Ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία για τη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Χερσονήσου

Ολοκληρώθηκε ομαλά, η διαγωνιστική διαδικασία υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο διαγωνισμό για την κατασκευή της μονάδας  μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης οργανικού κλάσματος στο ΧΥΤΑ του Δήμου Χερσονήσου, έργο προϋπολογισμού 52 εκατ. ευρώ περίπου συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Επισημαίνεται ότι σύστημα δημοπράτησης στον συγκεκριμένο διαγωνισμό είναι ο ανταγωνιστικός διάλογος (άρθρο 30 του Ν. 4412/2016).

 Το ενδιαφέρον για το διαγωνισμό υπήρξε έντονο. Αιτήσεις συμμετοχής υπέβαλλαν τέσσερεις υποψήφιοι ανάδοχοι, εταιρείες leader του κλάδου. Μετά την εκπνοή της διαγωνιστικής διαδικασίας, η επιτροπή διαγωνισμού που προέκυψε από τη σχετική κλήρωση όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα συνεδριάσει για την αποσφράγιση των δικαιολογητικών στις 13/05/2019. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που θα προεπιλεχθούν κατά τη Α’ φάση της διαδικασίας,  θα συμμετάσχουν στην Β’ φάση που περιλαμβάνει τη συμμετοχή στο διάλογο και την υποβολή δεσμευτικών προσφορών.

 Το μεγάλο έργο  το οποίο εντάσσεται στο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων Κρήτης μπαίνει στην τελική φάση υλοποίησης, γεγονός που θα σημάνει ριζική αλλαγή στη διαχείριση των απορριμμάτων στον τόπο μας, με περιορισμό της υγειονομικής ταφής μόνο για τα υπολείμματα στο  ΧΥΤΥ, την ανάκτηση υλικών όπως πλαστικό, χαρτί, μέταλλο, γυαλί και την παραγωγή κόμποστ για τη γεωργία.

   Η νέα μονάδα θα δημιουργήσει 60 νέες θέσεις εργασίας εξειδικευμένου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού και θα συμβάλλει στη μετάβαση στην κυκλική οικονομία και τη διαχείριση με μηδενικά απόβλητα (zero waste).

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί