Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου την Δευτέρα 21 Αυγούστου

Συνεδριάζει την Δευτέρα 21 Αυγούστου  2023  και ώρα   17:55, στην στην αίθουσα εκδηλώσεων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (2ος όροφος) , το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

                                    ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Υποχρεωτική αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης έτους 2023  (απόφαση 254/2023 Οικονομικής Επιτροπής). 
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας των δικαιούχων υπαλλήλων των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 360/2023 Οικονομικής Επιτροπής). 
 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 βάση 5 αιτημάτων Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου σχετικά με την κάλυψη λειτουργικών & επενδυτικών δαπανών (απόφαση 365/2023 Οικονομικής Επιτροπής). 
 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 βάση 4 αιτημάτων Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου σχετικά με την κάλυψη λειτουργικών & επενδυτικών δαπανών (απόφαση 366/2023 Οικονομικής Επιτροπής).
 5. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2023 για Δράσεις αντισεισμικής προστασίας Δήμου Ηρακλείου (Χρηματοδοτούμενο) (απόφαση 367/2023 Οικονομικής Επιτροπής) .
 6. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Β’ τρίμηνο του 2023 (απόφαση 368/2023 Οικονομικής Επιτροπής).
 7. Διαγραφή προσαυξήσεων εκπροθέσμου καταβολής. (αρ. πρωτ. 76361/17-08-2023).
 8. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού καθαριστών/στριων σχολικών μονάδων, με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., για το έτος 2024.
 9. Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου  για το έτος 2024.
 10. Συμπληρωματική κατάσταση αποτίμησης και χρηματικής καταβολής για Μέσα Ατομικής Προστασίας δικαιούχων υπαλλήλων στο Δήμο Ηρακλείου για το έτος 2022. 
 11. Διαγραφή καταλόγων δαπάνης κατεδάφισης ετοιμόρροπου. (αρ. πρωτ. 74.005/07-8-2023). 
 12. Έγκριση παράτασης του έργου «Επείγουσες εργασίες κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός των διοικητικών ορίων της Κοινότητας 1ου Κεντρικού Διαμερίσματος Ηρακλείου του Δήμου Ηρακλείου που χρήζουν άμεσης κατεδάφισης μετά τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021». 
 13. Έγκριση παράτασης του έργου «Επείγουσες εργασίες κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Τεμένους του Δήμου Ηρακλείου που χρήζουν άμεσης κατεδάφισης μετά τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021». 
 14. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη μεταστέγαση του 3ου ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου. 
 15. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη μεταστέγαση του 39ου δημοτικού σχολείου Ηρακλείου».
 16. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος (απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής). 
 17. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος (απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής). 
 18. Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου “Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων στη Δημοτική Ενότητα Γοργολαΐνη του Δήμου Ηρακλείου. 
 19. Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών κύριας συμβάσης και 1ης συμπληρωματικής συμβάσης του έργου : «Επείγουσες εργασίες κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας 1ου κεντρικού διαμερίσματος Ηρακλείου του Δήμου Ηρακλείου που χρήζουν άμεσης κατεδάφισης μετά τον σεισμό της 27ης Σεπτέμβριου 2021»
 20. Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. της κύριας σύμβασης και 1ος Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Αποκαταστάσεις διανοίξεων Δήμου Ηρακλείου». 
 21. Έγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Συντήρηση αθλητικών χώρων». 
 22. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας, εκτέλεσης για το έργο «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Δημοτικού σχολείου Πετροκέφαλου» του Δήμου Ηρακλείου. 
 23. Χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση δημοτικού χώρου πρώην Ποδοσφαιρικού γηπέδου Αυγενικής». 
 24. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για παραχώρηση χρήσεως και κατηγοριοποίηση  οδών για την διεξαγωγή του 3ου Ροδάνθειου δρόμου
 25. Λήψη απόφασης για την χορήγηση σύμφωνης γνώμης για λειτουργίας της Νέας συγκοινωνιακής γραμμής σύνδεσης του Δήμου Μαλεβιζίου με τις υποδομές ΙΤΕ – ΠΑΓΝΗ εντός Δ. Ηρακλείου. Δημιουργία νέων στάσεων λεωφορείου στο δίκτυο εντός των Δήμων Μαλεβιζίου και Δ. Ηρακλείου (απόφαση 69/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).  
 26. Έγκριση  κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης Απότμησης Πεζοδρομίου για την έκδοση Οικοδομικής Άδειας σε νέο Εμπορικό Κατάστημα λιανικής διάθεσης, επί της συμβολής των οδών Λ. 62 Μαρτύρων 183, Κωνσταντινουπόλεως και Λευκωσίας, ιδιοκτησίας «Κοινωνία δικαιώματος Ακινήτων Λ. 62 Μαρτύρων» (απόφαση 85/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 
 27. Αυτοδίκαιη άρση απαλλοτρίωσης και τη δυνατότητα ή μη εκ νέου επιβολής απαλλοτρίωσης ακινήτων που αφορούν τις ιδιοκτησίες με κτηματολογικό αριθμό 103007,103008,103009,103010,103011,103043,103042, που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Ηρακλείου, στο Ο.Τ. 359Δ (Γ1629Δ) της πολεοδομικής ενότητας “Άγιος Ιωάννης – Μεσαμπελιές – Φορτέτσα”, σε εφαρμογή της Απόφασης με αρ.52/2016 του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου » (απόφαση 87/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 
 28. Έγκριση κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης Εισόδου – Εξόδου, για έκδοση Οικοδομικής Άδειας σε νέα εγκατάσταση ξυλουργείου, επί της οδού Μάνου Κατράκη, αρ.191, εκτός Σχεδίου Πόλης, εντός εγκεκριμένου Γ.Π.Σ., ιδιοκτησίας ΑΦΟΙ ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗ – CRETA PERGOLA A.E.» (απόφαση 94/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 
 29. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΝΕΕΣ ΔΙΩΡΟΦΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΣΟΦΙΤΑ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Α ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 14/2012 Ο.Α. (απόφαση 95/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 30. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας πεζόδρομου της ανώνυμης παρόδου της οδού Ευρώπης μεταξύ των Ο.Τ. 224 και 24» (απόφαση 96/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 31. Έγκριση κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης Εισόδου Εξόδου για την έκδοση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας σε νέα εγκατάσταση πλυντηρίου οχημάτων επί της οδού Μάνου Κατράκη, εκτός Σχεδίου Πόλης εντός εγκεκριμένου ΓΠΣ ιδιοκτησίας Cretan Car Wash Experts Ο.Ε. 9απόφαση 98/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 32. Έγκριση κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης Απότμησης Πεζοδρομίου για την έκδοση Οικοδομικής Άδειας σε πλυντήριο οχημάτων, ιδιοκτησίας Γιαμάκη Μιχαήλ και Γιαμάκη Νικολάου επί της οδού Ούλαφ Πάλμε (απόφαση 99/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 33. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Λεωφόρο Ικάρου, για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης στη πόλη του Ηρακλείου- 2019 (Δίκτυα ύδρευσης – υδρόμετρα –τηλεμετρία– τηλεέλεγχος)» της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου (απόφαση 102/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) . 
 34. Έγκριση του αρ. 17/16-8-2023  Πρακτικού της Επιτροπής του άρθρου 32 του Ν.1080/80.
 35. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής για την παράταση των παραδοτέων της φάσης Γ’ της υπηρεσίας με τίτλο «Ψηφιακό αποθετήριο τουριστικού και πολιτισμικού περιεχομένου Δήμου Ηρακλείου». 
 36. Σημειακή τροποποίηση της με  αριθμ. πρωτ. 71.160/27-7-2022 Σύμβασης παροχής προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού «Εξοπλισμός μικτής, επαυξημένης & εικονικής πραγματικότητας», (Υποέργο 2), «Διαδραστικό Ηράκλειο (Ψηφιακές εφαρμογές τουριστικής προβολής της περιοχής ΒΑΑ)» με Κωδ. ΟΠΣ5050780, ενταγμένη στο Ε.Π. Κρήτη 2014 – 20 2ως προς τη διάρκεια της. 
 37. Έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης σε δημοτικά κτήρια». 
 38. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης». 
 39. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης της Υπηρεσίας με τίτλο «Ενοικίαση μικρού λεωφορείου για τη μεταφορά των φιλοξενούμενων του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) Δήμου Ηρακλείου. 
 40. Έγκριση διόρθωσης της με αρ. 342/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου.
 41. Συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου στην Πράξη με τίτλο «Δράση 4.11.2.1 – Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (συνεχιζόμενες υπηρεσίες)» στο Πρόγραμμα «Κρήτη» 2021-2027.
 42. Παράταση χρόνου παράδοσης της υπ΄ αρίθ. 41521 / 05-05-2023 σύμβασης (23SYMV012613704  2023-05-05) της εταιρείας  με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» για την «Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100 lt».
 43. Έγκριση των όρων Ειδικής Συμβάσης Υδροδότησης μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και της εταιρείας “ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.”, για την υδροδότηση του Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Ηρακλείου.
 44.  Επικαιροποίηση Όρων Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) Δήμου Ηρακλείου της ΔΗ.Κ.Ε.Η.
 45. Πρόταση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου προς το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου για διορισμό δύο ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της ΔΗΚΕΗ, για το οικονομικό έτος 2022 και τον καθορισμό της αμοιβής τους.  
 46. Χορήγηση άδειας ίδρυσης υπεραγοράς της εταιρείας με την επωνυμία ΜΑΝΤΕΝΚΟ Α.Ε. εκτός σχεδίου περιοχής πόλεως στη θέση ΔΥΟ ΑΟΡΑΚΙΑ Δημοτικής Ενότητας  Νέας Αλικαρνασσού του Δήμου Ηρακλείου. 

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί