Υπογράφηκε η σύμβαση για έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών δημοτικών και σχολικών κτιρίων στη Χερσόνησο

Τη σύμβαση για την επιστημονική υπηρεσία της έκδοσης ενεργειακών πιστοποιητικών για τα σχολικά και δημοτικά κτίρια του Δήμου Χερσονήσου, συνολικού προϋπολογισμού 6.088,40 ευρώ, υπέγραψε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Χωροταξικού Σχεδιασμού και ΄Αρδευσης, Γιώργος Μεραμβελιωτάκης με τον ανάδοχο οικονομικό φορέα, Περικλή Ζόκλου.

Συγκεκριμένα, το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Π.Ε.Α. κτιρίων:

  • Απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου,
  • Στο ΠΕΑ αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα γενικά στοιχεία του κτιρίου, η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς και του εξεταζόμενου κτιρίου, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας και τελική χρήση, η πραγματική ετήσια συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας, οι υπολογιζόμενες και πραγματικές ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Κ.Εν.Α.Κ.  θεσμοθετείται ο ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός στον κτιριακό τομέα με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Η Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίων πραγματοποιείται με την έκδοση του Π.Ε.Α. (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης) από πιστοποιημένο ενεργειακό επιθεωρητή στον οποίο έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια. Σύμφωνα με το νόμο, ο Δήμος Χερσονήσου σε συνέχεια της καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης και της κατάταξης κάθε δημοτικού και σχολικού κτιρίου σε ενεργειακή βαθμίδα, προγραμματίζει την υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα κτίρια και υποδομές ευθύνης του στοχεύοντας στην βελτίωση της ενεργειακής τους κατάστασης.

Να σημειωθεί ότι οι παραπάνω εργασίες χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους του Δήμου και θα εκτελεστούν εντός ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ μετά και το δεύτερο μήνα θα πρέπει να γίνεται τμηματική παράδοση κατ’ ελάχιστο τριών πιστοποιητικών κάθε μήνα.

Άρθρα στην ίδια κατηγορία

Προσθήκη σχολίου

Η διεύθυνση mail σας ΔΕ θα εμφανιστεί