46 σχολεία της Κρήτης, ολόκληρα ή τμήματά τους, σε καραντίνα λόγω covid- Τα 32 στο Ηράκλειο

Συνολικά 46 σχολεία της Κρήτης, ολόκληρα ή τμήματά τους, είναι σε καραντίνα λόγω κρουσμάτων κορονοϊού. Τα 32 είναι στο Ηράκλειο, τα 8 στα Χανιά, τα 5 στο Ρέθυμνο και το 1 στον Άγιο Νικόλαο.

Αναλυτικά:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΒΗΣ

Γ (Γ Τάξη), Ζ1*Γ1 (Γ Τάξη), Ζ2*Γ1 (Γ Τάξη), Ξ. ΓΛΩΣΣΩΝ Γ (Γ Τάξη), Δ (Δ Τάξη), Ξ.ΓΛΩΣΣΩΝ Δ (Δ Τάξη) από 17/5 έως και 26/5

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ

ΑΓΓΛΙΚΑΒ1 (Β Τάξη), Β1 (Β Τάξη), ΕΝΤΑΞΗ Β (Β Τάξη), Ζ0*Β1 (Β Τάξη), Ζ0*Β2 (Β Τάξη), Ζ1*Β1 (Β Τάξη), ΠΖΒ (Β Τάξη) από 17/5 έως και 30/5

11ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Έως 28/05/2021

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΒΥ3 (Β Τάξη) από 17/5 έως και 28/5

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Β9 (Β Τάξη) από 17/5 έως και 28/5

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Έως 28/05/2021

6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Β2 (Β Τάξη), Β2 ΘΕΤΙΚΟ (Β Τάξη) από 17/5 έως και 28/5

8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α4 (Α Τάξη) από 17/5 έως και 29/5

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΝΕΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΚΛΑΣΣΙΚΟ 2 (ΠΡΟΝΗΠΙΑ-ΝΗΠΙΑ Τάξη) από 17/5 έως και 30/5

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Β1 (Β Τάξη), ΒΑΓΓ1 (Β Τάξη), ΒΓΕΡ1 (Β Τάξη), ΒΘ1 (Β Τάξη) από 17/5 έως και 28/5

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Γ1 (Γ Τάξη) από 17/5 έως και 28/5

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

Γ5 (Γ Τάξη) από 17/5 έως και 28/5

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΡΟΥ

Ε2 (Ε Τάξη), Ε2 ΓΑΛΛΙΚΑ (Ε Τάξη), Ε2ΑΓΓΛΙΚΑ (Ε Τάξη) από 17/5 έως και 30/5

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΙΑΣ

Ε (Ε Τάξη), Ε΄ΤΑΞΗ (Ε Τάξη), Ε1 (Ε Τάξη), Ζ0*Ε1 (Ε Τάξη), Ζ1*Ε1 (Ε Τάξη), Ζ1*Ε2 (Ε Τάξη) από 17/5 έως και 28/5

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ

Ε2 (Ε Τάξη), ΓΑΛΛΙΚΑ Ε2 (Ε Τάξη), Ε2-ΑΓΓΛΙΚΩΝ (Ε Τάξη) από 17/5 έως και 30/5

10ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α2 (Α Τάξη), Α2-Αγγλ (Α Τάξη), ένταξη (Α Τάξη) από 13/5 έως και 26/5

12ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Β2 (Β Τάξη), Β2 ΑΓΓΛ (Β Τάξη), Β2 ΓΕΡ (Β Τάξη) από 13/5 έως και 26/5

16ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΖΕΠ Ι ΣΤ (ΣΤ Τάξη), ΣΤ1 (ΣΤ Τάξη), ΣΤ1 Αγγλικά (ΣΤ Τάξη), ΣΤ1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ (ΣΤ Τάξη) από 13/5 έως και 26/5

1ο Εργαστηριακό Κέντρο Ηρακλείου

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_Γ_ΓΚ1_Κομμωτικής Τέχνης (Γ-ΕΠΑΛ Τάξη) από 13/5 έως και 26/5

37ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΓΓΛΙΚΑ Δ3 (Δ Τάξη), Δ3 (Δ Τάξη), Ζ0*Δ2 (Δ Τάξη), Ζ1*Δ2 (Δ Τάξη), Ζ2*Δ1 (Δ Τάξη), ΠΖ-Δ3 (Δ Τάξη) από 13/5 έως και 26/5

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Β_π_Θετ4 (Β Τάξη) από 17/5 έως και 28/5 Β2 (Β Τάξη) από 13/5 έως και 26/5

44ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Β1 (Β Τάξη), Β1 Αγγλικά (Β Τάξη), Ζ0*Β2 (Β Τάξη), Ζ0Β1 (Β Τάξη), Ζ1*Β2 (Β Τάξη), Ζ1Β1 (Β Τάξη), Ζ2*Β2 (Β Τάξη), Ζ2Β1 (Β Τάξη), ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ Β (Β Τάξη) από 13/5 έως και 26/5

4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Β2 (Β Τάξη), Β2 ΑΓΓ (Β Τάξη), Β2 ΓΑΛ (Β Τάξη) από 13/5 έως και 26/5

57ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ε1 (Ε Τάξη), Ε1 ΑΓΓΛΙΚΑ (Ε Τάξη), ΕΝΙΣΧ ΔΙΔΑΣ Ε1 (Ε Τάξη), Ζ2*Ε1 (Ε Τάξη) από 12/5 έως και 25/517510415ο

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Β_ΘΕΤ_1 (Β Τάξη), Β1 (Β Τάξη) από 12/5 έως και 25/5

5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΓ3 (Β Τάξη), Β-Γ3 (Β Τάξη), ΒΓ3-Α (Β Τάξη) από 11/5 έως και 24/5 ΒΕ (Β Τάξη), Β-Ε (Β Τάξη), ΒΕ-Α (Β Τάξη) από 13/5 έως και 26/5

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ- ΗΡΟΔΟΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ Β1 (Β Τάξη), ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ Β2 (Β Τάξη), Ζ1*Β1 (Β Τάξη), ΤΥΙΙ ΒΑ (Β Τάξη), ΤΥΙΙ ΒΓ (Β Τάξη), Δ2 (Δ Τάξη), Δ2 Αγγλ (Δ Τάξη), Ζ0*Δ1 (Δ Τάξη), ΤΥΙΙ Δ (Δ Τάξη), ΤΥΙΙ ΔΒ (Δ Τάξη) από 13/5 έως και 26/5

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Β (Β Τάξη) από 13/5 έως και 26/5 Γ – ΑΡΧΑΡΙΟΙ (Γ Τάξη), Γ1 (Γ Τάξη) από 17/5 έως και 28/5

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΙΡΩΝ

Β ΕΝΤΑΞΗΣ2 (Β Τάξη), Β3 (Β Τάξη) από 13/5 έως και 26/5

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΑ Γ- Δ (Γ Τάξη), Γ-Δ ΑΓΓΛΙΚΑ (Γ Τάξη), Γ- Δ (Δ Τάξη), Γ-Δ ΑΓΓΛΙΚΑ (Δ Τάξη), Ζ0*Δ1 (Δ Τάξη), Ζ1*Δ1 (Δ Τάξη), Ζ2*Δ1 (Δ Τάξη) από 13/5 έως και 26/5

20ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ε1 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Ε Τάξη), 48 ΕΕ ΤΑΞΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟ (Ε Τάξη) από 14/5 έως και 27/5

8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Β2 (Β Τάξη), Β2 ΑΓΓΛΙΚΑ (Β Τάξη), Β2 ΓΑΛΛΙΚΑ (Β Τάξη), Β2 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (Β Τάξη), ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ Β (Β Τάξη) από 14/5 έως και 27/5

ΛΑΣΙΘΙ

2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α4 (Α Τάξη), Α4 ΑΓΓΛΙΚΑ (Α Τάξη) από 13/5 έως και 26/5

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Β1 (Β Τάξη) από 13/5 έως και 26/5

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΤ ΓΑΛΛΙΚΩΝ (ΣΤ Τάξη), ΣΤ2 (ΣΤ Τάξη) από 11/5 έως και 24/5

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥΠΕΡΑΜΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ24/05/2021Γ1 (Γ Τάξη) από 11/5 έως και 24/54151040

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Β3 (Β Τάξη) από 11/5 έως και 24/5

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Γ’ ΥΠΑΛ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Γ Τάξη) από 17/5 έως και 28/5

ΧΑΝΙΑ

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ ΧΑΝΙΩΝ έως 28 Μαΐου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ ΧΑΝΙΩΝ έως 28 Μαΐου

Γυμνάσιο Βουκολιών Β1 (Β Τάξη) από 14/5 έως και 27/5

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ Β ΤΑΞΗ (Β Τάξη) από 13/5 έως και 25/5

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Γ1 (Γ Τάξη) από 13/5 έως και 26/5

9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Α2 (Α Τάξη), Ζ0*Α1 (Α Τάξη), Ζ1*Α1 (Α Τάξη), Ζ2*Α1 (Α Τάξη) από 13/5 έως και 24/5

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Έως 26/05/2021

2ο ΕΠΑΛ Χανίων ΓΨ (Γ Τάξη), ΓΨ-ΑΓΓΛΙΚΑ (Γ Τάξη), ΓΨΥΚ (Γ Τάξη) από 10/5 έως και 24/5

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί