Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Βιάννου

Η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου για το 2020 πραγματοποιείται στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Βιάννου σήμερα στις  6 μ.μ. Μια συνεδρίαση που γίνεται για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1.Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81 για το έτος 2020 2.Συγκρότηση επιτροπής…

Read More

Η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου για το 2020

Η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου για το 2020 πραγματοποιείται στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Βιάννου στις 12 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. Μια συνεδρίαση που γίνεται για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1.Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81…

Read More

Δημοτικό Συμβούλιο Βιάννου: Να ακυρωθεί η Ελληνογερμανική Συνέλευση

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βιάννου ενέκρινε το παρακάτω ψήφισμα που αφορά την πραγματοποίηση της Ελληλογερμανικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί αρχές Νοεμβρίου στην Χερσόνησο. Η Ελληνογερμανική Συνέλευση είναι ένας θεσμός που μας ήρθε μαζί με τα μνημόνια. Επικαλείται ένα ανύπαρκτο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της Ελλάδας ενώ  ουσιαστικά στοχεύει στην εξασφάλιση νέων πόρων από τον πλούτο της Χώρας μας…

Read More