Ψήφος αποδήμων: Η τροπολογία που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ – Τι προβλέπει

Κατατέθηκε η τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ για το «δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι των αποδήμων χωρίς περιορισμούς». Στη ρύθμιση προβλέπεται η δημιουργία τεσσάρων εκλογικών περιφερειών αποδήμων ούτως ώστε οι Έλληνες του εξωτερικού, να εκλέγουν τους δικούς τους εκπροσώπους, όπως παγίως ζητούν οι ίδιοι, αλλά και η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με Έκθεση της, κατόπιν, μάλιστα, εισήγησης του νυν υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη το 2017.

Προτείνεται δε η ψηφοφορία να διεξάγεται αυτοτελώς με ενιαίο ψηφοδέλτιο σε κάθε μία από τις τέσσερις περιφέρειες, ενώ σε αυτή δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι έχουν τη νόμιμη ικανότητα να εκλέγουν και να εκλέγονται χωρίς άλλους περιορισμούς ή προϋποθέσεις.

Η τροπολογία υπογράφεται από το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, με επικεφαλής τον Πρόεδρό της Σωκράτη Φάμελλο.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, με την παρούσα ρύθμιση, σε εφαρμογή της πρόσφατης αναθεώρησης του άρθρου 54 παρ. 4 του Συντάγματος, προβλέπεται η δημιουργία τεσσάρων εκλογικών περιφερειών αποδήμων, ούτως ώστε οι Έλληνες του εξωτερικού, να εκλέγουν τους δικούς τους εκπροσώπους, όπως παγίως ζητούν οι ίδιοι  (Βλ. Έκθεση Προεδρείου του ΣΑΕ «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που διαμένουν στο εξωτερικό» της 23ης Ιουλίου 2009), αλλά και η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με Έκθεση της, κατόπιν, μάλιστα, εισήγησης του νυν Υπουργού Εξωτερικών κ. Γ. Γεραπετρίτη, που υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια της ΕΕΔΑ, στη συνεδρίαση της 21ης Δεκεμβρίου 2017. Ενόψει των ανωτέρω, οι υφιστάμενες ρυθμίσεις του νόμου 4648/2019 και κάθε άλλη γενική ή ειδική ρύθμιση καταργούνται.

Η προτεινόμενη διάταξη έχει ως εξής:

«Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:

1. Τέσσερις (4) έδρες βουλευτών Επικρατείας κατανέμονται για την εκπροσώπηση των Ελλήνων που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στο εξωτερικό, ανά μία στις εξής περιφέρειες που συστήνονται με το νόμο αυτό:

α) Ευρώπης

β) Βόρειας, Κεντρικής και Νότιας Αμερικής

γ) Χωρών Ωκεανίας – Άπω Ανατολής και

δ) Υπολοίπων χωρών.

Η ψηφοφορία διεξάγεται αυτοτελώς με ενιαίο ψηφοδέλτιο ,σε κάθε μία από τις περιφέρειες αυτές.

Σε αυτή έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι Έλληνες  πολίτες, που έχουν τη νόμιμη ικανότητα να εκλέγουν και να εκλέγονται , χωρίς   άλλους   περιορισμούς ή προϋποθέσεις  εκτός   από   την   μόνιμη εγκατάσταση   στη   συγκεκριμένη   γεωγραφική   ενότητα,   η   οποία   βεβαιώνεται   από   την   οικεία προξενική αρχή.

2. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται μετά από κοινή πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, ορίζονται τα ακριβή όρια των περιφερειών της παραγράφου 1,  ρυθμίζονται οι όροι  της διεξαγωγής της ψηφοφορίας και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας ρύθμισης.

3. Κάθε αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη νόμου καταργείται. »

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί