Εκδήλωση από τους μελετητές για την πορεία του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Μινώα

Ανακοίνωση του ΤΕΕ – ΤΑΚ για την ενημερωτική εκδήλωση από την μελετητική ομάδα σχετικά με την πορεία των εργασιών του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Μίνωα Πεδιάδας:

Η περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, όπως σχολιάστηκε στις 30/06/2022 από όλους κατά την  παρουσίαση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου του δήμου από την μελετητική ομάδα , έχει στα χέρια της το μεγαλύτερο «όπλο» για την ανασυγκρότηση της περιοχής μετά το σεισμό της 27η Σεπτεμβρίου 2021. 

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, σήμερα θα έπρεπε να βρισκόμαστε προ της ολοκλήρωσης της «Κύριας Μελέτης ΕΠΣ» (παράδοση Μάιο 2023), ένα μήνα πριν την ολοκλήρωση της «Μελέτης ΣΠΜΕ», ενώ θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί η «Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας (Α’ Φάση), και η «Τοπογραφική Μελέτη αποτύπωσης ρεμάτων» και να έχει ήδη ξεκινήσει η «Υδραυλική Μελέτη» και η Β` Φάση της Γεωλογικής Μελέτης. Η πληροφόρηση που υπάρχει είναι ότι παρατηρούνται αρκετές καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των επιμέρους μελετών, ενώ απουσιάζει πλήρως η γνώση για το τι πορίσματα έχει εξάγει η μελετητική ομάδα, ποιες κατευθύνσεις έχει θέσει κτλ. 

Στο παραπάνω πρίσμα, προτείνουμε τη διοργάνωση μία ενημερωτικής εκδήλωσης όπου η μελετητική ομάδα θα παρουσιάσει την πορεία των εργασιών, θα αναφέρει τους άξονες όπου κινείται, τις σημαντικές αλλαγές-τομές που προτείνει, τα κρίσιμα συμπεράσματα των υποστηρικτικών μελετών,  τους προτεινόμενους οικιστικούς υποδοχείς, κτλ.

Πιστεύουμε ότι  ένα ΕΠΣ χωρίς τη συμμετοχή των τοπικών φορέων και πολιτών της ευρύτερης περιοχής, λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος της υπερτοπικής σημασίας που αποκτά η περιοχή του Καστελίου λόγω της κατασκευής  του νέου αεροδρομίου, κινδυνεύει να είναι  «μη συμβατό»  με τις γενικότερες ανάγκες των ενδιαφερομένων. Και η εμπειρία μας έχει δείξει ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε πραγματικές δυνατότητες παρέμβασης στην φάση της  «Διαβούλευσης της ΣΠΜΕ», παρά μόνο συζήτηση πάνω σε λεπτομέρειες και όχι σε ουσιαστικά ζητήματα.

Η εκδήλωση ιδανικά μπορεί να γίνει δια ζώσης στο κτίριο του ΤΕΕ/ΤΑΚ ή υβριδική εάν δεν μπορεί το σύνολο των μελετητών να παραστεί.

                                                                                    Για τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Ο Πρόεδρος

                                                                                        Γιώργος Ταβερναράκης

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί