Ερωτηματολόγιο για την καταγραφή των προβλημάτων μετακίνησης από το Δήμο Ηρακλείου 

Για μία εβδομάδα ακόμη θα είναι διαθέσιμο προς συμπλήρωση από τους δημότες το Ερωτηματολόγιο κατοίκων Δήμου Ηρακλείου σχετικά με την κινητικότητα στην πόλη (google.com) για την καταγραφή των προβλημάτων μετακίνησης στην πόλη του Ηρακλείου.

Το Ερωτηματολόγιο το οποίο καλούνται να απαντήσουν όλοι οι δημότες, αποσκοπεί στην καταγραφή των βασικών χαρακτηριστικών (ανάγκες, συνήθειες, επιλογές, προβλήματα) της μετακίνησης των κατοίκων στην περιοχή του Δήμου Ηρακλείου, καθώς και των απόψεών τους σχετικά με τα παρεχόμενα μέσα και τρόπους μεταφοράς.

Η συμμετοχή στην έρευνα είναι εθελοντική και διαρκεί λίγα λεπτά. Όλα τα δεδομένα είναι ανώνυμα και θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά για τους σκοπούς αυτής της έρευνας με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της καθημερινότητας στο Δήμο Ηρακλείου. 

Σημειώνεται ότι το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ΕΙΤ Challenge My City και του SPINE project που είναι υπό εξέλιξη στο Δήμο Ηρακλείου. Συντάχθηκε από το εργαστήριο Μεταφορών και Λήψης Αποφάσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τη CIVINET Greece -Cyprus, για λογαριασμό του Δήμου Ηρακλείου. Υπεύθυνη υπηρεσία του έργου SPINE είναι η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και αρμόδιο το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί