Παρέμβαση των Ενεργών Πολιτών στο θέμα διαφημιστικής αφισορύπανσης

Ανακοίνωση – παρέμβαση από τους Ενεργούς Πολίτες, σχετικά με το θέμα της διαφημιστικής αφισορύπανσης. Αναλυτικά: Έχει γίνει πλέον σε όλους κατανοητό ότι τα θέματα αισθητικής μίας πόλης, όπως το Ηράκλειο που παρουσιάζει εξαιρετικό τουριστικό ενδιαφέρον, πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από την εκάστοτε Δημοτική Αρχή και όπου είναι εφικτό να γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την βελτίωση τους. Είναι…

Read More