Την Παρασκευή τα Βραβεία Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας «Στέλιου Πηχωρίδη» που δεν απονεμήθηκαν λόγω της  πανδημίας

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα απονείμει τα Βραβεία Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας «ΣΤΕΛΙΟΥ ΠΗΧΩΡΙΔΗ» για τα Ακαδημαϊκά έτη 2017-2018, 2019 -2020 (δεν απονεμήθηκαν Βραβεία  λόγω της  πανδημίας  COVID-19) και 2021 -2022, την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 και ώρα 19:00 στην αίθουσα «Καστελλάκη» του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Η απονομή των Βραβείων θα πραγματοποιηθεί από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητή Γεώργιο Μ. Κοντάκη για το ακαδημαϊκό έτος 2017 -2018  στον…

Read More

Στις 3 Ιουνίου τα Βραβεία Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας «Στέλιου Πηχωρίδη» που δεν απονεμήθηκαν λόγω της  πανδημίας

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα απονείμει τα Βραβεία Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας «ΣΤΕΛΙΟΥ ΠΗΧΩΡΙΔΗ» για τα Ακαδημαϊκά έτη 2017-2018, 2019 -2020 (δεν απονεμήθηκαν Βραβεία  λόγω της  πανδημίας  COVID-19) και 2021 -2022, την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 και ώρα 19:00 στην αίθουσα «Καστελλάκη» του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Η απονομή των Βραβείων θα πραγματοποιηθεί από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητή Γεώργιο Μ. Κοντάκη για…

Read More