Ενεργοί Πολίτες Ηρακλείου: “Κοπή δέντρων… Διαρκές ατόπημα της Δημοτικής αρχής”

Ανακοίνωση εξέδωσαν οι Ενεργοί Πολίτες Ηρακλέιου, σχετικά με την κοπή δέντρων από τη Δημοτική Αρχή.

Όπως αναφέρεται αναλυτικά:

Τις τελευταίες ημέρες, με τις διαμαρτυρίες και των Δημοτών, ήρθε στην επικαιρότητα το θέμα της προστασίας του πράσινου της πόλης μας. Στο συγκεκριμένο θέμα η Δημοτική πολιτική ήταν και συνεχίζει να είναι εχθρική προς το πράσινο. Είναι πολλές οι περιπτώσεις που συνηγορούν και αποδεικνύουν τη συγκεκριμένη εκτίμηση. Συνοπτικά αλλά με σαφήνεια θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε την ορθότητα των εκτιμήσεων μας.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το με αρ. πρωτ. 46794/04-12-2015, διευκρινίζει ότι «για την κοπή δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισμού απαιτείται έκδοση Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης, μετά από αίτηση της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου Δήμου και σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δήμου, προσκομίζοντας τα ειδικά δικαιολογητικά που προβλέπονται που προβλέπονται από την παρ. 1 του αρθ. 2 της 55174/04-10-2013 απόφασης…», δηλαδή βεβαίωση του μηχανικού ότι αυτά δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας, β) τεχνική έκθεση του μηχανικού στην οποία περιγράφεται ο λόγος για τον οποίο επιβάλλεται η κοπή και γ) αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος της οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης εφόσον υφίσταται. Επιπρόσθετα το θέμα αυτό συμπεριλήφθηκε και στον πρόσφατο νόμο 4495/2017 στο άρθρο 29 όπου αναφέρεται στην δεύτερη παράγραφο το εξής: Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας απαιτείται για τις εξής εργασίες: …. ζ) κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή σε Ζ.Ο.Ε., καθώς και σε οικισμούς προϋφιστάμενους του ν.δ. 17.7.1923 (Α΄ 223) και οικισμούς οριοθετημένους με το από 24. 5.1985 π.δ. . Ειδικά, για την κοπή δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισμού, Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας χορηγείται ύστερα από αίτηση, η οποία συνοδεύεται από Τεχνική Έκθεση του αρμόδιου γεωτεχνικού επιστήμονα και της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου δήμου και σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας

Η Δημοτική πολιτική ως προς το πράσινο, βασίζεται στην λήψη αποφάσεων και υλοποίηση ενεργειών, παρουσιάζοντας ως αναγκαστική λύση την κοπή δέντρων στους κοινόχρηστους χώρους, μη διατυπώνοντας κάποια άλλη εναλλακτική άποψη για την αντιμετώπιση των παρουσιαζόμενων προβλημάτων. Είναι πολλά τα παραδείγματα που μπορούν να αναφερθούν και τα οποία αποδεικνύουν την εκτίμηση μας. Στη Λεωφ. Κνωσσού, η Δημοτική πλειοψηφία αποφασίζει να κόψει μια μουριά διότι εμποδίζει οπτικά τους φωτεινούς σηματοδότες, όταν είναι σε όλους γνωστό ότι είναι μονόδρομος, οπότε υπάρχουν φανάρια και από τις δύο πλευρές, ενώ θα μπορούσε να επιλεγεί και η λύση του κρεμαστού σηματοδότη όπως υπάρχει σε επόμενη διασταύρωση, αποφεύγοντας έτσι την κοπή του. Στην οδό Επιμενίδου στο Πάρκο, θα κοπεί δέντρο γιατί στη θέση του προβλέπεται να τοποθετηθεί νέο Φωτιστικό σώμα, όπως και στην περιοχή του Μασταμπά όπου συνεχίζεται το κόψιμο δέντρων (πεύκα), ενώ έχουν διατυπωθεί και άλλες λύσεις προστασίας τους. Ομοίως και στη Λεωφόρο Ικάρου, όπου το τελευταίο διάστημα έχουν απομακρυνθεί σημαντικός αριθμός μουριών πριν τη διασταύρωση με την Λ. Εθνικής Αντιστάσεως. Αντίστοιχη αντιμετώπιση για την διατήρηση του πρασίνου, φαίνεται και στα κλαδέματα που υφίστανται πολλές φορές τα δέντρα στην πόλη μας, όπου η λογική είναι της απομάκρυνσης πλειάδας κλάδων και φυλλώματος και όχι μίας συντηρητικής εφαρμογής των τεχνικών κλαδέματος.

Για το έργο ανάπλασης της Δικαιοσύνης – Ίδης κλπ, που λαμβάνει χώρα στην πόλη μας, φάνηκε εξ αρχής η διάθεση, καθώς έγιναν και οι πρώτες πράξεις «μεγάλης αγάπης» για το πράσινο από την Δημοτική Αρχή. Στις δύο φωτογραφίες που συνοδεύουν το άρθρο φαίνεται καθαρά το πρίν και το μετά. Το ερώτημα που δημιουργείται εύκολα είναι αν ήταν απαραίτητη όλη αυτή η καταστροφή, ή αν μπορούσε η ανάπλαση να σώσει και να εντάξει μέσα της και τα υφιστάμενα δέντρα, αλλά και το σημαντικότερο αν προβλεπόταν τα όσα έγιναν στον αρχικό σχεδιασμό του έργου. Το σχέδιο της μελέτης (για το τμήμα Ίδης) προέβλεπε την διατήρηση 7 δέντρων (μέσα σε καφέ κύκλο στο σχετικό σχέδιο), τα οποία έχουν κοπεί τώρα, και την εκρίζωση (όχι κοπή) 6 (έχει γίνει) για να επαναφυτευτούν. Επιγραμματικά αναφέρεται στο σχετικό απόσπασμα της μελέτης . «… Με τις εργασίες ανάπλασης της οδού Ίδης θα εκριζωθούν οι 6 χαμαίρωπες και θα μεταφυτευτούν σε χώρο που θα υποδειχθεί από το τμήμα Πρασίνου, ενώ η ουασιγκτόνια που βρίσκεται από την πλευρά της οδού Καλοκαιρινού θα παραμείνει. Επίσης θα φυτευτούν 13 φλαμπουαγιά στα πεζοδρόμια της οδού Ίδης και 3 φίκοι αυστραλίας στη συμβολή των οδών Ίδης-Τ.Τζουλάκη-Ψαρομιλίγκων. ..»

Και όμως όταν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δευτέρα 15-1-2018) φέραμε προς συζήτηση το θέμα, αντιδρώντας στην παράνομη κοπή και αποδεικνύοντας με αναφορές τόσο στην μελέτη του έργου, όσο και στο προϋπολογισμό εργασιών ότι δεν προβλεπόταν κοπή των δέντρων (12 συνολικά) η απάντηση ήταν, είτε ότι κάποια ήταν άρρωστα και κάποια θα μεταφυτευόταν αλλού, και για κάποια προβλεπόταν η κοπή (δεν αναφέρει τέτοιο πράγμα η μελέτη και το σχέδιο). Για το λόγο αυτό στη συνέχεια, καταθέσαμε ερώτημα στην Υπηρεσία Πρασίνου, να μας ενημερώσει για το ποια δέντρα ήταν άρρωστα, πότε έγινε η διάγνωση και τι έλεγε , τι μέτρα είχαν ληφθεί (π.χ. ψεκασμοί κλπ), ώστε να μην επέλθει η κοπή, αλλά δεν απαντήθηκαν μέχρι σήμερα.

Ομοίως καταθέσαμε και ερώτημα στην Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου, (17-01-2018) με το οποίο ζητήσαμε ενημέρωση αν έχει εκδοθεί άδεια εργασιών μικρής κλίμακας για την κοπή των δέντρων στην Ίδης, όπως προβλέπεται από το νόμο 4495/2017, όπου και πάλι δεν έχουμε κάποια απάντηση. Ακόμα δεν έχει απαντηθεί και το ερώτημα ποιος έδωσε την εντολή να κοπούν τα δέντρα. Τελικά οι δικαιολογίες που δόθηκαν ευσταθούν; Μήπως πρέπει να ελεγχθεί το θέμα και να ενημερωθούν και οι Δημότες ποιος έδωσε την σχετική εντολή; Η άποψη μετά το πέρας του έργου το πράσινο θα είναι περισσότερο με φύτευση νέων, είναι αντιφατική, καθώς έχεις δέντρα και τα κόβεις για να βάλεις άλλα με περίμετρο 12 εκατοστών (πολύ μικρά δηλαδή), όπου για να φτάσουν στην υπάρχουσα κατάσταση που θες να βελτιώσεις θα περάσουν αρκετά χρόνια. Η αναφορά στο έργο και στην αναγκαιότητα του δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιες πράξεις. Η ευθύνη και η προσπάθεια αποπροσανατολισμού είναι αποκλειστική της Δημοτικής Αρχής.

Θετική συμβολή η αντίδραση των Δημοτών, η οποία έλαβε χώρα το τελευταίο διάστημα, κυρίως γιατί το θέμα της Δημοτικής Πολιτικής και των επιπτώσεων βγαίνει από τα κλειστά όρια του Δήμου και γίνεται θέμα των Δημοτών. Και αυτό είναι που τρομάζει την Δημοτική αρχή. Δείτε την τελευταία ανακοίνωση για το Πάρκο Γεωργιάδη για κάλεσμα για Δημόσια διαβούλευση, ενώ η διαγωνιστική διαδικασία έχει σχεδόν τελειώσει.

Η διατήρηση και αύξηση του πρασίνου στην πόλη μας είναι μονόδρομος. Ορθολογική διαχείριση με συνέπεια και γνώμονα, όχι μόνο τη φύτευση, αλλά και την μετέπειτα συντήρηση και φροντίδα τους. Τα δέντρα είναι επένδυση ζωής.

Σχέδιο πράσινου – Ίδης ( εικόνα 3 )

Tα 1 – 7 παραμένουν !!!!

Δείτε την απάντηση της Υπηρεσίας Πρασίνου:

Υπηρεσία Πρασίνου: Γιατί κόψαμε τα δέντρα στην Ίδης

 

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί