα εναέρια Γ.Μ. από τον Υ/Σ Μολάων και
θα ξεκινούν τα καλωδιακά τμήματα προς τον Υ/Σ Χανίων.
 Κατασκευή νέας διπλής υποβρύχιας γραμμής 150 kV από το σημείο
προσαιγιάλωσης ΝΑ Πελοποννήσου έως το σημείο προσαιγιάλωσης Δυτικής
Κρήτης, μήκους 132 km.
 Κατασκευή νέας διπλής υπόγειας γραμμής 150 kV από το σημείο προσαιγιάλωσης
Δυτικής Κρήτης έως τον Υ/Σ Χανίων Ι, μήκους 34 km.
 Κατασκευή δύο νέων πυλών Γ.Μ. 150 kV στον υφιστάμενο Υ/Σ Χανίων Ι.
 Επιπλέον, θα απαιτηθεί η εγκατάσταση στατού συστήματος αντιστάθμισης αέργου
ισχύος στην Κρήτη για την αναγκαία ρύθμιση τάσεων.
Το έργο έχει, μεταξύ άλλων, τους εξής στόχους:
 Εξασφάλιση της ομαλής, αξιόπιστης και µε οικονομικότερο τρόπο, τροφοδότησης
µε ηλεκτρική ενέργεια της Κρήτης σε σύγκριση με την υφιστάμενη κατάσταση.
 Μείωση της επιβάρυνσης που προκαλείται στο περιβάλλον της Κρήτης από τους
υφιστάμενους πετρελαϊκούς σταθμούς παραγωγής, οι οποίοι λειτουργούν πλησίον
κατοικημένων και τουριστικών περιοχών, με τον σταδιακό περιορισμό της
λειτουργίας τους.
 Αύξηση της δυνατότητας εκμετάλλευσης του πλούσιου αιολικού και ηλιακού
δυναμικού της περιοχής.
 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τουριστικής δραστηριότητας, που είναι και ο
σημαντικότερος οικονομικός τομέας της Κρήτης.
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου εκτιμάται σε 3 έτη.
2. Τα ως άνω έργα θα χρηματοδοτηθούν από Επιχειρησιακά Προγράμματα της
προγραμματικής περιόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ μετά από σχετική αξιολόγηση που
διενεργούν οι αρμόδιες Ειδικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης.
3. Ο τελικός προϋπολογισμός των έργων, σε όρους Δημόσιας Δαπάνης, θα
διαμορφωθεί από το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών, που θα εγκριθεί από τις
αρμόδιες Ειδικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης, σύμφωνα με τους
κανόνες διαχείρισης του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Άρθρα στην ίδια κατηγορία

Προσθήκη σχολίου

Η διεύθυνση mail σας ΔΕ θα εμφανιστεί