Τεράστια ζημιά για την ελληνική οικονομία: «Τρύπα» πάνω από 13,7 δισ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου

Συνεχίζει την πτώση χωρίς αλεξίπτωτο η ελληνική οικονομία, απόρροια της πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη να να αφήσει απροστάτευτους στο έλεος της πανδημίας εργαζόμενους, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Αντί αρχικού στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα σχεδόν 7 δισ. ευρώ (3,5% του ΑΕΠ) καταγράφεται «τρύπα» πάνω από 13,7 δισ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου.

Τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για το 11μηνο του 2020 καταγράφουν την τεράστια ζημιά που υπέστη η ελληνική οικονομία από την πανδημία και το αποτέλεσμα της απόφασης της κυβέρνησης Μητσοτάκη να μην ληφθούν ουσιαστικά μέτρα τόνωσης της πραγματικής οικονομίας και έγχυσης ρευστότητας στην αγορά με «ζεστό χρήμα».

Όπως παραδέχεται το ίδιο το υπουργείο Οικονομικών, το έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού έφτασε τα 18,3 δισ. ευρώ, μέγεθος ήδη αντίστοιχο του 10% του ελληνικού ΑΕΠ του 2019.

Σε πρωτογενές επίπεδο καταγράφεται επίσης τεράστιο έλλειμμα, 13,7 δισ. ευρώ. Εάν σε αυτά προστεθούν τα σχεδόν 7 δισ. ευρώ που εκτιμούσαν οι «σοφοί» της πλατείας Συντάγματος ως πρωτογενές πλεόνασμα για την χρονιά που τελειώνει, το 2020 μας αποχαιρετά με ζημιά άνω των 20 δισ. ευρώ. Και αυτό πριν καταγραφεί η συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας του Δεκεμβρίου των γιορτών, στην πρακτικά κλειστή αγορά.

Σε μια ακόμη επικοινωνιακή προσπάθεια αποπροσανατολισμού της κοινωνίας, το υπουργείο Οικονομικών προσπαθεί να εξωραΐσει τα δραματικά και για το μέλλον στοιχεία κάνοντας συγκρίσεις όχι με τον αρχικό προϋπολογισμό του 2020, αλλά με τους στόχους που περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός του 2021.

Αναλυτικότερα:

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 42,126 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 806 εκατ. ευρώ ή 2,0% έναντι της εκτίμησης για το έτος 2020 που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021, γεγονός που οφείλεται στα αυξημένα έσοδα από φόρους λόγω του ότι η επίπτωση από τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος της υγειονομικής κρίσης δεν ήταν τόσο εμπροσθοβαρής όσο είχε εκτιμηθεί, καθώς και στα αυξημένα έσοδα ΠΔΕ.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 47,190 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 916 εκατ. ευρώ ή 2,0% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2020 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) ΦΠΑ καπνικών προϊόντων κατά 11 εκατ. ευρώ ή 2,0%,

β) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 373 εκατ. ευρώ ή 3,2%,

γ) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 27 εκατ. ευρώ ή 1,4%,

δ) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 17 εκατ. ευρώ ή 1,2%,

ε) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 130 εκατ. ευρώ ή 1,4%,

στ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 145 εκατ. ευρώ ή 7,5%,

ζ) Μεταβιβάσεις κατά 342 εκατ. ευρώ ή 7,0% ,

η) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 19 εκατ. ευρώ ή 4,3%,

θ) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 37 εκατ. ευρώ ή 1,6%

εκ των οποίων : Eπιστροφές δαπανών κατά 59 εκατ. ευρώ ή 5,6%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 73 εκατ. ευρώ ή 5,3%,

β) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 13 εκατ. ευρώ ή 0,4%,

γ) Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 15 εκατ. ευρώ ή 4,3%,

δ) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 18 εκατ. ευρώ ή 1,9%,

ε) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 70 εκατ. ευρώ ή 5,1%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 5,065 δισ ευρώ, αυξημένες κατά 110 εκατ. ευρώ από το στόχο.

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 4,850 δισ ευρώ, αυξημένα κατά 331 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Νοέμβριο 2020 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3,715 δισ ευρώ, αυξημένο κατά 753 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον επικαιροποιημένο μηνιαίο στόχο, γεγονός που οφείλεται στα αυξημένα έσοδα από φόρους καθώς και στα αυξημένα έσοδα ΠΔΕ.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,199 δισ ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 863 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα από φόρους για το μήνα Νοέμβριο ανήλθαν σε 3,609 δισ ευρώ, αυξημένα κατά 533 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021. Εκτιμάται ότι η επίπτωση από τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος της πανδημίας θα επηρεάσει αρνητικά τα έσοδα μηνός Δεκεμβρίου και εντεύθεν κι όχι του Νοεμβρίου, όπως είχε αρχικά προβλεφθεί.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Νοέμβριο 2020, είναι οι κάτωθι:

α) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 363 εκατ. ευρώ,

β) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 24 εκατ. ευρώ,

γ) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 16 εκατ. ευρώ,

δ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 165 εκατ. ευρώ,

ε) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 111 εκατ. ευρώ,

στ) Μεταβιβάσεις κατά 311 εκατ. ευρώ,

ζ) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 20 εκατ. ευρώ

εκ των οποίων : Eπιστροφές δαπανών κατά 35 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Νοέμβριο 2020 κυρίως οι εξής βασικές κατηγορίες εσόδων:

α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 40 εκατ. ευρώ,

β) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 25 εκατ. ευρώ,

γ) Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 15 εκατ. ευρώ,

δ) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 28 εκατ. ευρώ

εκ των οποίων : ΕΝΦΙΑ κατά 25 εκατ. ευρώ,

ε) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 14 εκατ. ευρώ,

στ) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 31 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων του Νοεμβρίου 2020 ανήλθαν σε 484 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 110 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 413 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 330 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2020 ανήλθαν στα 60,378 δισ ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 779 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, γεγονός που οφείλεται στην απόκλιση του ΠΔΕ ύψους 1.012 εκατ. ευρώ.

Το σκέλος του τακτικού προϋπολογισμού κινήθηκε αντίρροπα, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τον στόχο κατά 234 εκατ. ευρώ. Η κύρια αιτία αυτής της απόκλισης είναι η υπερεκτέλεση κατά 337 εκατ. ευρώ έναντι των αρχικά προβλεπόμενων κονδυλίων του μέτρου της επιστρεπτέας προκαταβολής, με πληρωμές ύψους 3,905 δισ ευρώ έναντι στόχου ενδεκάμηνου ύψους 3,568 δισ ευρώ (εκτός του σκέλους που εκτελείται από το ΠΔΕ).

Πέραν τούτου, όπως αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών, συνεχίζεται η απρόσκοπτη διενέργεια των πληρωμών των μέτρων κατά της πανδημίας, οι κυριότερες των οποίων είναι:

α) η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας του COVID-19 (μισθωτών και επιστημόνων) ύψους περίπου 1.796 εκατ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων),

β) η δαπάνη έκτακτης επιχορήγησης προς τον ΕΦΚΑ και τον ΕΟΠΥΥ για την κάλυψη υστέρησης εσόδων από τις μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές λόγω της πανδημίας, ύψους 489 και 263 εκατ. ευρώ αντίστοιχα (κατηγορία μεταβιβάσεων),

γ) τα μέτρα μέσω του ΠΔΕ όπως η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων ύψους 494 εκατ. ευρώ, η επιδότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ύψους 214 εκατ. ευρώ, η επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 997 εκατ. ευρώ, η δράση ΤΕΠΙΧ ΙΙ ύψους 768 εκατ. ευρώ και η σύσταση ταμείου εγγυοδοσίας επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας του COVID-19 ύψους 1.780 εκατ. ευρώ.

Η υποεκτέλεση του ΠΔΕ κατά 1,012 δισ. ευρώ στο ενδεκάμηνο οφείλεται σε έργα που δεν σχετίζονται με την πανδημία και εντοπίζεται κυρίως στο εθνικό σκέλος, το οποίο παρουσίασε υποεκτέλεση κατά 801 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2020 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 κατά 13,870 δισ ευρώ, με τη μεγαλύτερη αύξηση στο σκέλος των μεταβιβάσεων και του ΠΔΕ, κυρίως λόγω των προαναφερόμενων μέτρων COVID-19.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού τον Νοέμβριο 2020 ανήλθαν στα 8,516 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 158 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της υποεκτέλεσης του ΠΔΕ.

Σχετικά Άρθρα

One Thought to “Τεράστια ζημιά για την ελληνική οικονομία: «Τρύπα» πάνω από 13,7 δισ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου”

  1. Eleni

    Αν πραγματικά θέλουν να κάνουν κάτι καλό αυτή τη στιγμή, να μειώσουν τις εισφορές και τους φόρους για τους ελεύθερους επαγγελματίες που θέλουν και μπορούν να εργαστούν, έχοντας τη γνώση και την εμπειρία. Αλλά αυτοί θέλουν το αντίθετο, να εξαφανίσουν τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ξεχνάνε όμως ότι οι εργοδότες επιλέγουν όπως αυτοί θέλουν, με βάση την εμφάνιση, την ηλικία, την προσωπικότητα, ακόμα και τις πεποιθήσεις κάποιου, με αποτέλεσμα να μην βρίσκουν δουλειά άνθρωποι θα δουλέψουν και μόνοι τους αν τους το επιτρέψει η κυβέρνηση, μειώνοντας την ανεργία πάρα πολύ. Και όχι να λένε ότι οι μικροί επιβιώνουν χάρη στην εισφοροδιαφυγή και τη φοροδιαφυγή, γι’ αυτό και πρέπει να τους εξαφανίσουν.

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί