Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη Τετάρτη 11 Αυγούστου

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, με τηλεδιάσκεψη, αύριο Τετάρτη 11 Αυγούστου 2021 και ώρα 12:00, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020 και την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.48487, ΦΕΚ 3481/Β/30-07-2021, Κοινή Υπουργική Απόφαση: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 9 Αυγού-στου 2021 και ώρα 6:00», με τα παρακάτω θέματα:

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει), είναι:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

  1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
  1. Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων Περιφέρειας Κρήτης οικονομικού έτους 2020,  σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.
  1. Εκτέλεση Προϋπολογισμού Β’ Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.

-(εισηγητής για τα θέματα 1.1 και 1.2 ο κ. Κακογιαννάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών ΠΚ)

  1. Τροποποίηση – Συμπλήρωση της αρ. 96/2019 απόφασης ως προς τον Ορισμό γραμματέων Επιτροπής της παρ. 4 του αρθρ. 13 του Π.Δ. 242/1996 για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ. 
  1. Έγκριση για την εφαρμογή του αρ. 109 του ν. 3852/2010 για τις οφειλές της  ανώνυμης εταιρείας “ΣΦΑΓΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με δ.τ. “ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.”, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.  

-(εισηγήτρια για τα θέματα 1.3 και 1.4 η κα Ραπτάκη Μαρία Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ)

  1. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ και μαθητευόμενων ΕΠΑ.Σ.- Μαθητείας ΟΑΕΔ για απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων κατά την περίοδο 2021-2022, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Χανίων. 

– (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων κ. Καλογερής Νικόλαος)

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 2.1 Έγκρισης κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) επί της Επαρχιακής Οδού Ν.20 (Ιεράπετρα – Μύρτος) στην περιοχή από Γρα Λυγιά έως “Περιστεράς”, στα πλαίσια της κατασκευής του έργου «Νέος αγωγός μεταφοράς νερού από την υδροληψία Μύρτου για την ενίσχυση του ταμιευτήρα Μπραμιανού», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λασιθίου. 

2.2 Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) επί της Επαρχιακής Οδού Ν.20 (Ιεράπετρα – Μύρτος – όρια νομού) στην περιοχή Αμμουδάρες, στα πλαίσια της κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΜΜΟΥΔΑΡΕΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΕΟ.20», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λασιθίου. 

– (για τα θέματα 2.1 και 2.2 εισηγητής ο κ. Γουλιδάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου).

2.3 Παράταση ισχύος της  κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) για την κατασκευή του εγκάρσιου Κ.Ο. 2Χ2 και τις λοιπές εργασίες της αρτηρίας στην περιοχή των κλάδων στο έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΟΥΝΑΒΩΝ»,  Αναδόχου: «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» έως 31-12-2021, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ. 

– (εισηγητής ο κ. Συριγωνάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου).

3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

3.1 Έγκριση Παράτασης Ευρωπαϊκών Έργων.

-(εισηγητής ο κ. Αλεξάκης Γεώργιος, Εντεταλμένος ΠΣ στον τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων ΠΚ).

4. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των αριθμ. 10/18-05-2021 και 11/25-05-2021 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. 

(εισηγητής ο κ. Μπαριτάκης Παύλος, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου).

   5.ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

5.1 Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών Περιφέρειας Κρήτης – GIS Crete. Παρουσίαση των λειτουργιών του νέου ψηφιακού συστήματος – διασύνδεση με τις υπηρεσίες, τους φορείς και τους πολίτες.– (εισηγήτρια η κα Γιαλύτη Έμυ Ειδικός Σύμβουλος Περιφερειάρχη Κρήτης).

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί