ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2019

'Ορίζοντες': Προτεινόμενα θέματα στη Βιολογία Θετικής και στα Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου

Το Candiadoc συνεργάζεται με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό 'Ορίζοντες' για την παρουσίαση των προτεινόμενων θεμάτων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Σήμερα τα προτεινόμενα θέματα στη Βιολογία Θετικής  Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου και στα Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ     ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ    

'Ορίζοντες': Προτεινόμενα θέματα στα Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης και στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ' Λυκείου

Το Candiadoc συνεργάζεται με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό 'Ορίζοντες' για την παρουσίαση των προτεινόμενων θεμάτων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Σήμερα τα προτεινόμενα θέματα στα Μαθηματικά Τεχνολογικής & Θετικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου και στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ' Λυκείου. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ   

'Ορίζοντες': Προτεινόμενα θέματα στη Βιολογία Γενικής Παιδείας και στην Ιστορία Θεωρητικού Προσανατολισμού Γ' Λυκείου

Το Candiadoc συνεργάζεται με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό 'Ορίζοντες' για την παρουσίαση των προτεινόμενων θεμάτων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Σήμερα τα προτεινόμενα θέματα στη Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ' Λυκείου και στην Ιστορία Θεωρητικού Προσανατολισμού Γ' Λυκείου. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ   ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ  

'Ορίζοντες': Προτεινόμενα θέματα στη Ν. Γλώσσα Γενικής Παιδείας και στη Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Το Candiadoc συνεργάζεται με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό 'Ορίζοντες' για την παρουσίαση των προτεινόμενων θεμάτων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Σήμερα τα προτεινόμενα θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Γ' Λυκείου και στην Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ Δεν μαθαίνουμε πια λοιπόν μόνο να είμαστε τύποις εγγράμματοι, να διαβάζουμε με ...

'Ορίζοντες': Προτεινόμενα θέματα στη Βιολογία Προσανατολισμού και στην Ανάπτυξη Εφαρμογών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Το Candiadoc συνεργάζεται με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό 'Ορίζοντες' για την παρουσίαση των προτεινόμενων θεμάτων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Σήμερα τα προτεινόμενα θέματα στη Βιολογία Προσανατολισμού Γ' Λυκείου και στην Ανάπτυξη Εφαρμογών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου. ΒΙΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ   Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Α. Περιπτώσεις που εμφανίζεται πρόβλημα στην λειτουργία των πνευμόνων αποτελούν οι ασθενείς ...

'Ορίζοντες': Προτεινόμενα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού και στα Μαθηματικά ΕΠΑΛ Γ΄ Λυκείου

Το Candiadoc συνεργάζεται με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό 'Ορίζοντες' για την παρουσίαση των προτεινόμενων θεμάτων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Σήμερα τα προτεινόμενα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού Γ' Λυκείου και στα Μαθηματικά ΕΠΑΛ Γ' Λυκείου. ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΛ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ    

'Ορίζοντες': Προτεινόμενα θέματα στα Αρχαία Ελληνικά Ανθρωπιστικών Σπουδών Γ' Λυκείου

Το Candiadoc συνεργάζεται με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό 'Ορίζοντες' για την παρουσίαση των προτεινόμενων θεμάτων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Σήμερα τα προτεινόμενα θέματα στα Αρχαία Ελληνικά Ανθρωπιστικών Σπουδών Γ' Λυκείου. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Εναλλακτικά, δείτε τα προτεινόμενα θέματα σε μορφή word: Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλη, Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 8η (Β 6, 9-10) - Ενότητα ...

'Ορίζοντες': Προτεινόμενα θέματα σε Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής και Χημεία Προσανατολισμού Γ' Λυκείου

Το Candiadoc συνεργάζεται με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό 'Ορίζοντες' για την παρουσίαση των προτεινόμενων θεμάτων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Σήμερα τα προτεινόμενα θέματα στα Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ ' Λυκείου και στη Χημεία Προσανατολισμού Γ' Λυκείου. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Εναλλακτικά, δείτε τα θέματα στα Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης σε μορφή ...

'Ορίζοντες': Προτεινόμενα θέματα σε Λατινικά Προσανατολισμού και Ανάπτυξη Εφαρμογών Γ' Λυκείου

Το Candiadoc συνεργάζεται με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό 'Ορίζοντες' για την παρουσίαση των προτεινόμενων θεμάτων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Σήμερα τα προτεινόμενα θέματα στα Λατινικά Προσανατολισμού Γ' Λυκείου και στην Ανάπτυξη Εφαρμογών Γ΄Λυκείου. ΛΑΤΙΝΙΚA ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ  ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΑ (XXIX) Tandem corvus salutationem didicit et sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari attulit.Auditasalutatione Caesar dixit: «Domi satis salutationum talium ...

'Ορίζοντες': Προτεινόμενα θέματα στη Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης και στη Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Γ΄Λυκείου

Το Candiadoc συνεργάζεται με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό 'Ορίζοντες' για την παρουσίαση των προτεινόμενων θεμάτων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Σήμερα τα προτεινόμενα θέματα στη Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου και στη Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Γ΄Λυκείου. ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Εναλλακτικά, δείτε τα προτεινόμενα θέματα στη Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου ...