Νέα αύξηση στους λογαριασμούς ρεύματος από τον Μάιο

Επιπλέον 7,5 ευρώ το μήνα, θα πληρώνουν οι καταναλωτές στους λογαριασμούς ρεύματος από τον Μάιο, λόγω των αυξήσεων στις χρεώσεις δικτύου που αποφάσισε η ΡΑΕ.

Ειδικότερα, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας άλλαξε τη μεθοδολογία υπολογισμού των ρυθμιστικών χρεώσεων και σύμφωνα με απόφαση της, το απαιτούμενο έσοδο του ΔΕΔΔΗΕ αυξάνεται από 744 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη ρυθμιστική περίοδο, σε 981 εκατ. ευρώ την φετινή χρονιά.

Οι ρυθμιστικές χρεώσεις, ουσιαστικά είναι τα τέλη για τη χρήση του δικτύου ενέργειας, με τα οποία οι καταναλωτές στηρίζουν το πρόγραμμα επενδύσεων του Διαχειριστή Δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ.

Η νέα μεθοδολογία για τον υπολογισμό των χρεώσεων για το δίκτυο διανομής ρεύματος βασίζεται στη χρέωση των καταναλωτών με κριτήριο, κατά κύριο λόγο, την ισχύ των εγκαταστάσεών τους και λιγότερο το ύψος της κατανάλωσης, ώστε να μη μειώνονται τα έσοδα του ΔΕΔΔΗΕ από την εξοικονόμηση ενέργειας ή τη μείωση της ζήτησης.

Ποιες είναι οι νέες χρεώσεις για ένα μέσο νοικοκυριό

Σύμφωνα με υπολογισμούς των νέων χρεώσεων που έκανε το allazorevma.gr, ένας μέσος καταναλωτής (25 KVA ισχύ και 3.750 kWh ετήσια κατανάλωση) θα χρεωθεί με 174 ευρώ ετησίως για τέλη δικτύου διανομής, από 98 ευρώ που χρεωνόταν μέχρι τώρα, δηλαδή με 76 ευρώ το χρόνο ή 6 ευρώ το μήνα παραπάνω.

Για το 2023 η παραπάνω χρέωση θα είναι 7,6 ευρώ το μήνα, καθώς η χρέωση έχει αναδρομική ισχύ από την 1/1/2023. 

Γιατί αυξάνεται η χρέωση

Η αύξηση των επενδύσεων του ΔΕΔΔΗΕ και η αυξημένη ανάγκη για νέες συνδέσεις σταθμών ΑΠΕ, δημιουργούν την ανάγκη αύξησης του ετήσιου εσόδου για τον Διαχειριστή των δικτύων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΡΑΕ στην αιτιολογική έκθεση, για την αύξηση του απαιτούμενου εσόδου του ΔΕΔΔΗΕ έλαβε υπόψη τα εξής:

  • Το μεγάλο χρονικό διάστημα για το οποίο Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης του ΕΔΔΗΕ δεν έχουν μεταβληθεί μετά την υπ’ αριθ. 2/2020 απόφαση ΡΑΕ, παρά τη σημαντική μεταβολή στο Απαιτούμενο Έσοδο που σημειώνεται ιδίως το 2021,
  • Την αναθεώρηση του Επιτρεπόμενου Εσόδου του ΔΕΔΔΗΕ για την περίοδο 2021-2024 λόγω της οποίας προκύπτουν πρόσθετες υποανακτήσεις Απαιτούμενου Εσόδου και
  • Τον περιορισμό δημιουργίας περαιτέρω σημαντικών υποανακτήσεων του Απαιτούμενου Εσόδου.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί