Σε ισχύ νέοι κανονισμοί για τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Σε ισχύ τέθηκε από σήμερα, 1η Οκτωβρίου, το β’ στάδιο των ρυθμίσεων για τον Κανονισμό Γενικών Αδειών της Εθνικής Επιτροπής  Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Ο Κανονισμός, ο οποίος δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2017, καθορίζει τις υποχρεώσεις των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων των συνδρομητών σε τηλεφωνία και Διαδίκτυο. Οι σημαντικότερες υποχρεώσεις που επιβάλλονται με το δεύτερο…

Read More