Εμβληματική Δράση για την Έρευνα στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Κρήτης: Τέσσερα Ιδρύματα, Τέσσερα Σημεία Αναφοράς

Συνάντηση στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019 στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, η συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής, της Συμβουλευτικής Επιτροπής και η Γενική Συνέλευση των Εταίρων, του έργου «Εμβληματική Δράση για την Έρευνα στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Κρήτης: Τέσσερα Ιδρύματα, Τέσσερα  Σημεία Αναφοράς» με ακρωνύμιο Agro4Crete. Το συντονισμό του έργου έχει το Ελληνικό…

Read More