Ημερίδα της Τράπεζας Πειραιώς στη Θεσσαλονίκη

To Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η Τράπεζα Πειραιώς, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης-ΕΒΕΘ, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος-ΣΒΕ και ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων-ΣΕΒΕ διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Aγροδιατροφή-Προκλήσεις και Προοπτικές». Η εκδήλωση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 10 Απριλίου 2019 και ώρα 09:00 στο Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς, στη Θεσσαλονίκη.

Read More

«Αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων υποδομών με σκοπό την έμπρακτη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας για την αγροδιατροφή»

Η αγροδιατροφή αποτελεί τον πυρήνα ανάπτυξης  της χώρας και ο ρόλος της Κρήτης δεν μπορεί παρά να είναι πρωταγωνιστικός, καθώς το Μεσογειακό κλίμα σε συνδυασμό με τις κατάλληλες εκπαιδευτικές και ερευνητικές υποδομές που υπάρχουν στο νησί, μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την έρευνα και την καινοτομία για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που θα προσθέσουν αξία στις…

Read More