Νέα προγράμματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης στο Ηράκλειο

Ο Δήμος Ηρακλείου ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Ηρακλείου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ηρακλείου στο οποίο υλοποιούνται προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Το Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Ηρακλείου ανακοινώνει δύο νέα προγράμματα,  για τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις, τους έως 28 Φεβρουαρίου 2020: 

Α/ΑΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες 25
2Τοπική κοινότητα μάθησης: Λέσχη λογοτεχνίας25

Από τα προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη, υπάρχουν ακόμα θέσεις για τα παρακάτω: 

Α/ΑΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία25
2Οικολογικές λύσεις για το σπίτι25
3Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές25
4Βελτιώνω την ορθογραφία μου25
5Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα25
6Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή25

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. 

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηρακλείου.  Ωράριο: 09:00- 13:00 

Τηλ. : 2813 409 541, 542

Ταχ. Διεύθυνση: Σοφοκλή Βενιζέλου, Σκορδύλων και Χαρκούτση (Παλιά Λαχαναγορά), ΤΚ 71202 
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Προσθήκη σχολίου

Η διεύθυνση mail σας ΔΕ θα εμφανιστεί