Πραγματοποιήθηκε η 13η Συνεδρίαση Επιτροπής Εφαρμογής και παρακολούθησης σχεδίου δράσης για τη Χρυσή

Σήμερα, Πέμπτη 25 Απριλίου 2024, συνεδρίασε η Επιτροπή Εφαρμογής και Παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης για τη νήσο Χρυσή, πραγματοποιώντας τη 13η κατά σειρά συνεδρίασή της, μέσω τηλεδιάσκεψης. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με πλήρη απαρτία των μελών. Συμμετείχαν επίσης ως προσκεκλημένοι του Συντονιστή οι εκπρόσωποι της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ανατολικής Κρήτης, κα Ελένη Γρηγοροπούλου και κα Έλενα Τιμοθεάτου.

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τα διαλαμβανόμενα από την προηγούμενη συνεδρίαση και κυρίως για:

  • τη δημοσίευση της αρ. 10340/145/11-04-2024 απόφασης της Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη νήσο Χρυσή για το έτος 2024» (ΦΕΚ 2250/Β΄/16-04-2024),
  • τον ν. 5092  (ΦΕΚ Α 33/4.3.2024) «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις» και την Υπ. Απόφαση ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ/35330/646/2024 (ΦΕΚ Β 2364/19.04.2024) «Όροι και περιορισμοί για τους αιγιαλούς και τις παραλίες υψηλής προστασίας (απάτητες παραλίες)» σε σχέση με τις παραλίες της Χρυσής, και
  • την απόφαση του ΣτΕ (2278/2023) με την οποία απορρίπτεται η αίτηση του Δ. Ιεράπετρας για ακύρωση της 13033/164/11.03.2022 απόφασης της Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. 

Ακολούθως συζητήθηκαν αναλυτικά τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Η Επιτροπή, ενέκρινε κατά πλειοψηφία την Συνοπτική Αναφορά Πεπραγμένων (περιόδου 01/01/2023 έως 31/12/2023) της Επιτροπής Εφαρμογής και Παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης της νήσου Χρυσή, μειοψηφούντος του αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής, κ. Μιχαήλ Σπυριδάκη, Αντιδημάρχου Ιεράπετρας, ο οποίος καταψήφισε την εισήγηση του Συντονιστή. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί την Αποδέσμευση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας ως φορέα υλοποίησης της δράσης «Μελέτη διερεύνησης αιτιών ξήρανσης της βλάστησης και λήψης αναγκαίων μέτρων» και ένταξη της δράσης στην ισχύουσα Προγραμματική Σύμβαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Αναλυτικότερα, το πρακτικό της Συνεδρίασης και η Συνοπτική Αναφορά Πεπραγμένων (περιόδου 01/2023 έως 12/2023) θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ( https://www.apdkritis.gov.gr ) στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί