Η κατάσταση των δρόμων στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου (Φωτογραφίες)

Μας γράφει πολίτης για την κατάσταση της ασφάλτου στην βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου:

"Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου....όπως βομβαρδισμένο τοπίο..."