Υπ. Οικονομίας: Βελτιώσεις στη νομοθεσία για τον αποκλεισμό από τις δημόσιες συμβάσεις των λεγόμενων «εξωχώριων» εταιριών

Καθίσταται αποτελεσματικότερη η νομοθεσία για τον αποκλεισμό από τις δημόσιες συμβάσεις των λεγόμενων «εξωχώριων» εταιριών, με ρυθμίσεις του νομοσχεδίου που κατέθεσε στη Βουλή, για το εμπορικό απόρρητο, το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση σκοπός της ρύθμισης είναι να ανταποκρίνεται στη σήμερα η χρησιμοποιούμενη έννοια του φορολογικά «μη συνεργάσιμου» κράτους, και να εξασφαλίζεται η εφαρμογή του επίκαιρου…

Read More