Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου τη Δευτέρα 4 Μαρτίου

Δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στο Δημαρχείο Ηρακλείου, (αίθουσα Ελευθέριος Βενιζέλος), θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024 και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και την αριθμ. 98 Εγκύκλιο με αριθμ. πρωτ. 8.182/26.01.2024 και ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αντικατάσταση της Δημοτικής Συμβούλου κας Αντιγόνης Ανδρεάκη, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Ηράκλειο Μ.Α.Ε. 

2. Εξέταση αιτήματος της κας Λυριντζάκη – Τρουμφ Μαρίας. 

3. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών

4. Υποβολή τριμηνιαίας Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Δ΄ Τριμήνου 2023 του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης. .

5. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για τα τροφεία των παιδικών σταθμών.

6. Εφαρμογή ή μη εποχικότητας λειτουργίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΕΕΒΞΤΕ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ NANSY-CHARA APARTMENTS»  ως προς τα τέλη φωτισμού και  καθαριότητας.

7. Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας λεωφορείου Αστικού ΚΤΕΛ (ομόφωνη απόφαση 157/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 

8. Χορήγηση 5ης παράτασης εργασιών εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Επισκευές – συντήρηση βελτιώσεις πεζοδρομίων προσβάσεων Α.Μ.Ε.Α. του Δήμου Ηρακλείου». 

9. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Συντήρηση – επισκευή στέγης δημοτικού σχολείου Καρκαδιώτισσας». 

10. Παραχώρηση χρήσεως οδών για την διεξαγωγή του 9ου Αγώνα «Στα μονοπάτια της Κνωσσού και του Γιούχτα». 

11. Τροποποίηση αιτήματος προέγκρισης τροποποίησης νομικής δέσμευσης για το υποέργο 10 “Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση μελετών ωρίμανσης” της πράξης με τίτλο “Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Ηρακλείου”. 

12. Συγκρότηση ειδικής επιτροπής αξιολόγησης για την άρση της κυκλοφορίας παλαιών οχημάτων του Δήμου. 

13. Λήψη απόφασης για τη διατήρηση των ΝΠΔΔ α) «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης» και β) «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης» και υποβολή αιτήματος προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης που να εξαιρεί από τις διατάξεις του αρθ. 28 παρ. 1 Ν. 5056/2023 (Α’ 163) τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ηρακλείου.

14. Επιχορήγηση του Δήμου Ηρακλείου προκειμένου να καλυφθούν μέσω της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου, οι δαπάνες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση στο 3ο  Γυμνάσιο Ηρακλείου, 1ο  Γενικό Λύκειο Ηρακλείου και 11ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου.  

15. Έγκριση κατανομής της κρατικής επιχορήγησης που αφορά στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου  (Α΄ δόση 2024).

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί