6η Ερευνητική Συνάντηση του προγράμματος EURYKA

Την Πέμπτη 17 και την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2020 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ΚΕΜΕ- ΠΚ θα πραγματοποιηθεί η 6η συνάντηση της ερευνητικής ομάδας του προγράμματος Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «EURYKA – Reinventing Democracy in Europe: Youth Doing Politics in Times of Increasing Inequalities» (Ανακαλύπτοντας εκ νέου τη Δημοκρατία στην Ευρώπη: Η Eνασχόληση των Nέων με την Πολιτική σε Καιρούς Αυξανόμενων Ανισοτήτων).

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ερευνητές από 9 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια (University of Geneva, University of Sheffield, Scuola Normale Superiore, Uppsala University, University of Siegen, Sciences Po, Πανεπιστήμιο Κρήτης, University of Warsaw, Universitat Oberta de Catalunya) καθώς και μία οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών (European Alternatives).  Η ελληνική ομάδα απαρτίζεται από ερευνητές του Πανεπιστήμιου Κρήτης και συμπεριλαμβάνει τη Μαρία Κούση,  Στεφανία Καλογεράκη,  Κωνσταντίνο Καφέτσιο, Μαρία Πάσχου,  Άγγελο Λουκάκη και Ευγενία Πετροπούλου. 

Το ερευνητικό πρόγραμμα EURYKA αποσκοπεί να μελετήσει τις σχέσεις μεταξύ ανισοτήτων και των τρόπων με τους οποίους οι νέοι άνθρωποι δρουν έμπρακτα/συμμετέχουν στην πολιτική. Το πρόγραμμα επίσης αποσκοπεί να αναπτύξει μελλοντικά σενάρια δημοκρατικών μοντέλων και πολιτικών συστημάτων στην Ευρώπη τα οποία θα ενσωματώνουν καλύτερα τους νέους και τις νέες.  Για να επιτύχει τα παραπάνω:

  • παράσχει στοιχεία για τους μηχανισμούς αντιμετώπισης των ανισοτήτων οι οποίες εμπεριέχονται στους τρόπους με τους οποίους οι νέοι ασχολούνται με την πολιτική- οι εν λόγω μηχανισμοί αντιμετώπισης εκφράζονται με ποικίλες μορφές, όπως για παράδειγμα: με την  πολιτική συμμετοχή-αποχή ως διαδικτυακή (και όχι μόνο) αμφισβήτηση, αλλά και τη (δι) εθνική δημοκρατική καινοτομία και πειραματισμούς,
  • παράγει επιστημονική γνώση που αφορούν τις αξίες των νέων ανθρώπων, τις στάσεις και τις συμπεριφορές τους σχετικά με τη δημοκρατία, την εξουσία, την πολιτική, τη διαδικασία παραγωγής πολιτικής, την κοινωνική και πολιτική συμμετοχή (φυσική και διαδικτυακή) και την οργάνωση της οικονομικής, κοινωνικής και προσωπικής τους ζωής ούτως ώστε να αναγνωρίσει τρόπους ενδυνάμωσης της πολιτικής συμμετοχής των νέων και της εμπλοκής τους στην δημοκρατική ζωή στην Ευρώπη,
  • προτείνει  μια δέσμη μελλοντικών σεναρίων για την εξέλιξη της δημοκρατίας και της πολιτικής συμμετοχής στην Ευρώπη, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην ενδυνάμωση των νέων και ιδιαίτερα αυτών με τις λιγότερες ευκαιρίες. Ο σχεδιασμός της έρευνας αποτελείται από ένα πολυδιάστατο θεωρητικό πλαίσιο το οποίο συνδυάζει επεξηγηματικούς παράγοντες σε  μάκρο-(θεσμικό), μέσο- (οργανώσεων/οργανωτικό) και μίκρο-(ατομικό) επίπεδο καθώς και από μια ολοκληρωμένη μεθοδολογική προσέγγιση η οποία βασίζεται σε διαφορετικές πηγές και μεθόδους (ανάλυση δημόσιων πολιτικών, ανάλυση πολιτικών διεκδικήσεων, έρευνα οργανώσεων, δειγματοληπτική έρευνα τύπου πάνελ, πειραματική έρευνα, βιογραφικές συνεντεύξεις και ανάλυση κοινωνικών δικτύων). 

Για περισσότερες πληροφορίες:

EURYKA website: unige.ch/sciences-societe/euryka/home/ 

Facebook page: www.facebook.com/EURYKAproject/

Twitter account: twitter.com/Euryka_youth

ή επικοινωνία με την Επιστημονική Υπεύθυνο της Ομάδας του Πανεπιστημίου Κρήτης: Μαρία Κούση, kousis.m@uoc.gr

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί