Η πρώτη δημοσκόπηση για την Περιφέρεια και τους δήμους της Κρητης (Πίνακες)

Παρουσίαση ευρημάτων έρευνας του aftodioikisi.gr  στην Περιφέρεια και δήμους της Κρήτης Απρίλιος 2023 (α΄μέρος) 

Μεθοδολογικές παρατηρήσεις 

Η έρευνα στόχευσε στην καταγραφή του βαθμού ικανοποίησης των πολιτών της Κρήτης από την  περιφερειακή αρχή και τις δημοτικές αρχές τους, καθώς και στην καταγραφή των προτεραιοτήτων  τοπικής πολιτικής των πολιτών στο επίπεδο των δήμων. Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε κλειστό  ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε σε ποσοστό περίπου 65% διαδικτυακά από το κοινό αναφοράς  κατόπιν σχετικής πρόσκλησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του έργου και προώθησης από την  ερευνητική ομάδα σε παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, και σε ποσοστό περίπου 35% τηλεφωνικώς με  ποσοστώσεις δήμων ώστε να συμπληρωθούν δείγματα τουλάχιστον 300 ατόμων για καθένα από τους  δήμους που ερευνήθηκαν. Για τη διαδικτυακή συμπλήρωση του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε η  πλατφόρμα Google Forms και το ερωτηματολόγιο παρέμεινε διαθέσιμο στο κοινό για χρονικό διάστημα  οκτώ ημερών, από 19 έως 23 Απριλίου 2023. Οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν κατά  το διάστημα 24-25 Απριλίου 2023. 

Συγκεντρώθηκαν συνολικά 2760 ερωτηματολόγια, εκ των οποίων τα 1730 με την online έρευνα και τα  1030 με την τηλεφωνική έρευνα. Το δείγμα δεν δύναται θεωρητικά να είναι αντιπροσωπευτικό λόγω  της συγκέντρωσης του δείγματος της online έρευνας με χρήση δειγματοληψίας ευχέρειας (convenience sampling). Στο δείγμα εντοπίζονται μικρές ασυμμετρίες ως προς το επίπεδο μόρφωσης και την ηλικία των ερωτηθέντων, με τους περισσότερο μορφωμένους και τους ηλικίας 35-54 ετών πολίτες να είναι πιο  πολλοί στο δείγμα σε σύγκριση με την αναλογία τους στον πληθυσμό. Σημειώνεται ότι το δείγμα  σταθμίστηκε ως προς την δηλωθείσα ψήφο στις εκλογές του 2019. 

Ικανοποίηση και προοπτική επανεκλογής Περιφερειάρχη Κρήτης 

Η έρευνα κατέγραψε επίσης τις απαντήσεις των ερωτηθέντων στο ερώτημα της ικανοποίησης από το  έργο του σημερινού Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Αρναουτάκη. Το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν  απολύτως ικανοποιημένοι φτάνει στο 35%, ενώ μερικώς ικανοποιημένοι δηλώνουν το 39% του  δείγματος (βλ. Πίνακα 15). Τα ποσοστά απόλυτης ικανοποίησης είναι υψηλότερα στην εκλογική  περιφέρεια Λασιθίου και σχετικά χαμηλότερα στην εκλογική περιφέρεια Χανίων, όπου ο κ.  Αρναουτάκης είχε λάβει σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό και στις περιφερειακές εκλογές του 2019. 

Πίνακας 15. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από το έργο του σημερινού Περιφερειάρχη  Κρήτης; 

ΣΥΝΟΛΟ 

Πολύ 36 Λίγο 39 Καθόλου 22 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
38 29 36 43
42 32 40 36
18 35 23 20

ΔΞ/ΔΑ

1

Ο δείκτης ικανοποίησης μεταφράζεται και σε αντίστοιχη εκτίμηση για την αξία επανεκλογής του κ.  Αρναουτάκη. Όπως αποτυπώνεται και στον Πίνακα 16, το 41% των ερωτηθέντων δήλωσαν απολύτως  σίγουροι ότι ο κ. Αρναουτάκης θα πρέπει να επανεκλεγεί, ενώ το 26% αυτών δήλωσαν απολύτως  σίγουροι ότι αυτό δεν πρέπει να συμβεί και το 29% επιφυλάχτηκαν να απαντήσουν. Θα πρέπει ωστόσο  να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες επιδόσεις του κ. Αρναουτάκη καταγράφονται χωρίς αυτή τη στιγμή  να υπάρχει κάποιος αντίπαλος του στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου, γεγονός που αφήνει ανοιχτά όλα τα  ενδεχόμενα σχετικά με την εκλογική μάχη στην Περιφέρεια Κρήτης. Αναφορικά με την απήχησή του  στους ψηφοφόρους των κομμάτων (βλ. Πίνακα 17), αυτοί του ΠΑΣΟΚ, απ’ όπου προέρχεται,  εμφανίζονται ως οι πλέον θετικοί απέναντί του.  

Πίνακας 16. Πιστεύετε ότι ο σημερινός Περιφερειάρχης Κρήτης θα πρέπει να  επανεκλεγεί στις προσεχείς εκλογές; 

ΣΥΝΟΛΟ 

Σίγουρα ναι 41 Δεν είμαι σίγουρος/η 29 Σίγουρα όχι 26 ΔΞ/ΔΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
43 35 43 41
30 26 33 31
24 34 22 26
2

Πίνακας 17. Επανεκλογή Περιφερειάρχη Κρήτης και ψήφος στις βουλευτικές εκλογές  του 2019 

ΝΔ 

Σίγουρα ναι 46 Δεν είμαι σίγουρος/η 25 Σίγουρα όχι 26 ΔΞ/ΔΑ

ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ
38 64
32 24
27 10
2

Ικανοποίηση από τα πεπραγμένα των σημερινών δημοτικών διοικήσεων1 

Ο βασικός δείκτης ικανοποίησης από την καθημερινότητα των πολιτών στους δήμους της Περιφέρειας  Κρήτης αποτυπώνεται σχετικά χαμηλός. Δύο στους πέντε ερωτώμενους θεωρούν πως η γεωγραφική  τους περιοχή έχει βιώσει μια γενικότερη επιδείνωση την τελευταία τετραετία, ενώ μόνο το 27%  δηλώνουν πως η περιοχή στην οποία διαμένουν έχει βιώσει βελτίωση. Παρατηρείται μια διακύμανση  στο ποσοστό εκείνων που εκφράζουν θετικές αξιολογήσεις για την καθημερινότητα από δήμο σε δήμο,  με το ποσοστό εκείνων που εκφράζουν θετικές αξιολογήσεις να είναι υψηλότερα στους δήμους Σητείας  και Χανίων (>40%) και σημαντικά χαμηλότερο στο δήμους Αγίου Νικολάου και Μινώα Πεδιάδας (<20%). 

Πίνακας 1. Θα λέγατε ότι συνολικά η εικόνα στον Δήμο σας είναι καλύτερη ή χειρότερη  σήμερα σε σύγκριση με αυτήν πριν από τέσσερα χρόνια; 

Καλύτερη 27 

Η ίδια 31 

Χειρότερη 41 

ΔΞ/ΔΑ 1 

Η σχετικά χαμηλή ικανοποίηση από την καθημερινότητα στην περιοχή κατοικίας μεταφράζεται σε  αντίστοιχα σχετικά χαμηλά ποσοστά ικανοποίησης από το έργο του εκάστοτε Δημάρχου. Το 55% του  δείγματος δήλωσαν «καθόλου ικανοποιημένοι», ενώ μόνο το 21% δήλωσαν «πολύ ικανοποιημένοι» από  το έργο της δημοτικής τους αρχής (βλ. Πίνακα 2). Παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι το ποσοστό  ικανοποίησης είναι χαμηλότερο από το ποσοστό του δείγματος που δήλωσαν ότι η εικόνα του Δήμου  βελτιώθηκε μέσα στα τελευταία τέσσερα χρόνια, ένδειξη που μαρτυρά την αυξημένη ισχύ και των  προσώπων στην τελική διαμόρφωση της αξιολόγησης του έργου μιας δημοτικής αρχής. Σημειώνεται  ότι το υψηλότερο ποσοστό ικανοποίησης ανιχνεύθηκε στην περίπτωση του Δήμου Χανίων (βλ. Πίνακα  2α). 

Πίνακας 2. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από το έργο του σημερινού Δημάρχου σας; 

Πολύ 21 

Λίγο 21 

Καθόλου 55 

ΔΞ/ΔΑ 3 

Πίνακας 2α. Ικανοποίηση από το έργου των Δημάρχων Κρήτης 

Πολύ Λίγο Καθόλου ΔΞ/ΔΑ 

14 44 42 
42 53 
40 33 25 

Ηρακλείου 0 

Μινώα Πεδιάδας 0 

Χανίων 2 

1 Σημειώνεται ότι στις καταγραφές που αφορούν το σύνολο των δήμων της περιφέρειας, χρησιμοποιήθηκε μόνο το  δείγμα της διαδικτυακής έρευνας ώστε να μην επηρεαστεί το δείγμα από την ισοστάθμιση των δειγμάτων ανά δήμο  στα 300 άτομα που προέκυψε μετά την προσθήκη και του δείγματος της τηλεφωνικής έρευνας.

Ρεθύμνου 1 

29 42 28 
20 77 
32 16 52 

Αγίου Νικολάου 0 

Σητείας 0 

Η χαμηλή ικανοποίηση από το έργο του μέσου Δημάρχου της Περιφέρειας Κρήτης μεταφράζεται σε  περιορισμένη -κατά μέσο όρο- στήριξη της άποψης ότι ο σημερινός Δήμαρχος πρέπει να επανεκλεγεί.  Στο σύνολο του δείγματος, την άποψη αυτή μοιράζεται το 21% των ερωτηθέντων, ενώ κατά της  επανεκλογής του Δημάρχου τάσσονται το 55% των ερωτηθέντων. Στους δύο από τους τέσσερις δήμους  πρωτευουσών, στους Δήμους Αγίου Νικολάου και Ηρακλείου, το ποσοστό εκείνων που τάσσονται  υπέρ της επανεκλογής των σημερινών δημάρχων καταγράφεται πολύ χαμηλό, ένδειξη ότι είναι  εξαιρετικά δύσκολη η επανεκλογή τους, καθώς υπάρχει ένα πολύ υψηλό ποσοστό επικριτών τους.  Πολύ χαμηλή είναι η πιθανότητα επανεκλογής του δημάρχου Μίνωα Πεδιάδας. Από την άλλη πλευρά, στους Δήμους Ρεθύμνου, Σητείας και Χανίων, το ποσοστό των θετικών αξιολογήσεων είναι υψηλότερο (βλ. Πίνακα 3α). 

Πίνακας 3. Πιστεύετε ότι ο σημερινός Δήμαρχος θα πρέπει να επανεκλεγεί στις  προσεχείς εκλογές; 

Σίγουρα ναι 21 

Δεν είμαι σίγουρος/η 21 

Σίγουρα όχι 55 

ΔΞ/ΔΑ 3 

Πίνακας 3α. Προοπτική επανεκλογής Δημάρχων Κρήτης 

Σίγουρα ναι Δεν είμαι σίγουρος Σίγουρα όχι ΔΞ/ΔΑ 

19 70 
17 12 70 
41 26 31 
28 17 50 
90 
37 10 53 

Ηρακλείου 3 Μινώα Πεδιάδας 1 Χανίων 2 Ρεθύμνου 5 Αγίου Νικολάου 0 Σητείας 0 

Η συσχέτιση της ικανοποίησης από τις συνθήκες ζωής στο δήμο κατοικίας με την απάντηση στο  ερώτημα για την επανεκλογή του εκάστοτε Δημάρχου είναι υψηλή, καθώς τo 86% όσων δηλώνουν  προτίμηση στην επανεκλογή είναι ικανοποιημένοι από τις συνθήκες, ενώ παραλλήλως περίπου το 70%  όσων δηλώνουν ότι ο νυν δήμαρχος δεν πρέπει να επανεκλεγεί δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι από  τις συνθήκες. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι συσχετίσεις αυτές είναι χαμηλότερες από τις αντίστοιχες  σε μεγάλους δήμους της χώρας, γεγονός που μαρτυρά τη χαλαρότερη σύνδεση της ψήφου με τις  επιδόσεις των δημάρχων στην Κρήτη σε σύγκριση με άλλες πόλεις. Το κριτήριο του προσώπου είναι  ισχυρότερο στην παρούσα τουλάχιστον συγκυρία για την επιλογή δημάρχου στις πόλεις της Κρήτης. 

Πρόθεση ψήφου στον Δήμο Ηρακλείου 

Η έρευνα κατέγραψε επίσης την πρόθεση ψήφου στον μεγαλύτερο Δήμο της Περιφέρειας Κρήτης, στον  Δήμο Ηρακλείου, δίνοντας μια υποθετική λίστα έξι υποψηφίων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για  τη θέση μέχρι αυτήν τη στιγμή. Καταγράφηκε ελαφρύ προβάδισμα των κ.κ. Καλοκαιρινού και Λυγερού. Είναι προφανές ότι δεν έχει δημιουργηθεί σαφές προβάδισμα κάποιου υποψηφίου, καθώς μάλιστα δεν  φαίνεται να υπάρχει καθαρή προτίμηση ψηφοφόρων καθενός εκ των τριών μεγαλύτερων κομμάτων  προς κάποιον συγκεκριμένο υποψήφιο. O κ. Καλοκαιρινός συγκεντρώνει μόνο το 30% των ψηφοφόρων  της ΝΔ του 2019, ο κ. Λυγερός μόνο το 34% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ του 2019, ενώ δεν υπάρχει  κάποιος υποψήφιος που να υπερέχει μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. 

Πίνακας 4. Σε περίπτωση που βρεθούν αντιμέτωποι για τον Δήμο Ηρακλείου οι  παρακάτω υποψήφιοι, εσείς ποιον ή ποιαν θα επιλέγατε;

ΣΥΝΟΛΟ ΝΔ  2019ΣΥΡΙΖΑ  2019ΠΑΣΟΚ  2019
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 10 13 20
ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 10 22
ΒΡΥΣΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 23 30 25 8
ΛΥΓΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ 20 34 8
ΣΙΣΑΜΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 10 19
Κανέναν από τους παραπάνω 15 18 13 19
ΔΞ/ΔΑ 11 12

Το β΄ μέρος της δημοσκόπησης του aftodioikisi.gr για την Κρήτη, που αφορά  τα πολιτικά κόμματα και τους βουλευτές

Μεθοδολογικές παρατηρήσεις 

Η έρευνα στόχευσε στην καταγραφή των στάσεων και δυνητικών εκλογικών συμπεριφορών κατοίκων  της Περιφέρειας Κρήτης στις βουλευτικές και στις περιφερειακές εκλογές του 2023, οι οποίοι είναι  εγγεγραμμένοι –κατά δήλωσή τους– στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια. Για την έρευνα  χρησιμοποιήθηκε κλειστό ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε διαδικτυακά από το κοινό αναφοράς  κατόπιν σχετικής πρόσκλησης στα μέσα κοινωνικής. Για τη συμπλήρωσή του χρησιμοποιήθηκε η  πλατφόρμα Google Forms και το ερωτηματολόγιο παρέμεινε διαθέσιμο στο κοινό για χρονικό  διάστημα πέντε ημερών, από 20 έως 24 Απριλίου 2023. 

Συγκεντρώθηκαν συνολικά 1730 ερωτηματολόγια, δείγμα το οποίο δεν δύναται θεωρητικά να είναι  αντιπροσωπευτικό λόγω της συγκέντρωσής του με χρήση της δειγματοληψίας ευχέρειας (convenience sampling). Σημειώνεται ότι το δείγμα σταθμίστηκε ως προς την δηλωθείσα ψήφο στις εκλογές του  2019. 

Πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές του 2023 

Ως προς την πρόθεση ψήφου στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2023, η έρευνα κατέγραψε συμμετρική μείωση των ποσοστών και των δύο μεγάλων κομμάτων ως αποτέλεσμα μιας σχετικά  χαμηλής συσπείρωσής τους (της τάξης του 75%) με συνέπεια η διαφορά μεταξύ τους να μένει στα ίδια  επίπεδα με αυτά στα οποία καταγράφηκε το 2019 (6% υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ έναντι 7% στην αναμέτρηση  του 2019). Βασικός ωφελημένος από αυτή τη μείωση καταγράφεται να είναι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο  κερδίζει περίπου από 6% των ψηφοφόρων τόσο της ΝΔ του 2019, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ του 2019. Οι  εισροές αυτές, σε συνδυασμό με την πολύ υψηλή συσπείρωσή του που φτάνει στο 90%, το οδηγούν σε  σημαντική αύξηση της απήχησής του που φτάνει στο 16.5%. Σημειώνεται ότι οι εισροές των δύο  μεγάλων κομμάτων από το ένα στο άλλο είναι της τάξης του 5%-6% και αλληλοαναιρούνται. 

Τα τρία μικρότερα κοινοβουλευτικά κόμματα (ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και ΜΕΡΑ25) καταγράφονται σε  σταθερά ποσοστά σε σύγκριση με το 2019, τα οποία μάλιστα είναι για την περίπτωση του ΚΚΕ και της  Ελληνικής Λύσης χαμηλότερα αυτών της επικράτειας. Το ΜΕΡΑ25 δείχνει να διατηρεί το ποσοστό που  έλαβε το 2019, το οποίο μάλιστα υπήρξε υψηλότερο αυτού της επικράτειας. Αξιοσημείωτο είναι στην  περίπτωση της Περιφέρειας Κρήτης το χαμηλό ποσοστό που καταγράφηκε για το Εθνικό Κόμμα του κ.  Ηλία Κασιδιάρη (3.0%), κάτι που ωστόσο καταγράφηκε και στις εκλογές του 2019.

Αναφορικά με τις διαφοροποιήσεις ανά δημογραφική ομάδα, παρατηρείται υπεροχή του ΣΥΡΙΖΑ σε  όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, με το προβάδισμα πάντως να διευρύνεται στη μεγαλύτερη ηλικιακή  κατηγορία στην οποία συνήθως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι λιγότερο δυνατός. Σημειώνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει  μεγαλύτερο προβάδισμα και στους πλέον μορφωμένους ερωτηθέντες, κατηγορία στην οποία η ΝΔ  εμφανίζει το χαμηλότερο ποσοστό της και στην οποία καταγράφεται η μεγαλύτερη εκροή ψήφων της  του 2019 προς το ΠΑΣΟΚ. Αναφορικά με τις τάσεις στην ψήφο για τα άλλα κόμματα, η έρευνα στην  Περιφέρεια Κρήτης εντόπισε μεγαλύτερα ποσοστά για το ΜΕΡΑ25 και για το Εθνικό Κόμμα του κ.  Κασιδιάρη στη νεότερη ηλικιακή κατηγορία. 

Πίνακας 1. Πρόθεση ψήφου στην Περιφέρεια Κρήτης 

Απρίλιος 2023 Βουλευτικές 2019
ΝΔ 25.0 32.5
ΣΥΡΙΖΑ 31.0 40.0
ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ 16.5 10.5
ΚΚΕ 4.5 4.0
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2.0 2.5
ΜΕΡΑ25 4.0 4.0
ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ «ΕΛΛΗΝΕΣ» (ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ) 3.0 *2.0
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1.0
ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ (ΤΖΗΜΕΡΟΣ-ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ) 1.0
ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ 4.0 4.5
ΔΞ/ΔΑ 8.0

*το ποσοστό αντιστοιχεί στη Χρυσή Αυγή για το 2019 

Πίνακας 2. Πρόθεση ψήφου ανά δημογραφική κατηγορία στην Περιφέρεια Κρήτης 

M.O. Άνδρες Γυναίκες 17-34 35-54 55+ Υποχρεωτικής Μέσης Ανώτερης
ΝΔ 25.0 25.5 24.5 23.0 26.0 26.0 29.0 24.0 22.0
ΣΥΡΙΖΑ 31.0 29.0 33.0 25.0 28.0 36.0 31.0 31.0 31.0
ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ 16.5 17.5 15.5 17.5 16.5 15.5 15.5 17.5 16.5
ΚΚΕ 4.5 4.5 4.5 5.0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2.0 2.5 1.5 1.0 2.0 3.0 2.0 2.5 1.5
ΜΕΡΑ25 4.0 5.0 3.0 7.0 3.0 2.5 4.0 4.0 4.0
ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ «ΕΛΛΗΝΕΣ»  (ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ)3.0 4.0 2.0 5.0 3.0 1.0 4.5 2.0 2.0
ΔΞ/ΔΑ 8.0 7.0 9.0 8.5 8.5 7.0 7.0 7.0 10.0

Δημοτικότητα προσώπων που δραστηριοποιούνται πολιτικά στις τέσσερις εκλογικές  περιφέρειες της Κρήτης 

Η έρευνα κατέγραψε επίσης την πρόθεση σταυροδοσίας για τους υποψηφίους βουλευτές των τριών  μεγαλύτερων κομμάτων σε κάθε μία από τις τέσσερις εκλογικές περιφέρειες της Κρήτης (Ηρακλείου,  Χανίων, Ρεθύμνου, Λασιθίου). Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην πολυεδρική περιφέρεια Ηρακλείου,  όπου η κατανομή των εδρών δεν αναμένεται να αλλάξει ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της απλής 

αναλογικής, και στην τετραεδρική περιφέρεια των Χανίων, όπου στις προηγούμενες εκλογές οι έδρες  κατανεμήθηκαν με αναλογία 3 προς 1 υπέρ της ΝΔ παρότι δεν είχε συγκεντρώσει το μεγαλύτερο  ποσοστό. Η πιθανή επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ στα Χανιά, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη αύξηση  του ποσοστού του ΠΑΣΟΚ στη συγκεκριμένη περιφέρεια, καθιστά σημαντική την πιθανότητα εκλογής 

δύο βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, ενός βουλευτή της ΝΔ και ενός βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, εξέλιξη που αλλάζει  σημαντικά την ανθρωπογεωγραφία της συγκεκριμένης τετραεδρικής. Στις διεδρικές του Ρεθύμνου και  του Λασιθίου, το ενδιαφέρον είναι μικρότερο, καθώς ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να εκλέξουν από  έναν βουλευτή σε κάθε περιφέρεια. 

Ηρακλείου 

Στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ δεν καταγράφεται καθαρό προβάδισμα κάποιου υποψηφίου, καθώς οι κ.κ.  Αυγενάκης και Σενετάκης -εκλεγμένοι βουλευτές στην βουλή του 2019- συγκεντρώνουν παρόμοια  ποσοστά σταυρών, όπως επίσης και ο κ. Πασπάτης, ο οποίος είχε καταταγεί τρίτος στις εκλογές του  2019, και ο κ. Κεφαλογιάννης, ο οποίος εμφανίζεται για πρώτη φορά στο ψηφοδέλτιο του κόμματος 

(βλ. Πίνακα 3). Σημειώνεται ότι οι κ.κ. Πασπάτης και Σενετάκης είχαν συγκεντρώσει παρόμοιο  ποσοστό των ψήφων της ΝΔ και το 2019, όμως ο κ. Αυγενάκης είχε βρεθεί πολύ υψηλότερά τους σε  εκείνη την αναμέτρηση. Με δεδομένη την πιθανότητα εκλογής μόνο δύο βουλευτών από τη ΝΔ στην  περιφέρεια, η σταυροδοσία αναμένεται εξαιρετικά αμφίρροπή. Αναφορικά με διαφοροποιήσεις στην  απήχηση των υποψηφίων ανά κοινωνικό-δημογραφική κατηγορία, ο κ. Αυγενάκης κερδίζει πιο υψηλά  ποσοστά ψήφων στη μεγαλύτερη ηλικιακή κατηγορία, ενώ οι κ.κ. Πασπάτης και Σενετάκης στην  ενδιάμεση ηλικιακή κατηγορία. 

Πίνακας 3. % σταυρών επί των ψήφων της ΝΔ για καθέναν υποψήφιο Ηρακλείου 

%
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 37
ΑΝΔΡΕΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 22
ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 31
ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 5
ΜΑΤΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17
ΜΗΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 16
ΜΠΑΜΙΕΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ 9
ΠΑΣΠΑΛΑΚΗ ΘΕΟΝΥΜΦΗ 6
ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 36
ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 32
Δεν θα επιλέξω κάποιο πρόσωπο, θα ψηφίσω μόνο το κόμμα 3
ΔΞ/ΔΑ 2

Στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την έρευνα, προηγούνται με σαφήνεια οι κ.κ. Μαμουλάκης,  Βαρδάκης και Ηγουμενίδης, δηλαδή οι τρεις εκλεγμένοι βουλευτές του κόμματος. Η σειρά κατάταξης  των τριών δεν φαίνεται πιθανό να αλλάξει, καθώς οι διαφορές μεταξύ τους μοιάζουν να είναι  σημαντικές, με τον πρωτεύσαντα στις εκλογές του 2019 κ. Μαμουλάκη να διευρύνει σημαντικά τη  διαφορά του (βλ. Πίνακα 4). Αναφορικά με την ηλικιακή βάση της απήχησης καθενός, ο κ. Βαρδάκης φαίνεται να κερδίζει μεγαλύτερο αριθμό σταυρών στη μεγαλύτερη ηλικιακή κατηγορία, ενώ οι κ.κ.  Μαμουλάκης και Ηγουμενίδης στην ενδιάμεση και στη νεότερη ηλικιακή κατηγορία. 

Πίνακας 4. % σταυρών επί των ψήφων του ΣΥΡΙΖΑ για καθέναν υποψήφιο Ηρακλείου

%
ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 12
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 39
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 8
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 19
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 31
ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ ΦΑΙΔΡΑ 10
ΜΑΚΡΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ 16
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ 51
ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 12
ΣΜΠΩΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 22
Δεν θα επιλέξω κάποιο πρόσωπο, θα ψηφίσω μόνο το κόμμα 9
ΔΞ/ΔΑ 1

Στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ δεν καταγράφεται καμία υπεροχή κάποιου υποψηφίου, καθώς οι κ.κ.  Βαμβακάς, Λαμπρινός, Μπαριτάκης και Παρασύρης συγκεντρώνουν πρακτικά το ίδιο ποσοστό  σταυρών (βλ. Πίνακα 5). Αξίζει να σημειωθεί ότι κανένας από τους τέσσερις υποψηφίους δεν μετείχε  στο ψηφοδέλτιο του 2019, όταν την έδρα του Ηρακλείου κατέλαβε ο κ. Κεγκέρογλου, ο οποίος δεν θα  μετέχει στις φετινές εκλογές. Η αποχώρησή του κ. Κεγκέρογλου, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη  αύξηση του αριθμού των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ στην περιφέρεια, έχουν εμφανώς ανοίξει το  εσωκομματικό παιχνίδι στο ΠΑΣΟΚ και η πρόβλεψη του υποψηφίου που θα επικρατήσει καθίσταται  εξαιρετικά δύσκολη. Ας σημειωθεί επίσης ότι στην περιφέρεια Ηρακλείου θα βρεθεί και ο αρχηγός του  κόμματος κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος και είναι πιθανό να κρατήσει την έδρα της περιφέρειας αυτής. Δεν  σημειώνεται διαφορά στα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ψηφοφόρων που εκδηλώνουν προτίμηση  προς καθέναν από τους τέσσερις υποψηφίους, κάτι που ερμηνεύεται και από το γεγονός ότι στη  περιφέρεια Ηρακλείου είναι επιτρεπτή η επιλογή έως και τριών υποψηφίων σε κάθε ψηφοδέλτιο με  αποτέλεσμα τα χαρακτηριστικά των ψηφοφόρων να διαχέονται σε πολλούς υποψηφίους. 

Πίνακας 5. % σταυρών επί των ψήφων του ΠΑΣΟΚ για καθέναν υποψήφιο Ηρακλείου 

%
ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 30
ΒΑΤΣΙΝΑ ΕΛΕΝΗ 24
ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 32
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 12
ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 32
ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 30
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 14
Δεν θα επιλέξω κάποιο πρόσωπο, θα ψηφίσω μόνο το κόμμα 5
ΔΞ/ΔΑ 3

Χανίων 

Στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ καταγράφεται απόλυτη ισορροπία δυνάμενων μεταξύ της κας. Βολουδάκη,  της κας. Μπακογιάννη και του κ. Μαρκογιαννάκη, καθένας εκ των οποίων συγκεντρώνει περίπου το  40% των σταυρών του κόμματος (βλ. Πίνακα 6). Εκ των τριών, μόνο η κα. Μπακογιάννη βρισκόταν  στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ το 2019, όταν και συγκέντρωσε το 57% των σταυρών του κόμματος, ενώ τη 

δεύτερη θέση είχε λάβει ο αποβιώσαντας σύζυγος της κας. Βολουδάκη που συγκέντρωσε το 44% των  σταυρών. Η μάχη του ψηφοδελτίου φαίνεται να γίνεται εντονότερη λόγω της συμμετοχής στο φετινό  ψηφοδέλτιο και ενός νέου υποψηφίου, του κ. Μαρκογιαννάκη, γιού ενός ισχυρού πρώην βουλευτή της  περιφέρειας. Δεδομένης της πιθανότητας εκλογής μόνο ενός βουλευτή της ΝΔ στις εκλογές της 21ης  Μάϊου, η κατάκτηση της πρώτης θέσης από έναν εκ των τριών καθίσταται απολύτως σημαντική.  

Πίνακας 6. % σταυρών επί των ψήφων της ΝΔ για καθέναν υποψήφιο Χανίων 

%
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ 40
ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 15
ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 9
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 38
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ 39
ΝΤΕΡΜΑΝΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 21
Δεν θα επιλέξω κάποιο πρόσωπο, θα ψηφίσω μόνο το κόμμα 2
ΔΞ/ΔΑ 1

Στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται σαφές προβάδισμα του κ. Πολάκη, ο οποίος συγκεντρώνει  το 69% των σταυρών του κόμματος, ποσοστό πολύ υψηλότερο από αυτό που είχε πετύχει το 2019, όταν  και πάλι είχε βρεθεί στην κορυφή του ψηφοδελτίου με 48% των σταυρών του κόμματος (βλ. Πίνακα 7).  Ακολουθεί ο κ. Σταθάκης με 24% των σταυρών, η εκλογή του οποίου ωστόσο είναι πολύ πιθανή στην  περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ διατηρήσει την πρωτιά στην περιφέρεια Χανίων. 

Πίνακας 7. % σταυρών επί των ψήφων του ΣΥΡΙΖΑ για καθέναν υποψήφιο Χανίων 

%
ΑΡΣΕΝΙΔΗ ΜΑΓΚΥ 13
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΒΑΛΙΑ 16
ΜΑΝΙΜΑΝΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 20
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 18
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 69
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 24
Δεν θα επιλέξω κάποιο πρόσωπο, θα ψηφίσω μόνο το κόμμα 4
ΔΞ/ΔΑ 2

Στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ δεν καταγράφεται σαφής υπεροχή κάποιου υποψηφίου, καθώς ο κ.  Κουρουπάκης φαίνεται να συγκεντρώνει το 38% των σταυρών, ο κ. Κοντεζάκης το 29% και η κα.  Κουρουπάκη το 28% (βλ. Πίνακα 8). Λόγω της εφαρμογής του συστήματος της απλής αναλογικής, σε  συνδυασμό με την πιθανότητα σημαντικής αύξησης του ποσοστού του ΠΑΣΟΚ στην περιφέρεια, είναι  πιθανή η εκλογή ενός βουλευτή στα Χανιά. Δεδομένης της ασαφούς εικόνας της κατανομής των  σταυρών, η κατάκτηση της πρώτης θέσης και πιθανώς της έδρας του ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ευκολία. 

Πίνακας 8. % σταυρών επί των ψήφων του ΠΑΣΟΚ για καθέναν υποψήφιο Χανίων

%
ΚΟΝΤΕΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 29
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 28
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ 38
ΠΕΤΣΕΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 23
ΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 20
Δεν θα επιλέξω κάποιο πρόσωπο, θα ψηφίσω μόνο το κόμμα 8
ΔΞ/ΔΑ 0

Ρεθύμνου 

Στη διεδρική περιφέρεια του Ρεθύμνου, δεν αναμένεται αλλαγή στην κατανομή των δύο εδρών μεταξύ  της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η συμμετοχή στα ψηφοδέλτια των δύο αυτών κομμάτων δύο εκλεγμένων  βουλευτών καθιστά σχετικά προβλέψιμη την εξέλιξη ως προς τα πρόσωπα που θα λάβουν τις δύο  έδρες. 

Στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ καταγράφεται τεράστιο προβάδισμα του βουλευτή κ. Κεφαλογιάννη με 70%  των σταυρών, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από αυτό που είχε συγκεντρώσει το 2019 όταν και  εκλέχθηκε (57%). Δεδομένης της σίγουρης κατάκτησης μιας έδρας από τη ΝΔ στην περιφέρεια, η  επανεκλογή του κ. Κεφαλογιάννη θεωρείται δεδομένη (βλ. Πίνακα 9). 

Πίνακας 9. % σταυρών επί των ψήφων της ΝΔ για καθέναν υποψήφιο Ρεθύμνου 

%
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 70
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 9
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2
ΤΣΟΥΝΤΑΝΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 9
Δεν θα επιλέξω κάποιο πρόσωπο, θα ψηφίσω μόνο το κόμμα 9
ΔΞ/ΔΑ 1

Στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται εξίσου μεγάλο προβάδισμα του σημερινού βουλευτή του  κόμματος κ. Ξάνθου (58% των σταυρών), ο οποίος είχε εκλεγεί και το 2019 κερδίζοντας το ίδιο  ποσοστό σταυρών και τότε (βλ. Πίνακα 10). 

Πίνακας 10. % σταυρών επί των ψήφων του ΣΥΡΙΖΑ για καθέναν υποψήφιο Ρεθύμνου 

%
ΔΟΥΛΟΥΜΠΕΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 24
ΚΙΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 4
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 6
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 58
Δεν θα επιλέξω κάποιο πρόσωπο, θα ψηφίσω μόνο το κόμμα 6
ΔΞ/ΔΑ 2

Η αποτύπωση των προτιμήσεων των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ για τους υποψηφίους του κόμματος  είναι απολύτως ενδεικτική δεδομένου του πολύ μικρού δείγματος ψηφοφόρων του κόμματος στο ήδη  περιορισμένο δείγμα ψηφοφόρων της περιφέρειας Ρεθύμνου. Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 11

παρακάτω, ο κ. Χνάρης φαίνεται να προηγείται των συνυποψηφίων του, όμως δεδομένου ότι η  περιφέρεια είναι διεδρική και το ΠΑΣΟΚ έχει μηδαμινή πιθανότητα να βρεθεί μεταξύ των δύο πρώτων  κομμάτων που θα λάβουν και τις έδρες της περιφέρειας. 

Πίνακας 11. % σταυρών επί των ψήφων του ΠΑΣΟΚ για καθέναν υποψήφιο Ρεθύμνου 

%
ΚΑΤΖΑΝΑΚΗ ΚΑΣΣΝΑΔΡΑ 6
ΜΙΧΑΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 4
ΣΚΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 30
ΧΝΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 35
Δεν θα επιλέξω κάποιο πρόσωπο, θα ψηφίσω μόνο το κόμμα 15
ΔΞ/ΔΑ 10

Λασιθίου 

Και στη διεδρική περιφέρεια του Λασιθίου, η κατανομή των εδρών σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να  θεωρείται δεδομένη 

Στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ καταγράφεται υπεροπλία του σημερινού βουλευτή κ. Πλακιωτάκη, ο οποίος  λαμβάνει το 70% των σταυρών στην παρούσα έρευνα, ενώ και το 2019 είχε καταγραφεί να λαμβάνει  το 56% των σταυρών της ΝΔ (βλ. Πίνακα 12). 

Πίνακας 12. % σταυρών επί των ψήφων της ΝΔ για καθέναν υποψήφιο Λασιθίου 

%
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ 5
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 3
ΒΛΑΣΣΗ ΕΛΕΝΗ 13
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 70
Δεν θα επιλέξω κάποιο πρόσωπο, θα ψηφίσω μόνο το κόμμα 5
ΔΞ/ΔΑ 4

Στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται σαφές προβάδισμα του σημερινού βουλευτή του κόμματος  κ. Θραψανιώτη, ο οποίος λαμβάνει το 40% των σταυρών, ενώ και το 2019 είχε καταγραφεί να  λαμβάνει το 36% των σταυρών του ΣΥΡΙΖΑ (βλ. Πίνακα 13). 

Πίνακας 13. % σταυρών επί των ψήφων του ΣΥΡΙΖΑ για καθέναν υποψήφιο Λασιθίου 

%
ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 40
ΚΑΛΑΪΤΖΑΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 23
ΠΕΤΡΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ 22
Δεν θα επιλέξω κάποιο πρόσωπο, θα ψηφίσω μόνο το κόμμα 13
ΔΞ/ΔΑ 2

Η αποτύπωση των προτιμήσεων των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ για τους υποψηφίους του κόμματος  είναι απολύτως ενδεικτική δεδομένου του μικρού δείγματος ψηφοφόρων του κόμματος στο ήδη 

περιορισμένο δείγμα ψηφοφόρων της περιφέρειας Λασιθίου. Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 14 παρακάτω, ο κ. Κλώντζας προηγείται ελαφρώς των συνυποψηφίων του, όπως άλλωστε είχε κάνει και  στις εκλογές του 2019. Ωστόσο, δεδομένου ότι η περιφέρεια είναι διεδρική, το ΠΑΣΟΚ έχει μηδαμινή  πιθανότητα να εκλέξει βουλευτή σε αυτήν την περιφέρεια. 

Πίνακας 14. % σταυρών επί των ψήφων του ΠΑΣΟΚ για καθέναν υποψήφιο Λασιθίου

%
ΚΛΩΝΤΖΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 36
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 29
ΜΠΙΤΖΑΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 14
Δεν θα επιλέξω κάποιο πρόσωπο, θα ψηφίσω μόνο το κόμμα 7
ΔΞ/ΔΑ 14

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί