Δήμος Βιάννου: Προσοχή για τον κίνδυνο πυρκαγιάς

Με ανακοίνωση του ο Δήμος Βιαννου δίνει οδηγίες προς τους δημότες της
Βιάννου, εφιστώντας τους την προσοχή, υπό τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς
κατά τη θερινή περίοδο.
Στην ανακοίνωση την οποία υπογράφει ο Δήμαρχος Βιάννου Μηνάς Σταυρακάκης
αναφέρονται τα εξής:
«Παρακαλούνται όλοι οι κάτοικοι του Δήμου Βιάννου να προβούν άμεσα στον
καθαρισμό από χόρτα και κλαδιά που υπάρχουν σωρευμένα στα οικόπεδα που
κατέχουν εντός των οικισμών, διότι ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς κατά τη
θερινή περίοδο είναι μεγάλος.
Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παράγραφο 26 του άρθρου 94 του Ν.
3852/10: «Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την
τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, απο τους ιδιοκτήτες, νομείς και
επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός
πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά
τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν
συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό
μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βεβαιούται
εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και
υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα».
Σε κάθε περίπτωση που θα κληθεί να επέμβει ο Δήμος θα χρεώσει το αντίστοιχο
πρόστιμο καθώς επίσης θα υποβάλλει την εκ του νόμου οριζόμενη μήνυση»,
καταλήγει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Βιάννου

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί