Ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση στην Χερσόνησο για τη Βιώσιμη Κινητικότητα

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος SMILE Ο Δήμος Χερσονήσου, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο “FirSt and last Mile Intermodal mobiLity in congested urban arEas of Adrion Region” («Πρώτο και Τελευταίο μίλι διατροπικής κινητικότητας σε αστικές περιοχές με κυκλοφοριακή συμφόρηση της περιοχής της Αδριατικής») με ακρωνύμιο: SMILE, στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας «Ενίσχυση της ικανότητας για ολοκληρωμένες υπηρεσίες μεταφορών…

Read More