Συνεδριάζει την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου στη Λότζια το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Συνεδριάζει την  Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023 , ώρα 17.55,  στην αίθουσα «Ελ. Βενιζέλος» στη Λότζια,  το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου,  με 60 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Εσωτερικός κανονισμός διαχείρισης και λειτουργίας οργανωμένου χώρου προσωρινής μετεγκατάστασης ΡΟΜΑ στη θέση «Δύο Αοράκια» Ν. Αλικαρνασσού Δήμου Ηρακλείου (λήξη δημόσιας διαβούλευσης της με αριθμό 180/2023 απόφαση της) (απόφαση 185/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). – Συνημμένη εισήγηση (αρ. πρωτ. 128.185/22-12-2023 ) των αρμοδίων Αντιδημάρχων. 
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 για την επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου (απόφαση 611/2023 Οικονομικής Επιτροπής).         
 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 για την κάλυψη της δαπάνης σχετικά με αποζημιώσεις ιδιοκτητών (απόφαση 612/2023 Οικονομικής Επιτροπής).  
 4. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2023 για την είσπραξη επιχορηγήσεων του Δήμου Ηρακλείου και την ενίσχυση του Κ.Α. 00-6492.001 (απόφαση 634/2023 Οικονομικής Επιτροπής).    
 5. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π., Δ.Τ., Δ.Φ. (αρ.πρωτ. 124.084/12-12-2023).
 6. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π., Δ.Τ., Δ.Φ. (αρ.πρωτ. 126.906/18-12-2023).
 7. Διαγραφή υποχρεώσεων προς τρίτους.
 8. Διαγραφή Τέλους & Προστίμου Κοινόχρηστων Χώρων Έτους 2023. . (αρ.πρωτ. 128.020/21-12-2023).
 9. Επιστροφή χρημάτων λόγω έκδοσης απόφασης Διοικητικού Εφετείου Χανίων.
 10. Εξέταση αίτησης πολίτη Μπαμπατζάνη Μιχαήλ (απόφαση 29/2023 Κοινότητας Αγίου Σύλλα). 
 11. Εξέταση αίτησης πολίτη Πετεινάκη Ευστάθιου (απόφαση 30/2023 Κοινότητας Αγίου Σύλλα). 
 12. Εξέταση αίτησης πολίτη Κουμπενάκη Αικατερίνης (απόφαση 31/2023 Κοινότητας Αγίου Σύλλα). 
 13. Εξέτασης αίτησης  του πολίτη Μαραγκάκη Μιχαήλ (απόφαση 4/2023 Κοινότητας  Σταυρακίων. 
 14. Εξέτασης αίτησης  του πολίτη Ανωγειανάκη Αλίκης (απόφαση 5/2023 Κοινότητας   Σταυρακίων. 
 15. Εξέτασης αίτησης  του πολίτη Μωραιτάκη Μαρίας (απόφαση 6/2023 Κοινότητας Σταυρακίων. 
 16. Εξέτασης αίτησης  του πολίτη Δαργαντή Γεωργίου (απόφαση 7/2023 Κοινότητας  Σταυρακίων. 
 17. Εξέτασης αίτησης  του πολίτη Καρπαθιωτάκη Δημητρίου (απόφαση 8/2023 

        Κοινότητας  Σταυρακίων. 

 1. Εξέτασης αίτησης  του πολίτη Κοπιδάκη Ζαχαρία (απόφαση 15/2023 Κοινότητας Πυργούς. 
 2. Εξέτασης αίτησης  του πολίτη Ασαργιωτάκη Ελένης (απόφαση 18/2023 Κοινότητας Πυργούς. 
 3. Εξέτασης αίτησης  του πολίτη Μανουσάκη Μελανθίας (απόφαση 4/2023 Κοινότητας Άνω Ασιτών. 
 4. Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο «Υποέργο 2: Αναβάθμιση δικτύου παιδικών χαρών και υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων στον αστικό ιστό».  
 5. Χορήγηση 2ης  παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου “Διαμόρφωση αποκατάσταση διαδρομής του ισόπεδου τμήματος της ενετικής οχύρωσης Ηρακλείου”.
 6. Χορήγηση 1ης  παράτασης εργασιών του έργου “Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου γυμνασίου – λυκείου Αγίου Μύρωνα Δήμου Ηρακλείου”.
 7. Χορήγηση 4ης παράτασης εργασιών του έργου «Επισκευές – συντήρηση βελτιώσεις πεζοδρομιών προσβάσεων ΑΜΕΑ του Δήμου Ηρακλείου».
 8. Χορήγηση παράτασης του έργου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών σε δημοτικά και σχολικά κτήρια του Δήμου Ηρακλείου που προκλήθηκαν από τον σεισμό της 27ης Σεπτέμβριου 2021». 
 9. Έγκριση Παράτασης Εργασιών του Έργου ” Διαμόρφωση-Αποκατάσταση Χώρων Πρασίνου στον Τάφο του Ν. Καζαντζάκη “
 10. Έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης υπολειπόμενων προς παράδοση ειδών της με αρ. πρωτ. 107967/2023 (23SYMV013715180) Σύμβασης για την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους δικαιούχους εργαζομένους Δήμου Ηρακλείου.
 11. Τροποποίηση – παράταση της διάρκειας και του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υπηρεσιών για τη δημόσια σύμβαση «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών από εξωτερικό ανάδοχο για την υλοποίηση της Πράξης – Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου – Υποέργο 11», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020 (Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ.) με κωδικό ΚΑ 2019ΣΕ11910075 (ΟΠΣ 5035058).  
 12. Παράταση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας στάθμευσης δημοτών Ηρακλείου. 
 13. Εισήγηση για τον ορισμό επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης για τη λειτουργία της  1ης , 2ης και 3ης γραμμής mini bus και ορισμό επιτροπής επίλυσης διαφορών.
 14. Εισήγηση για την Παράταση της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσίας Στάθμευσης Δημοτών Ηρακλείου.
 15. Αίτημα παράτασης παραλαβής βιβλίου.
 16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Υλοποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο οδικό δίκτυο της πόλης».
 17. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής  του έργου: «Βελτίωση Προσβασιμότητας για ΑμεΑ και επισκευές στο Δημοτικό Κτίριο της οδού Ανδρόγεω 2».      
 18. Υποβολή πρότασης  ένταξης  του έργου «Ανάπλαση δημοτικού χώρου στη θέση «ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ» τοπικής κοινότητας Κερασιών Δήμου Ηρακλείου” ύψους 40.000 € στο «Π.Π.Α. Περιφέρειας Κρήτης» (άξονας προτεραιότητας 3.14).
 19. Ορισμός επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης για τη λειτουργία της 1ης, 2ης και 3ης γραμμής mini bus.
 20. Συγκρότηση μελών επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για τον ανοικτό διαγωνισμό (κάτω των ορίων) με τίτλο «Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την προώθηση δράσεων ευαισθητοποίησης της νεολαίας για τη φιλοζωία και το περιβάλλον (διαδίκτυο, διασύνδεση εθελοντών και εθελοντικών οργανώσεων, εκδηλώσεις κ.λπ.)   καθώς και των υιοθεσιών του κυνοκομείου.
 21. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο : «Έκδοση πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου Ηρακλείου» για το έτος 2023-2024.
 22. Έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Ηρακλείου 2023-2024.
 23. Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης της υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Παρακολούθησης των δράσεων Μικροκινητικότητας του Δήμου Ηρακλείου» Υποέργο 2 της πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών κέντρων)» με κωδικό ΟΠΣ 5163963
 24. Έγκριση κατανομής της κρατικής επιχορήγησης που αφορά στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου  (Δ’ Δόση  2023) και εξειδίκευση πίστωσης
 25. Έγκριση Παράτασης Χρόνου και Επέκταση αξίας Σύμβασης με αρ.πρωτ. 53106/08-06-2023 της «Μίσθωση Χημικών Τουαλετών» για το έτος 2023.
 26. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2022 της Κοινωφελούς Επιχείρησης
  Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου.
 27. Παραχώρηση χώρου parking έναντι του Αρχαιολογικού μουσείου Ηρακλείου για χρήση από την ΔΗΚΕΗ από 1/12/2023 έως 07/01/2024 (λήξη δημόσιας διαβούλευσης 4/2023 πρακτικού της επιτροπής κυκλοφορίας) – (απόφαση 162/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 
 28. Μη χορήγηση βατότητας δεύτερου τουριστικού τρένου ιδιοκτησίας Pasko Mariia (λήξη δημόσιας διαβούλευσης 4/2023 πρακτικού της επιτροπής κυκλοφορίας) – (απόφαση 163/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 
 29. Ανάκληση βεβαίωσης βατότητας οδού κυκλοφορίας για το τουριστικό τρένο περιήγησης ιδιοκτησίας Pasko Mariia & ΣΙΑ ΕΕ (λήξη δημόσιας διαβούλευσης 4/2023 πρακτικού της επιτροπής κυκλοφορίας) – (απόφαση 164/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 
 30. Επαναξιολόγηση των εγκρίσεων βατότητας που χορηγήθηκαν με προηγούμενες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (λήξη δημόσιας διαβούλευσης 4/2023 πρακτικού της επιτροπής κυκλοφορίας) – (απόφαση 165/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 
 31. Ανασχεδιασμός δέκα (10) διασταυρώσεων στο Δήμο Ηρακλείου (λήξη δημόσιας διαβούλευσης 4/2023 πρακτικού της επιτροπής κυκλοφορίας) (απόφαση 166/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 32. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη συμβολή των οδών Ιόλης, Ζωγραφάκη και Αμπέλου  για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας  (λήξη δημόσιας διαβούλευσης 4/2023 πρακτικού της επιτροπής κυκλοφορίας) – (απόφαση 167/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 
 33. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από τα 62ο και 18ο Νηπιαγωγεία Ηρακλείου στην περιοχή Καμίνια (λήξη δημόσιας διαβούλευσης 4/2023 πρακτικού της επιτροπής κυκλοφορίας)  – (απόφαση 168/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).  
 34. Τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή γύρω από τα 12ο Δημοτικό Σχολείο, 38ο Νηπιαγωγείο και Ζ΄ΚΕΠΑ στην περιοχή Πόρος (λήξη δημόσιας διαβούλευσης 4/2023 πρακτικού της επιτροπής κυκλοφορίας (απόφαση 169/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 
 35. Κυκλοφοριακή σύνδεση Λεωφόρου Κνωσσού με ΟΤ 1135 και 1139 (λήξη δημόσιας διαβούλευσης 4/2023 πρακτικού της επιτροπής κυκλοφορίας) – (απόφαση 170/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 
 36. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις «Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης» σε οδούς της πόλης του Ηρακλείου (λήξη δημόσιας διαβούλευσης4/2023 πρακτικού της επιτροπής κυκλοφορίας)» – (απόφαση 171/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 
 37. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις «τοποθέτηση  οριοδεικτών» επί του οδοστρώματος σε οδούς της πόλης του Ηρακλείου (λήξη δημόσιας διαβούλευσης 4/2023 πρακτικού της επιτροπής κυκλοφορίας) (απόφαση 172/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 
 38. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της  οδού Διονυσίου στην περιοχή Νέα Αλικαρνασσός για το ΚΕΘΕΑ Αριάδνη (λήξη δημόσιας διαβούλευσης 4/2023 πρακτικού της επιτροπής κυκλοφορίας) – (απόφαση 173/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 39. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην συμβολή των οδών Ιερολοχιτών & Μιχαήλ Παυλάκη (λήξη δημόσιας διαβούλευσης 4/2023 πρακτικού της επιτροπής κυκλοφορίας) – (απόφαση 174/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 40. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την υλοποίηση του έργου «Έργο διαμόρφωσης και οικολογικής αναβάθμισης Κ.Χ. Μεσαμπελιών Τμήμα 3» του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 175/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 41. Έγκριση απομάκρυνσης ενός (1) δέντρου και νέες φυτεύσεις δύο (2) δέντρων (απόφαση 183/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 
 42. Έγκριση θέσεων για τη χωροθέτηση και εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου που αφορά την πράξη ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος υπογειοποιημένης αποθήκευσης & αποκομιδής των δημοτικών απορριμμάτων, της πράξης «Ολοκληρωμένες Αστικές Παρεμβάσεις Περιοχών εντός ορίων ΣΟΑΠ Δήμου Ηρακλείου» από το πρόγραμμα «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του Δημοσίου Χώρου» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο «(Sub.1-16873) παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» της δράσης «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα – ID16873» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας ‘Ελλάδα 2.0’. (απόφαση 184/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 
 43. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την υλοποίηση του έργου «Εξωραϊσμός Πλατείας Ελευθερίας» Δήμου Ηρακλείου» (απόφαση 186/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί