Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Επισκοπής: Το μέλλον της ελληνικής γεωργίας επιβάλλει συνεργατισμό

Ανακοίνωση του Προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Επισκοπής, κ. Ιωάννη Κυπριωτάκη: Το σημερινό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από ακραίες συνθήκες οικονομικών και φορολογικών επιβαρύνσεων, που λειτουργούν ανασταλτικά στο χώρο της μικρής παραγωγής (μικροεισοδηματίες), οδηγώντας σε δύο τρόπους διαχείρισης του προβλήματος : την  αναζήτηση διάθεσης προϊόντων χωρίς παραστατικά (μαύρα) ή την εγκατάλειψη σημαντικών αγροτεμαχίων , που η εκμετάλλευσή τους κρίνεται ασύμφορη. Και οι δύο περιπτώσεις…

Read More