Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου την Πέμπτη 13 Ιουνίου

Σας προσκαλούμε σε δια ζώσης συνεδρίαση στο Δημαρχείο Ηρακλείου, (αίθουσα ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ),   την  Πέμπτη   13   Ιουνίου    2024  και ώρα   18:00 μ.μ.  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και την αριθμ. 98 Εγκύκλιο με αριθμ. πρωτ. 8.182/26.01.2024 και ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 –  Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 54.136/29-5-2024 ερωτήσεως της Δημοτικής Παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».  

 –  Εξέταση της με αρ. πρωτ. 57.850/05-6-2024 αιτήσεως εργαζομένων στο Δήμο Ηρακλείου.

 –  Εξέταση της με αρ. πρωτ. 57.856/05-6-2024 αιτήσεως εργαζομένων στο Δήμο Ηρακλείου.

 – Εξέταση της με αρ. πρωτ. 57.874/05-6-2024 αιτήσεως εργαζομένων στο Δήμο Ηρακλείου. 

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της σύμβασης συνεργασίας για την διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας.  
  2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο «Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών για τους Ευρωπαίους πεζούς (STEP UP)» – (απόφαση 305/2024 Δημοτικής Επιτροπής).
  3. Καταβολή και καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου – Αντιπροέδρου και αποζημίωσης των μελών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης για το έτος 2024. 
  4. Έξοδα παράστασης – αποζημίωσης μελών Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
  5. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση χημικών τουαλετών» για το έτος 2024. 
  6. Έγκριση του αρ. 19/31-05-2024 Πρακτικού της Επιτροπής του άρθρου 32 του Ν.1080/80.
  7. Τροποποίηση ατομικής σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. 
  8. Παράταση της Σύμβασης 1ης, 2ης και 3ης γραμμής mini bus. 

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί