‘Ορίζοντες’: Προτεινόμενα θέματα στα Λατινικά Θεωρητικής και στη Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου

Το Candiadoc συνεργάζεται με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ‘Ορίζοντες’ για την παρουσίαση των προτεινόμενων θεμάτων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Σήμερα τα προτεινόμενα θέματα στα Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου και στη Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου. ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Read More

‘Ορίζοντες’: Προτεινόμενα θέματα στη Βιολογία Θετικής και στα Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής

Το Candiadoc συνεργάζεται με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ‘Ορίζοντες’ για την παρουσίαση των προτεινόμενων θεμάτων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Σήμερα τα προτεινόμενα θέματα στη Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου και στα Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Read More

‘Ορίζοντες’: Προτεινόμενα θέματα στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και στην Έκθεση Γενικής Παιδείας

Το Candiadoc συνεργάζεται με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ‘Ορίζοντες’ για την παρουσίαση των προτεινόμενων θεμάτων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Σήμερα τα προτεινόμενα θέματα στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ’ Λυκείου και στην Έκθεση Γενικής Παιδείας Γ’ Λυκείου. ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Read More

‘Ορίζοντες’: Προτεινόμενα θέματα στην Ανάπτυξη Εφαρμογών και στην Ιστορία Ανθρωπιστικών Σπουδών

Το Candiadoc συνεργάζεται με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ‘Ορίζοντες’ για την παρουσίαση των προτεινόμενων θεμάτων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Σήμερα τα προτεινόμενα θέματα στην Ανάπτυξη Εφαρμογών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου και στην Ιστορία Ο. Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών Γ’ Λυκείου. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Ο. Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Read More

‘Ορίζοντες’: Προτεινόμενα θέματα στα Αρχαία Προσανατολισμού Γ’ Λυκείου

Το Candiadoc συνεργάζεται με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ‘Ορίζοντες’ για την παρουσίαση των προτεινόμενων θεμάτων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Σήμερα τα προτεινόμενα θέματα στα Αρχαία Προσανατολισμού Γ’ Λυκείου.

Read More

‘Ορίζοντες’: Προτεινόμενα θέματα στη Ν. Γλώσσα Γενικής Παιδείας και στα Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ’ Λυκείου

Το Candiadoc συνεργάζεται με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ‘Ορίζοντες’ για την παρουσίαση των προτεινόμενων θεμάτων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Σήμερα τα προτεινόμενα θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Γ’ Λυκείου και στα Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ’ Λυκείου. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Read More

‘Ορίζοντες’: Προτεινόμενα θέματα στη Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης και στα Μαθηματικά ΕΠΑΛ Γ’ Λυκείου

Το Candiadoc συνεργάζεται με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ‘Ορίζοντες’ για την παρουσίαση των προτεινόμενων θεμάτων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Σήμερα τα προτεινόμενα θέματα στη Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου και στα Μαθηματικά ΕΠΑΛ Γ’ Λυκείου. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΛ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Read More

‘Ορίζοντες’: Προτεινόμενα θέματα στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και στη Χημεία Προσανατολισμού Γ’ Λυκείου

Το Candiadoc συνεργάζεται με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ‘Ορίζοντες’ για την παρουσίαση των προτεινόμενων θεμάτων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Σήμερα τα προτεινόμενα θέματα στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ’ Λυκείου και στη Χημεία Προσανατολισμού Γ’ Λυκείου. ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Read More

‘Ορίζοντες’: Προτεινόμενα θέματα στην Ιστορία Ο. Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών και στη Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου

Το Candiadoc συνεργάζεται με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ‘Ορίζοντες’ για την παρουσίαση των προτεινόμενων θεμάτων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Σήμερα τα προτεινόμενα θέματα στην Ιστορία Ο. Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών  Γ’ Λυκείου και στη Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου. ΙΣΤΟΡΙΑ Ο. Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ   ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

Read More

‘Ορίζοντες’: Προτεινόμενα θέματα στη Βιολογία Θετικής και στα Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου

Το Candiadoc συνεργάζεται με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ‘Ορίζοντες’ για την παρουσίαση των προτεινόμενων θεμάτων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Σήμερα τα προτεινόμενα θέματα στη Βιολογία Θετικής  Κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου και στα Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ     ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ    

Read More