Διδακτορικές διατριβές στην Ελλάδα

Το ποσοτικό “πλεόνασμα”, η συσχέτισή του με το φαινόμενο της “μετανάστευσης ανθρώπινου κεφαλαίου” (braindrain) και ο κίνδυνος ενός “προδιαγεγραμμένου” ποιοτικού “θανάτου” Του Μανώλη Λ. Πασπαράκη* Ελλαδικός χώρος της τελευταίας εικοσαετίας. Τόπος και χρόνος μιας συνάρτησης η οποία συνδέεται με αποδεδειγμένα ελλείμματα μίας οικονομίας καθεστώτος χρεοκοπίας. Σε αυτή τη σύγχρονη πραγματικότητα ο ακαδημαϊκός χώρος της Ελλάδος χαρακτηρίζεται από ένα αξιοσημείωτο και…

Read More

Το ποσοτικό “πλεόνασμα” και ο κίνδυνος ενός “προδιαγεγραμμένου” ποιοτικού “θανάτου”

Του Μανώλη Λ. Πασπαράκη* Ελλαδικός χώρος της τελευταίας δεκαπενταετίας. Τόπος και χρόνος μιας συνάρτησης η οποία συνδέεται με αποδεδειγμένα ελλείμματα μίας οικονομίας καθεστώτος χρεοκοπίας. Σε αυτή τη σύγχρονη πραγματικότητα ο ακαδημαϊκός χώρος της Ελλάδος χαρακτηρίζεται από ένα αξιοσημείωτο και ιδιόμορφο πλεόνασμα. Τούτο αφορά στον αριθμό των διδακτορικών διατριβών. Βάσει στοιχείων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, από το…

Read More