Νέα στοιχεία για κακοδιαχείριση δημοσίου χρήματος πριν το 2015: Η κ. Μενδώνη και οι αφανείς λογαριασμοί του υπουργείου Πολιτισμού

Νέα στοιχεία για κακοδιαχείριση δημοσίου χρήματος πριν το 2015 στο υπουργείο Πολιτισμού, φέρνει στο φως το tvxs.gr.

Σύμφωνα με τα έγγραφα του 2012 που έχει στη διάθεσή της η σελίδα, η τότε πολιτική ηγεσία δεν προχώρησε ποτέ σε οικονομικό έλεγχο, ενώ είχε ζητηθεί από την πρόεδρο του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων, σχετικά με έναν αφανή λογαριασμό από τον οποίο οι αρχαιοφύλακες πληρώνονταν ποσοστό από τις πωλήσεις των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, λαμβάνοντας δημόσιο χρήμα χωρίς κανένα έλεγχο και χωρίς να φορολογούνται.

Επίσης, σύμφωνα με την αλληλογραφία της τότε προέδρου του ΤΑΠΑ κυρίας Σημαντώνη με την τότε γενική γραμματέα του Υπουργείου και σημερινή υπουργό Λίνα Μενδώνη, είχε δοθεί προφορική εντολή του υπουργού Κ. Τζαβάρα μέσω της Λ. Μενδώνη, να μην προχωρήσει η προμήθεια για τις ταμειακές μηχανές στα πωλητήρια αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, παρά το γεγονός ότι είχε ολοκληρωθεί σχετικός διαγωνισμός.

Το tvxs.gr επικοινώνησε με την υπουργό Λ. Μενδώνη, Γενική Γραμματέα του υπουργείου πολιτισμού εκείνη την περίοδο, όπως επίσης και με τους δύο πρώην υπουργούς τους οποίους αφορούν τα εν λόγω έγγραφα Π. Γερουλάνο και Κ. Τζαβάρα. Κατά την επικοινωνία του με τον πρώην υφυπουργό Κ. Στρατή προκειμένου να γίνει γνωστό τι έχει απογίνει ο λογαριασμός αυτός, ανακαλύφθηκε ότι δεν ήταν ο μόνος αφανής λογαριασμός στο ΤΑΠΑ και ότι η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές του κράτους.

Ο αφανής λογαριασμός

Σύμφωνα με το πρώτο έγγραφο η κα Σημαντώνη, πρόεδρος του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων το 2012, είχε ενημερώσει την τότε Γενική Γραμματέα Λ. Μενδώνη για έναν αφανή λογαριασμό 2,3 εκ ευρώ από τον οποίο οι αρχαιοφύλακες πληρώνονταν εξωλογιστικά, χωρίς κανένα έλεγχο και χωρίς να φορολογούνται, ποσοστά από τις πωλήσεις του ΤΑΠ (Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων)! Η Πρόεδρος του ΤΑΠΑ ζήτησε, ως όφειλε, οικονομικό έλεγχο αρχικά από τη Λίνα Μενδώνη και στη συνέχεια από τον τότε Υπουργό Πολιτισμού Π. Γερουλάνο με επιστολή της στις 20-02-2012.

«Ο λογαριασμός αυτός δεν εμφανίζεται επισήμως πουθενά», σημείωνε μεταξύ άλλων στην επιστολή της στον κύριο Γερουλάνο  η τότε πρόεδρος του ΤΑΠ. Και παρακάτω υπογράμμιζε τα εξής:

«Τα προβλήματα σε αυτή την ιστορία είναι δύο:

α. …Υπάρχει ένα θετικό υπόλοιπο πολύ μεγαλύτερο από τους αναμενόμενους τόκους. Ουδείς στο ΤΑΠΑ μπορεί να εξηγήσει πως προέκυψε αυτό το υπόλοιπο των 2,3 εκ ευρώ

β. Το ποσοστό των φυλάκων (12% επί του ποσοστού του ΤΑΠΑ) εισπράττεται πάλι μέσω επιταγής από υπόλογο σε κάθε εφορεία χωρίς να περνάει από ελεγκτικό συνέδριο αλλά και χωρίς να φορολογείται σαν εισόδημα των δικαιούχων φυλάκων.»

Με την επιστολή της, η κα Σημαντώνη, ενημέρωσε τον Π. Γερουλάνο ότι η ίδια είχε ζητήσει εγγράφως από την κα Μενδώνη να πραγματοποιηθεί οικονομικός έλεγχος, ενώ στον επίλογο της επιστολής επισημαίνεται κάτι πολύ σημαντικό: «Θα παρακαλούσα λοιπόν να επισπευσθεί ο έλεγχος διότι όπως χαρακτηριστικά ελεγχθεί, «από τη στιγμή που δεν γνωρίζουμε την προέλευση των 2,3 εκ. ευρώ, κάλλιστα θα μπορούσε αντί για 2,3 εκ. να είναι 3 εκ. ή 5 εκ, ή……».

Το tvxs.gr επικοινώνησε με τον Π. Γερουλάνο ο οποίος επιφυλάχθηκε να απαντήσει σχετικά αφού δει το αρχείο του.

Η απάντηση της υπουργού Λίνας Μενδώνη

Κατά το χρόνο που φέρεται ότι η Γενική Γραμματέας δε διενήργησε οικονομικό έλεγχο για λογαριασμό του Τ.Α.Π. από τις πωλήσεις με παρακαταθήκη, ως δήθεν όφειλε, επισημαίνονται τα κάτωθι :

1. Ως Γενική Γραμματέας Πολιτισμού δεν είχε καμία αρμοδιότητα άσκησης διοικητικής εποπτείας στο Τ.Α.Π. Αυτό συμβαίνει και σήμερα. Συνεπώς δεν είχε τη δυνατότητα καμίας θεσμικής ή άλλης παρέμβασης στην τότε διοίκηση του Τ.Α.Π.  Εκ του ιδρυτικού του νόμου του Τ.Α.Π. ο μόνος θεσμικά αρμόδιος είναι ο εκάστοτε Υπουργός Πολιτισμού, ο οποίος και ασκεί τη διοικητική εποπτεία.

2. Κατά τη διάρκεια της θητείας της κ. Λ. Μενδώνη, ως Γ.Γ. Πολιτισμού, το Δ.Σ. του Τ.Α.Π. δεν έλαβε ποτέ καμία απόφαση για την ύπαρξη κάποιου λογαριασμού του από πωλήσεις με παρακαταθήκη και ουδέποτε γνωστοποιήθηκαν στην Γ.Γ. πρακτικά απόφασης Δ.Σ. του Τ.Α.Π., από τα οποία να προκύπτει οιαδήποτε ανάγκη διενέργειας οικονομικού ελέγχου για οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά την εν γένει λειτουργία του. Επισημαίνεται ότι ακόμη κι αν προέκυπτε ανάγκη διενέργειας οικονομικού ελέγχου η Γ.Γ. δεν έχει θεσμική αρμοδιότητα για να πράξει την ουσιαστική διοικητική ενέργεια.

3. Το Τ.Α.Π. διαθέτει Τμήμα Επιθεώρησης και Ελέγχου, το οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση Διοικητικού και είναι αρμόδιο να ελέγχει την ορθή διαχείριση και εκτέλεση των δαπανών και με εντολή του Προέδρου του Δ.Σ. να διενεργεί ελέγχους όπου απαιτείται. Κατά τη διάρκεια της θητείας της κ. Λ. Μενδώνη, ως Γ.Γ. Πολιτισμού, κανένας έλεγχος από το αρμόδιο τμήμα, κατόπιν εντολής της τότε Προέδρου, δε γνωστοποιήθηκε στη Γ.Γ. για την ύπαρξη κάποιου λογαριασμού του από πωλήσεις με παρακαταθήκη .

Τέλος, όλως επικουρικώς και υπό το πρίσμα των ανωτέρω εκτεθέντων, επισημαίνεται ότι από τα πρακτικά των αποφάσεων των Δ.Σ. του Τ.Α.Π. κατά τη διάρκεια της θητείας της κ. Λ. Μενδώνη, ως Γενικής Γραμματέως Πολιτισμού, δεν εγέρθη κανένα ζήτημα αναφορικά με τη φερόμενη εμπλοκή σε μη διενεργηθέντα οικονομικό έλεγχο για την ύπαρξη κάποιου λογαριασμού του από πωλήσεις με παρακαταθήκη ή σε μη ολοκλήρωση του διαγωνισμού για προμήθεια των ταμειακών μηχανών.

Τα ντοκουμέντα

Όπως, όμως, φαίνεται από τα προαναφερθέντα αλλά και από το κάτωθι ντοκουμέντο, η κα Μενδώνη γνώριζε αναλυτικά και σε βάθος για το μαύρο χρήμα που αφορούσε την πληρωμή ποσοστού από τις πωλήσεις του ΤΑΠ στους αρχαιοφύλακες, και μάλιστα αφορολόγητα, καθώς της είχε αποσταλεί το αίτημα για τη διενέργεια ελέγχου.

Στη συνέχεια της κοινοποιήθηκε η επιστολή της κυρίας Σημαντώνη προς τον κο Γερουλάνο  με την οποία αφ’ ενός ενημερώνεται η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΠ που έγινε στις 16-02-12, στο οποίο «… ετέθει ζήτημα από μέλος του ΔΣ για την «παράνομη» κατάθεση του ΤΑΠΑ, τον προαναφερόμενο δηλαδή λογαριασμό», και αφ’ ετέρου ζητήθηκε επίσπευση του οικονομικού ελέγχου, που και πάλι όμως δεν προχώρησε.

Επιπλέον, σύμφωνα με το δεύτερο έγγραφο που έχουμε στη διάθεσή μας, η κα Σημαντώνη επανήλθε μετά τις εκλογές του Ιουνίου 2012 και την αλλαγή κυβέρνησης, απευθυνόμενη με επιστολή της στις 11-9-2012 προς την ίδια την κα Μενδώνη, που παρέμεινε γενική γραμματέας του υπουργείου, υπενθυμίζοντας τη σοβαρή εκκρεμότητα σχετικά με τον αφανή λογαριασμό. Όπως αναφέρεται στην επιστολή χαρακτηριστικά:

«Με την ευκαιρία, σου υπενθυμίζω συζητήσεις αλλά και το υπαρ. Ε.Π./6/20-2-2012 έγγραφό μου προς τον Υπουργό κ. Γερουλάνο που σου έχει κοινοποιηθεί: Υπάρχει και άλλος λογαριασμός του ΤΑΠΑ από τις πωλήσεις με παρακαταθήκη. Για το λογαριασμό αυτό είχαμε ζητήσει οικονομικό έλεγχο ο οποίος μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει».

Ένας , δύο… τρεις αφανείς λογαριασμοί!

Η σελίδα επικοινώνησε με τον πρώην υφυπουργό πολιτισμού Κ. Στρατή στην ευθύνη του οποίου ήταν το ΤΑΠΑ και του έθεσε το ερώτημα αν υπάρχει ακόμα αυτός ο αφανής λογαριασμός καθώς σύμφωνα με τα λεγόμενα της νυν υπουργού «…από τον Ιανουάριο του 2015 μέχρι και τον Ιούλιο του 2019 στο Υπουργείο Πολιτισμού υπηρέτησαν τρεις διαφορετικοί υπουργοί, ένας υφυπουργός και ένας γενικός γραμματέας, ενώ στο  Τ.Α.Π. διορίστηκαν τρεις διοικήσεις. Κανένα από τα θεσμικά αρμόδια ιεραρχικά όργανα δεν προέβησαν στη διενέργεια οικονομικού ελέγχου αναφορικά με την ύπαρξη κάποιου λογαριασμού του από πωλήσεις με παρακαταθήκη.»

Ο κος Στρατής επιβεβαίωσε την ύπαρξη του συγκεκριμένου λογαριασμού, επισημαίνοντας ότι δεν ήταν ο μόνος αφανής λογαριασμός, ενώ διαψεύδει την κυρία Μενδώνη σχετικά με τη μη διενέργεια ελέγχου επί της δικής του θητείας:

«Η διοίκηση του ΤΑΠ που ορίσαμε στα τέλη του 2018, ανακάλυψε τον συγκεκριμένο λογαριασμό, για τον οποίο δεν είχε υπάρξει καμία ενημέρωσή μας ούτε σε πολιτικό ούτε σε υπηρεσιακό επίπεδο μετά την αλλαγή κυβέρνησης το 2015. Δεν ήταν ο μόνος όμως. Ανακαλύψαμε άλλους δύο. Συνολικά ήταν τρεις λογαριασμοί που δεν τους έλεγχε κανένας. Σε αυτούς έμπαινε και έβγαινε άφθονο δημόσιο χρήμα εκτός δημοσίου λογιστικού και χωρίς να καταγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις.

Όπως στην υπόθεση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας, που πια έχει πάρει τον δρόμο της στη δικαιοσύνη, και στην περίπτωση αυτή κινηθήκαμε θεσμικά. Ο φάκελος των αφανών λογαριασμών του ΤΑΠ έχει παραπεμφθεί στη γενική επιθεωρήτρια δημόσιας διοίκησης και στη γενική διεύθυνση δημοσιονομικών ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να ελεγχθεί αναλυτικά η νομιμότητα των εισροών και των εκροών. Ελπίζουμε ότι οι έλεγχοι που ξεκινήσαμε δεν θα συναντήσουν εμπόδια από τη νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου και ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι, όσο ψηλά και αν βρίσκονται, θα ελεγχθούν και θα λογοδοτήσουν».

Συνολικά στους τρεις λογαριασμούς αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 2,5 εκ. ευρώ, ενώ έχει διακοπεί κάθε κίνηση σε αυτούς ενόψει των ελέγχων, όπως εξηγεί ο Κ. Στρατής. «Επί της θητείας μας για πρώτη φορά οι λογαριασμοί αυτοί εμφανίστηκαν στα ταμειακά διαθέσιμα του ΤΑΠ, ενώ με την ολοκλήρωση των ελέγχων θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό.»

Στο ερώτημα μας γιατί δεν τους ανακάλυψε νωρίτερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ο Κ. Στρατής απαντά: «Δεν ενημερώθηκε ποτέ καμιά πολιτική ηγεσία και καμία διοίκηση επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για τους λογαριασμούς αυτούς. Αυτοί που παρέδωσαν το ’15 δεν μας ενημέρωσαν σχετικά. Χρειάστηκε να κάνουμε σειρά ενεργειών για να τους ανακαλύψουμε και να δρομολογήσουμε τον έλεγχο της υπόθεσης, κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ πριν».

Οι αδήλωτες ταμειακές μηχανές

Το δεύτερο έγγραφο που έχουμε στη διάθεση μας είναι η επιστολή της προέδρου του ΤΑΠΑ στην Λ. Μενδώνη στις 11-9-2012 με κοινοποίηση στον νέο υπουργό Κ. Τζαβάρα, καθώς είχαν μεσολαβήσει εκλογές, με την Λ. Μενδώνη όμως να παραμένει στη θέση της ΓΓ του ΥΠΠΟ. Όπως προαναφέρθηκε, από το έγγραφο αυτό προκύπτει ότι ο οικονομικός έλεγχος του αφανούς λογαριασμού δεν έγινε ποτέ. Για την ιστορία να πούμε ότι το ποσοστό του 12% στους αρχαιοφύλακες, που το εισέπρατταν επειδή επιβαρύνονταν με τις πωλήσεις από τα πωλητήρια του ΤΑΠΑ, εντέλει καταργήθηκε.

Ένα άλλο εντυπωσιακό στοιχείο όμως που προκύπτει από τη δεύτερη επιστολή, είναι ότι φαίνεται πως η Λ. Μενδώνη είχε μεταφέρει προφορικά αίτημα του τότε υπουργού να μην γίνει η προμήθεια για τις ταμειακές μηχανές στα πωλητήρια του ΤΑΠ που βρίσκονται σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, κίνηση που θα έβαζε τέλος στην αδιαφάνεια της διαχείρισης του κρατικού χρήματος που προέρχεται από τα πωλητήρια του Υπουργείου Πολιτισμού. Τελικά, ούτε εκείνος ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε, ούτε έγινε άλλος διαγωνισμός με άλλους όρους.Πάντως σύμφωνα με το εν λόγω έγγραφο, μετά από την παρέμβαση της κας Μενδώνη εκ μέρους του Κ. Τζαβάρα η προμήθεια των ταμειακών μηχανών δεν προχώρησε, παρά το γεγονός ότι είχε ολοκληρωθεί σχετικός διαγωνισμός.

Το tvxs επικοινώνησε με τον τότε υπουργό κύριο Τζαβάρα ο οποίος είπε πως ο υπουργός δεν δίνει προφορικές εντολές παρά μόνο γραπτές. «Το ΤΑΠΑ. είναι νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου. Αν έχει παρθεί απόφαση από ΔΣ κάνεις υπουργός δεν μπορεί να την ανακαλέσει» συμπλήρωσε ενώ πρόσθεσε ότι επί θητείας του είχε αντικαταστήσει την εν λόγω πρόεδρο του ΤΑΠΑ.

Η κυρία Μενδώνη λέει σχετικά μέσω του γραφείου της: «Ως γενικός γραμματέας του Πολιτισμού, η κ. Λ. Μενδώνη, δεν είχε καμία θεσμική αρμοδιότητα να επιβάλλει διενέργεια διαγωνισμού στο οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή να διενεργήσει για λογαριασμό τους ή να τους διακόψει ή να τους αναστείλει . Το Δ.Σ. του Τ.Α.Π. προκηρύσσει τους διαγωνισμούς υποβοηθούμενο από τις δικές του υπηρεσίες. Ο Υπουργός Πολιτισμού ασκεί τη διοικητική εποπτεία, όχι ο Γ.Γ.»

Εντούτοις, στην επιστολή της προς τη Λ. Μενδώνη η Κα Σημαντώνη σημειώνει όμως και ρητά το εξής:

«Σου αναφέρω επίσης, ότι σύμφωνα με την εντολή που έδωσε ο κος υπουργός τηλεφωνικά από το Μόναχο και μου διαβίβασες προφορικά, “Να μην προχωρήσω σε διαγωνισμό για τις ταμειακές μηχανές”, ο διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί και το αποτέλεσμα έχει κατοχυρωθεί. Όμως σύμφωνα με την παραπάνω εντολή δεν προχώρησα στην προμήθεια των ταμειακών μηχανών μέχρι σήμερα.»

Το παραπάνω ρεπορτάζ ρίχνει φως και εξηγεί το παλαιότερο σχετικό αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του tvxs.gr του 2015. Τότε η σελίδα έφερε στο φως ότι μετά από έλεγχο στην Κνωσό διαπιστώθηκε πως καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας οι υπάλληλοι του καταστήματος (δηλαδή, οι υπάλληλοι του υπουργείου Πολιτισμού) δεν έκοψαν ούτε μία απόδειξη ταμειακής μηχανής. Όμως, ακόμη κι εάν έκοβαν ουδεμία διαφορά θα υπήρχε διότι, όπως αποκαλύφθηκε στο τέλος του ελέγχου, η ταμειακή μηχανή δεν ήταν… δηλωμένη στην εφορία.

Σύμφωνα με το απελθόντα Υφυπουργό Πολιτισμού Κ. Στρατή «η διοίκηση που τοποθετήθηκε επί της θητείας μας στα τέλη του 2018 ολοκλήρωσε τις διαδικασίες για την εγκατάσταση ταμειακών μηχανών σε πενήντα πωλητήρια του ΤΑΠ. Το μόνο που αναμένεται είναι η υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ώστε οι ταμειακές μηχανές να τοποθετηθούν και να ξεκινήσουν να λειτουργούν.»

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι σαφή: Οι προηγούμενες ηγεσίες μέχρι το 2014 γνώριζαν και δεν έκαναν τίποτα για τον αφανή λογαριασμό από τον οποίο οι αρχαιοφύλακες πληρώνονταν ποσοστό από τις πωλήσεις του ΤΑΠ και μάλιστα χωρίς να φορολογούνται, μέχρι να ξεκινήσει ο έλεγχος (καθυστερημένα ομολογουμένως) από την απελθούσα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, οι ίδιες μπλόκαραν την εγκατάσταση ταμειακών μηχανών στα πωλητήρια και χρειάστηκε να έρθει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για να ξεκινήσουν από την αρχή και να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες. Γιατί; Η νυν υπουργός μπορεί να μην είχε την αρμοδιότητα να διατάξει έλεγχο, ωστόσο γνώριζε για τον λογαριασμό, ενώ όπως φαίνεται μετέφερε και εντολή υπουργού για το μπλοκάρισμα της προμήθειας ταμειακών μηχανών. Και όμως σήμερα αναλαμβάνει το τιμόνι του υπουργείου. Τι θα πράξει από τη νέα της θέση σχετικά με τα θέματα αυτά;

Επιστροφή στα παλιά;

Πάντως η εικόνα των ανθρώπων που είναι στο πλάι της νέας υπουργού δεν μας κάνει να αισιοδοξούμε.

Όπως γράφει η «Αυγή» στο ρεπορτάζ με θέμα «Επιστροφή στην κανονικότητα», κατά την τελετή παράδοσης – παραλαβής του Υπουργείου «… πλάι στη νέα και την απερχόμενη πολιτική ηγεσία, βρέθηκαν κατ’ αρχήν ο, συνδικαλιστής του ΠΑΣΟΚ, επί χρόνια πρόεδρος του αμαρτωλού Ταμείου Αλληλοβοήθειας Γιάννης Τσακοπιάκος, αλλά και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων του ΥΠΠΟ, ο οποίος έχει κλητευθεί για ανωμοτί κατάθεση στον εισαγγελέα καθώς ελέγχεται από τη Δικαιοσύνη για κακουργηματικές πράξεις για τα πεπραγμένα του στο Ταμείο. Πλάι του καθόταν ο επικεφαλής της ΔΑΚΕ Κώστας Νικολάου, μέλος επίσης της διοίκησης του Ταμείου Αλληλοβοήθειας κατά την επίμαχη περίοδο. Πίσω τους ο Νίκος Κανελλόπουλος, πρώην επικεφαλής της ΔΑΚΕ ΥΠΠΟ, συνταξιούχους στου οποίου τον προσωπικό λογαριασμό είχαν βρεθεί 9 εκατομμύρια ευρώ, όπως έχει αποκαλυφθεί το 2010 από τον τότε γενικό επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κατά τη δημοσιοποίηση της έκθεσής του για περιπτώσεις «παράνομου πλουτισμού» στο Δημόσιο.»

Επίσης η νέα υπουργός, όρισε διευθυντή του γραφείου της τον επί χρόνια συνεργάτη της, δικηγόρο Κωνσταντίνο Πλατίτσα ο οποίος όπως φαίνεται στην ιστοσελίδα του είναι και Νομικός Σύμβουλος της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (Π.Ε.Υ.Φ.Α.), του πρωτοβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου των αρχαιοφυλάκων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Του σωματείου δηλαδή του οποίου οι εργαζόμενοι αν και δημόσιοι υπάλληλοι έπαιρναν όπως είδαμε ποσοστά(!) από τα πωλητήρια των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων, χρήματα μάλιστα που δεν φορολογούνταν. Να ελπίσουμε πως ο ίδιος, γνωρίζοντας την κατάσταση θα βοηθήσει ώστε να χυθεί άπλετο φως. Το ίδιο ελπίζουμε και για την κα Λ. Μενδώνη η οποία από τη νέα της θέση έχει πλέον όλα τα εργαλεία αλλά και την εξουσία, και να διατάζει ελέγχους και να φροντίσει να προχωρήσουν οι έλεγχοι όπου έχουν διαταχτεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. 

Tvxs.gr

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί