Παρέμβαση Κουντουρά για τις παραβιάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στα εισαγόμενα στην Ελλάδα μεταχειρισμένα φορτηγά από άλλα κράτη της ΕΕ  

H ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Έλενα Κουντουρά  κατέθεσε ερώτηση στην Κομισιόν με την οποία την καλεί να απαντήσει εάν παραβιάζεται η ευρωπαϊκή νομοθεσία στην Ελλάδα,  από τις παρεμποδιστικές και δυσμενείς προϋποθέσεις στην εισαγωγή από άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ μεταχειρισμένων φορτηγών, που επιβάλλουν οι πρόσφατες  νομοθετικές ρυθμίσεις της ελληνικής κυβέρνησης.

Με τις νέες ρυθμίσεις εισάγονται διακρίσεις στο εμπόριο μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων με αποτέλεσμα να θεσπίζονται ποσοτικοί περιορισμοί στις εισαγωγές από άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προκαλείται όχι μόνο ανεπανόρθωτη οικονομική ζημιά στους εμπόρους του κλάδου, αλλά και να βλάπτονται οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

Στελέχη του κλάδου εμπορίας φορτηγών καταγγέλλουν μάλιστα, ότι τα μέτρα πλήττουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό σε βάρος των εισαγωγέων-εμπόρων μεταχειρισμένων φορτηγών και ευνοούν τις εγχώριες αντιπροσωπείες καινούργιων και μεταχειρισμένων φορτηγών.

Όσον αφορά τον υφιστάμενο στόλο, ο κίνδυνος είναι ότι θα ανακυκλώνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό τα υπάρχοντα μεταχειρισμένα στην ελληνική αγορά και δεν θα ανανεώνονται με δυσμενές αντίκτυπο για τους επαγγελματίες του κλάδου και για το περιβάλλον. 

Η Έλενα Κουντουρά ζήτησε από την Επιτροπή να απαντήσει πώς αξιολογεί τις δυσμενείς διακρίσεις και τους ποσοτικούς περιορισμούς που επιβάλλονται στην εισαγωγή, εμπορία και ταξινόμηση μεταχειρισμένων φορτηγών οχημάτων που προέρχονται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζήτησε επίσης να τοποθετηθεί, εάν παραβιάζεται η ενωσιακή νομοθεσία που διέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, και εάν σκοπεύει να θέσει το ζήτημα αυτό στην ελληνική κυβέρνηση, ζητώντας να τροποποιηθούν αυτές οι δυσμενείς νομοθετικές ρυθμίσεις.

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση που κατέθεσε η Έλενα Κουντουρά στην Κομισιόν:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Έλενα Κουντουρά (The Left)

Θέμα: Παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου στην «εισαγωγή», εμπορία, ταξινόμηση και κυκλοφορία μεταχειρισμένων φορτηγών οχημάτων από Κράτη Μέλη της ΕΕ.

Η ελληνική κυβέρνηση υιοθέτησε και εφάρμοσε πρόσφατα νομοθετικές ρυθμίσεις (1) και διοικητικές πρακτικές, οι οποίες επιβάλλουν επιπρόσθετες και δυσανάλογα παρεμποδιστικές προϋποθέσεις προς τους εμπόρους εισαγόμενων μεταχειρισμένων φορτηγών οχημάτων (2) τα οποία προέρχονται από Κ-Μ της Ε.Ε.

Οι ρυθμίσεις αυτές εισάγουν διακρίσεις στο εμπόριο μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων σε τμήμα της αγοράς της Ε.Ε., κατηγοριοποιώντας με δυσμενέστερα μέτρα την εισαγωγή και ταξινόμηση των εν λόγω εμπορευματικών αγαθών στην ελληνική επικράτεια, με αποτέλεσμα να θεσπίζονται ποσοτικοί περιορισμοί στις εισαγωγές ενδοκοινοτικών αγαθών, να βλάπτονται οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές, να αποθαρρύνεται η εμπορία των εν λόγω εμπορευμάτων, να προκαλείται ανεπανόρθωτη οικονομική ζημία στους εμπόρους του κλάδου, παραβιάζοντας, τόσο το ενωσιακό δίκαιο, όσο και τη νομολογία του ΔΕΕ (3,4).

Τα μέτρα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση του μεριδίου της αγοράς των καινούργιων και των μεταχειρισμένων (μη εισαγόμενων) φορτηγών οχημάτων και συνεπάγονται την ανακύκλωση του ήδη υφιστάμενου στόλου και όχι την ανανέωσή του.

Δεδομένου ότι η Επιτροπή έχει από τις Συνθήκες την υποχρέωση να παρέμβει άμεσα προς αποκατάσταση αυτής της στρέβλωσης (5), ερωτάται:

-Πώς αξιολογεί τις δυσμενείς διακρίσεις και τους ποσοτικούς περιορισμούς που επιβάλλονται στην εισαγωγή, εμπορία και ταξινόμηση μεταχειρισμένων φορτηγών οχημάτων που προέρχονται από Κ-Μ της ΕΕ;

-Παραβιάζεται η ενωσιακή νομοθεσία που διέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων;

-Σκοπεύει να θέσει το ζήτημα αυτό στην ελληνική κυβέρνηση και να ζητήσει την τροποποίηση των εν λόγω δυσμενών νομοθετικών ρυθμίσεων;

Παραπομπές ερώτησης:

(1) Νομοθετικές ρυθμίσεις: υπ’ αριθ. 12922/16-1-2024 υπουργική απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού ΥΥΜ (ΦΕΚ311 Β-17-1-2024), Νόμος4784/2021 (ΦΕΚ Α’40/16-3-2021), αρ 84 Νόμου 5039/2023.

(2) Κατηγορίας Ν1,Ν2 και Ν3,O1,O2 και Ο3

(3) Συγκεκριμένα με την υιοθέτηση και εφαρμογή αυτών των νομοθετικών διατάξεων παραβιάζονται οι διατάξεις του αρ. 34 επ. ΣΛΕΕ. Βλ. αποφάσεις ΔΕΕ Schmidberger C-112/00, EU:C:2003:333, σκέψη 56, C-110/05 Επιτροπή κατά Ιταλίας [2009], ECLI:EU:C:2009:66, σκέψη 56, C-297/05 Επιτροπή κατά Κάτω Χωρών (2007) ECLI:EU:C:2007:531, σκέψη 63 και 4/75, ECLI:EU:C:1975:98.

(4) Απαιτείται κινητήρας EURO-6D για τη χορήγηση νέας άδειας Δ.Χ. επαγγελματικού φορτηγού αυτοκινήτου και θεσπίζεται Μητρώο Εισαγομένων Μεταχειρισμένων Οχημάτων, όπου οι έμποροι πρέπει να αναρτούν εντός 20 ημερών τεράστιο όγκο δικαιολογητικών για κάθε όχημα που “εισάγουν”.

(5) Σημειώνεται ότι έχει ήδη υποβληθεί καταγγελία απ’ τους εμπόρους ενώπιον της Επιτροπής (DG GROW υπ’αριθμ. CPLT(2024)00002).

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί