Ανακοίνωση της “Πρωτοβουλίας Πολιτών για τη Διάσωση, Προβολή και Αειφόρο Ανάπτυξη της Πεδιάδας”, σχετικά με το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι

Περισσότερα
1 2 3