Έκδοση ΚΥΑ για δημιουργία Περιφερειακών Επιτροπών αντιμετώπισης της αυθαίρετης δόμησης σε παραδοσιακό οικισμό ζητά το ΤΕΕ/ΤΑΚ

Έκδοση ΚΥΑ για δημιουργία Περιφερειακών Επιτροπών αντιμετώπισης της αυθαίρετης δόμησης σε παραδοσιακό οικισμό ζητά με επιστολή του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα και τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή, το ΤΕΕ/ΤΑΚ.

Στην επιστολή αναφέρεται:

Αξιότιμοι Κύριοι,

Σύμφωνα με το Άρθρο 116 του Ν.4495/2017 όπως έχει τροποποιηθεί βάσει του Ν.4759/2020 επιδιώκεται η κωδικοποίηση και αποσαφήνιση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου σχετικά με την υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών και αυθαίρετα εγκατεστημένων χρήσεων σε ακίνητα ευρισκόμενα εντός παραδοσιακών οικισμών, ιστορικών τόπων, αρχαιολογικών χώρων, και λοιπών προστατευόμενων από άποψης πολιτιστικής κληρονομιάς περιοχών. 

Κατ’ αρχήν, επισημαίνεται ότι τα ζητήματα υπαγωγών αυθαιρέτων ρυθμίζονται αποκλειστικά από τις διατάξεις του Τμήματος Δ του ν.4495/17, όπως ισχύει, καθώς και από τις διατάξεις περί αναστολής επιβολής κυρώσεων των προϊσχυσάντων νόμων. Ως προς τους ειδικούς όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών και αυθαίρετα εγκατεστημένων χρήσεων που βρίσκονται εντός αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, παραδοσιακών οικισμών κλπ., εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο Άρθρο 116, όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή του βάσει του Ν.4759/2020. 

Ειδικότερα, στο άρθρο 116 προβλέπονται τέσσερις (4) ξεχωριστές διαδικασίες ελέγχου και ολοκλήρωσης υπαγωγής στις διατάξεις του ν.4495/2017, αυθαιρέτων κατασκευών σε παραδοσιακούς οικισμούς και λοιπούς προστατευόμενους χώρους. 

Λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 9α του συγκεκριμένου άρθρου αναφέρει ότι αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις κατηγορίας 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 96, καθώς και πολεοδομικές παραβάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 81, σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στο περιβάλλον μνημείων που προστατεύονται με τις διατάξεις του ν. 3028/2002, εξαιρούμενων των ζωνών Α΄ με την επιφύλαξη της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 89 του παρόντος, καθώς και σε τόπους που έχουν διπλό χαρακτηρισμό (όπως παραδοσιακός οικισμός και ιστορικός τόπος) τακτοποιούνται κατόπιν γνωμοδότησης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού από εξαμελή επιτροπή που συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού ανά Περιφερειακή Ενότητα και αποτελείται από:

  • έναν αρχιτέκτονα του Τοπικού Παρατηρητηρίου ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του
  • έναν αρχιτέκτονα της Υπηρεσίας Δόμησης Ηρακλείου , με τον αναπληρωτή του
  • έναν αρχιτέκτονα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με τον αναπληρωτή του
  • έναν αρχιτέκτονα εκπρόσωπο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Νομού Ηρακλείου, με τον αναπληρωτή του
  • έναν πολιτικό μηχανικό, εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, με τον αναπληρωτή του
  • έναν αρχαιολόγο, υπάλληλο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τον αναπληρωτή του

Δυστυχώς έως σήμερα δεν έχει εκδοθεί ουδεμία ΚΥΑ η οποία να ορίζει την συγκεκριμένη εξαμελή επιτροπή κάθε Περιφερειακής Ενότητας  με αποτέλεσμα τα ζητήματα υπαγωγών αυθαίρετων κατασκευών ευρισκόμενα εντός παραδοσιακών οικισμών, ιστορικών τόπων, αρχαιολογικών χώρων να ελέγχονται από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής ( ΚΕ.Σ.Α.).  Συνέπεια των παραπάνω είναι ότι  παρατηρούνται τεράστιες καθυστερήσεις στις γνωμοδοτήσεις  του ΚΕ.Σ.Α. λόγω του μεγάλου όγκου των υπαγωγών και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν τηρούνται οι προθεσμίες γνωμοδοτήσεως εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως του ενδιαφερομένου στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ως Τεχνικό Επιμελητήριο Τμήματος Ανατολικής Κρήτης παρακαλούμε πολύ για την άμεση έκδοση της ΚΥΑ και την δημιουργία Περιφερειακών Επιτροπών Ελέγχου Αυθαίρετων Κατασκευών ευρισκόμενων εντός παραδοσιακού οικισμού από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την άμεση ολοκλήρωση των εκκρεμών υποθέσεων.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί