Χ. Μαμουλάκης για Airbnb: Η Κυβέρνηση ΝΔ αρνείται να ρυθμίσει το τοπίο των βραχυχρόνιων μισθώσεων

Την άρνηση της Κυβέρνησης της ΝΔ να ρυθμίσει το τοπίο που επικρατεί στην αγορά Airbnb, αναδεικνύει ο Βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Χάρης Μαμουλάκης, με την κατάθεση Ερώτησης και Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τη συνυπογραφή 24 ακόμη Βουλευτών.

«Παρά το ότι σε πρόσφατη ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας διευκολύνθηκε η ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. με σκοπό την πάταξη της φοροδιαφυγής από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, ο νόμος που τελικά ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ελάχιστα αντιμετωπίζει τα τεράστια προβλήματα του κλάδου. Ταυτόχρονα, ο νόμος αρνείται να βάλει όρια ακόμα και σε όψεις του φαινομένου που οδηγούν σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού ή αντικοινωνικές μορφές φορολογικής συμπεριφοράς» αναφέρει σε δήλωσή του ο Χάρης Μαμουλάκης.

Ο Χάρης Μαμουλάκης ζητάει απαντήσεις από τον Υπουργό σχετικά με το αν σκοπεύει να εμπλουτίσει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο των βραχυχρόνιων μισθώσεων με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι ορατός ο διαχειριστής, πέρα από τον ιδιοκτήτη, κάθε ακινήτου η διανομή του οποίου διατίθεται μέσα από το καθεστώς των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Ζητάει επίσης απαντήσεις για το αν σκοπεύει να ενεργοποιήσει τις ρυθμίσεις του άρθρο 111 του νόμου 4446/2016 και να θέσει όρια στον αριθμό των διανυκτερεύσεων ανά ακίνητο σε περιοχές που έχουν παρατηρηθεί ακραίες αυξήσεις στις τιμές των ακινήτων, καθώς και το ποιο είναι το σχέδιο της Κυβέρνησης για τη διαχείριση των αρνητικών κοινωνικών συνεπειών από την εξάπλωση του καθεστώτος των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Τέλος, ζητάει να κατατεθούν στη Βουλή το πρωτόκολλο συνεργασίας της ΑΑΔΕ με τις εταιρείες AirBnB, Booking.com και VRBO, του Ομίλου της Expedia.

ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΚΕ

Προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Θέμα: «Η κυβέρνηση αρνείται να ρυθμίσει το τοπίο των βραχυχρόνιων μισθώσεων»

Με το ν. 5047 (Α΄147) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/514 του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 2021 για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και άλλες διατάξεις για τη φορολογική διαδικασία, την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού και το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου» που πρόσφατα ψηφίσθηκε στη Βουλή, διευκολύνθηκε η ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία μεταξύ των φορολογικών αρχών διαφορετικών χωρών της Ε.Ε. με σκοπό την πάταξη της φοροδιαφυγής που προκύπτει από την ένταση του φαινομένου των βραχυχρόνιων μισθώσεων τόσο στον τομέα της φιλοξενίας όσο και σε αυτό των μεταφορών.

Στην αιτιολογική έκθεση του προαναφερθέντος νόμου αναφέρεται ότι σκοπός της ενσωμάτωσης της εν λόγω οδηγίας αποτελεί η συρρίκνωση των μορφών φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής στον τομέα του τουρισμού αλλά και εν γένει ο μετριασμός των αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων από την εξάπλωση της χρήσης των μεγάλων πλατφόρμων διαμοιρασμού. Σύμφωνα μάλιστα με τον αρμόδιο Υπουργό κ. Θεοχάρη, η οδηγία έχει συνταχθεί αντλώντας διδάγματα από τα πρωτόκολλα συνεργασίας που η ίδια η ελληνική κυβέρνηση έχει υπογράψει με τις μεγάλες εταιρείες της οικονομίας του διαμοιρασμού όπως η booking.com, η AirBnB κ.α.

Δυστυχώς, όμως, ο νόμος που τελικά ψηφίστηκε από το ελληνικό κοινοβούλιο ελάχιστα αντιμετωπίζει τα τεράστια προβλήματα που έχουν προκύψει από την επέκταση της οικονομίας διαμοιρασμού καθώς, μην θέλοντας να θέσει όρια στην εν λόγω δραστηριότητα, αποφεύγει να εισάγει διατάξεις που να προστατεύουν περιοχές στις οποίες παρατηρούνται ακραίες αυξήσεις στις τιμές των ενοικίων και έντονοι μετασχηματισμοί στις χρήσεις γης. Παράλληλα, ο νόμος αρνείται να βάλει όρια ακόμα και σε όψεις του φαινομένου που οδηγούν σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού ή αντικοινωνικές μορφές φορολογικής συμπεριφοράς. Είναι γνωστό εξάλλου ότι τα βασικά φορολογικά προβλήματα από τη χρήση πλατφορμών όπως το AirBnB είναι η άρνηση των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων στον κλάδο να φορολογηθούν στις χώρες που δραστηριοποιούνται, ο ρόλος των δηλωμένων και αδήλωτων διαχειριστών-μεσαζόντων στην αγορά και η απουσία ορίων στον αριθμό που διαχειρίζονται νομικά πρόσωπα με την μορφή Α.Ε ή Ι.Κ.Ε. 

Τέλος, είναι επίσης γνωστό ότι το άρθρο 111 του νόμου 4446/2016 επιτρέπει, μέσα από την έκδοση σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, την επιβολή ορίων στον αριθμό των διανυκτερεύσεων σε κάθε ακίνητο που διακινείται μέσα από πλατφόρμες διαμοιρασμού σε επιλεγμένες περιοχές που έχουν παρατηρηθεί έντονα πληθωριστικά φαινόμενα στα ενοικιαστήρια όπως το κέντρο της Αθήνας, η Ρόδος ή το Ηράκλειο, ωστόσο η κυβέρνηση μέχρι σήμερα αρνείται να ενεργοποιήσει τις ρυθμίσεις του εν λόγω νόμου.

Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  1. Σκοπεύει να εμπλουτίσει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο των βραχυχρόνιων μισθώσεων με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι ορατός ο διαχειριστής, πέρα από τον ιδιοκτήτη, κάθε ακινήτου η διανομή του οποίου διατίθεται μέσα από το καθεστώς των βραχυχρόνιων μισθώσεων;
  2. Σκοπεύει να ενεργοποιήσει τις ρυθμίσεις του άρθρο 111 του νόμου 4446/2016 και να θέσει όρια στον αριθμό των διανυκτερεύσεων ανά ακίνητο σε περιοχές που έχουν παρατηρηθεί ακραίες αυξήσεις στις τιμές των ακινήτων;
  3. Ποιο είναι το σχέδιο της κυβέρνησης για τη διαχείριση των αρνητικών κοινωνικών συνεπειών από την εξάπλωση του καθεστώτος των βραχυχρόνιων μισθώσεων στη χώρα;

Και παρακαλούμε όπως καταθέσετε στην εθνική αντιπροσωπεία:

  1. Το πρωτόκολλο συνεργασίας της ΑΑΔΕ με τις εταιρείες AirBnB, Booking.com και VRBO, του Ομίλου της Expedia. 

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Μαμουλάκης Χάρης

Ακρίτα Έλενα

Αναγνωστοπούλου Σία

Αποστολάκης Ευάγγελος

Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος

Βέττα Καλλιόπη

Δούρου Ρένα

Ζαμπάρας Μιλτιάδης

Ζεϊμπέκ  Χουσεΐν

Ηλιόπουλος Όθων

Καλαματιανός Διονύσης

Καραμέρος Γιώργος

Κασιμάτη Νίνα

Κόκκαλης Βασίλης

Μάλαμα Κυριακή

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Νοτοπούλου Κατερίνα

Παναγιωτόπουλος Ανδρέας

Παπαηλιού Γιώργος

Πέρκα (Πέτη) Θεοπίστη

Πούλου Παναγιώτα

Τζούφη Μερόπη

Χρηστίδου Ραλλία

Φωτίου Θεανώ

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί