Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου τη Δευτέρα 4 Μαρτίου

Δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στο Δημαρχείο Ηρακλείου, (αίθουσα Ελευθέριος Βενιζέλος), θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024 και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και την αριθμ. 98 Εγκύκλιο με αριθμ. πρωτ. 8.182/26.01.2024 και ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Αντικατάσταση…

Read More

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου

Τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου, στις 19:00, στην αίθουσα «Ελευθέριος Βενιζέλος» στη Λότζια, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: 1. Καθορισμός ημερήσιου τέλους Λαϊκών αγορών έτους 2024 (απόφαση αρ. 72/2024 Δημοτικής Επιτροπής) 2. Έγκριση σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ηρακλείου έτους 2024 (απόφαση αρ. 73/2024 Δημοτικής Επιτροπής) Ο λόγος…

Read More

Συνεδριάζει την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου στη Λότζια το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Συνεδριάζει την  Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023 , ώρα 17.55,  στην αίθουσα «Ελ. Βενιζέλος» στη Λότζια,  το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου,  με 60 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ         Κοινότητας  Σταυρακίων. 

Read More