Εκδήλωση ενημέρωσης για τη χρηματοδότηση των «έργων επίδειξης – πειραματικής ανάπτυξης, που προωθούν την έρευνα και καινοτομία σε τομείς της RIS3Crete»

Περισσότερα
1 4 5 6