Η Περιφέρεια Κρήτης παρουσιάζει την τεχνογνωσία της στους Μαραθώνιους Καινοτομίας

Πρότυπο στην δημιουργία και διεξαγωγή Μαραθωνίων Καινοτομίας (Hackathons) αποτελεί η Περιφέρεια Κρήτης σε πανελλήνιο επίπεδο. Για το λόγο αυτό θα παρουσιαστεί η τεχνογνωσία που έχουν τα στελέχη της, σε ειδικό εργαστήριο που διοργανώνεται στις 18 και 19 Απριλίου 2024 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Το Υπουργείο Εσωτερικών επέλεξε ως ειδικούς εμπειρογνώμονες στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης για να μεταφέρουν τη γνώση αυτή στο σχεδιασμό δράσεων προώθησης της καινοτομίας στη δημόσια διοίκηση και ειδικότερα στην τοπική αυτοδιοίκηση.  

Μέσα από το διήμερο Εργαστήριο Καινοτομίας που θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα «Καρούζου» του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, το Υπουργείο Εσωτερικών αξιοποιεί την τεχνογνωσία του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας και της Περιφέρειας Κρήτης στη δημιουργία Μαραθωνίων Καινοτομίας.

Το εργαστήριο με θέμα «Ενσωμάτωση των εργαλείων των Μαραθωνίων Καινοτομίας στο οικοσύστημα καινοτομίας της τοπικής αυτοδιοίκησης και βελτίωση της ικανότητας των δημόσιων φορέων για τον σχεδιασμό προτάσεων καινοτομίας για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καινοτομία στον Δημόσιο Τομέα», διοργανώνεται από το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών του Υπουργείου Εσωτερικών, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών (ΙΤΕΚ) του ΕΚΔΔΑ, ενώ θα παραστεί ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης ΥΠΕΣ Δημήτρης Κιρμικίρογλου.

Ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα

 Ατζέντα Εργαστήρι Καινοτομίας

18-19 Απριλίου 2024

«Ενσωμάτωση των εργαλείων των Μαραθωνίων Καινοτομίας στο οικοσύστημα καινοτομίας της τοπικής αυτοδιοίκησης και βελτίωση της ικανότητας των δημόσιων φορέων για τον σχεδιασμό προτάσεων καινοτομίας για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καινοτομία στον Δημόσιο Τομέα»

Τόπος: Αίθουσα «Καρούζου», Επιμελητήριο Ηρακλείου στην Κρήτη, Κορωναίου 9, Ηράκλειο Κρήτης.

Συντονισμός Εργαστηρίου: Χρήστος Κοκκάλας, Προϊστάμενος Τμήματος Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών.

Facilitators Εργαστηρίου Καινοτομίας: Ειρήνη Κούγια, Γεωργία Κοκόση και Χρυσή Χατζηβασιλείου.

1η Ημέρα-18 Απριλίου 2024

08.30 – 09.00

Προσέλευση- Εγγραφές

09.00 – 09.45

Στοιχείο 1.

Καλωσόρισμα– Έναρξη εργασιών

Χρήστος Κοκκάλας, Συντονιστής Εργαστηρίου, Προϊστάμενος Τμήματος Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών.

● Παρουσίαση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας του Εργαστηρίου Καινοτομίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΣΣΚ/ΤΚΒΠ/Φ.6/21/20199 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’/7051/14-12-2023).

● Περιγραφή σκοπού και στόχων του Εργαστηρίου Καινοτομίας.

● Παρουσίαση προγράμματος εργασιών-Βασικές θεματικές.

● Παρουσίαση ρόλου των συμμετεχόντων.

09.45 – 10.30

Στοιχείο 2.

Οικοσύστημα Καινοτομίας και θεσμός Hackathon

Μάρκος Κουργιαντάκης , Αναπληρωτής Καθηγητής με αντικείμενο «Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα και Νέες Τεχνολογίες» στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

● Η αξία της ανάπτυξης κουλτούρας καινοτομίας στην τοπική αυτοδιοίκηση.

● Δημιουργία οικοσυστήματος καινοτομίας στην Περιφέρεια.

● Ο θεσμός των Hackathons στην ανίχνευση προκλήσεων και αναζήτηση καινοτόμων ιδεών.

● Η εμπειρία από τη διεξαγωγή ενός hackathon (η στιγμή της αλήθειας).

● Συζήτηση – ερωτήσεις.

10.30 – 11.00 Διάλειμμα (Coffee break)

11.00 – 11. 45

Στοιχείο 3.

Διοργάνωση Μαραθώνιου Καινοτομίας, Προκλήσεις και Ευκαιρίες.

Χρύσα Δασκαλάκη, Πρ/νη Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και είναι συντονίστρια για την υλοποίηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης.

● Η διαδικασία του Μαραθωνίου Καινοτομίας.

● Τα εμπόδια και οι προκλήσεις των Μαραθωνίων Καινοτομίας.

● Μελέτη Περίπτωσης «Παράδειγμα της Περιφέρειας Κρήτης».

● Προετοιμασία Διαγωνισμού Καινοτομίας (Hackathon).

● Αναγκαίοι πόροι για την επιτυχία ενός Μαραθωνίου Καινοτομίας.

● Σκέψεις για Μαραθωνίους Καινοτομίας.

● Συζήτηση – ερωτήσεις.

11.45 – 12.30

Στοιχείο 4.

Το παράδειγμα των Hackathons στην Περιφέρεια Κρήτης

Σταύρος Καουκάκης, Σύμβουλος ψηφιακού μετασχηματισμού και καινοτομίας στο Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Κρήτης σε θέματα υλοποίησης και παρακολούθησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3Crete).

● Ο ρόλος των Μητρώων στο Οικοσύστημα Καινοτομίας.

● Οργάνωση και διαχείριση πληροφοριών Μητρώων.

● Προετοιμασία Διαγωνισμού Καινοτομίας (Hackathon) σε τεχνικό επίπεδο – Μαθαίνοντας από τα «Hackathons στην Περιφέρεια Κρήτης».

● Θέματα & Διαδικασίες Προβολής και Ενημέρωσης.

● Θέματα Προστασίας Πληροφοριών και Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων.

● Συζήτηση – ερωτήσεις.

12.30 – 13.15 Διάλειμμα

13.15- 13.45

Στοιχείο 5.

Βέλτιστες πρακτικές Μαραθωνίων Καινοτομίας,

Νίκος Βασιλάκης, Επικεφαλής του Τμήματος Σχεδιασμού Δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Διαδικασιών και Ψηφιακής Καινοτομίας, ΕΔΥΤΕ.

● Παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών από το διεθνές και εθνικό επίπεδο.

● Τι έχουμε να μάθουμε από τον ιδιωτικό τομέα για τους Μαραθώνιους Καινοτομίας;

● Τί μπορεί να υιοθετήσει ο Δημόσιος Τομέας; Ποια διαφορετική προσέγγιση απαιτείται;

● Συζήτηση – ερωτήσεις.

13.45- 14.15

Στοιχείο 6.

Προστιθέμενη Αξία Μαραθωνίων Καινοτομίας

Φίλιππος Ζακόπουλος, Managing Partner Found.ation.

● Παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών από το διεθνές και εθνικό επίπεδο.

● Τι έχουμε να μάθουμε από τον ιδιωτικό τομέα για τους Μαραθώνιους Καινοτομίας;

● Τί μπορεί να υιοθετήσει ο Δημόσιος Τομέας; Ποια διαφορετική προσέγγιση απαιτείται;

● Συζήτηση – ερωτήσεις.

14:15 – 14:45

Στοιχείο 7.

Δεξιότητες Ανθρώπινου Δυναμικού για την Καινοτομία. Οι απαιτήσεις ενός Μαραθωνίου Καινοτομίας.

Ειρήνη Κούγια, σύμβουλος για δεξιότητες καινοτομίας, Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού.

● Ποιες δεξιότητες ανθρώπινου δυναμικού απαιτούνται για τη διοργάνωση και υλοποίηση Hackathon σε επίπεδο Περιφέρειας;

● Τα εμπόδια και οι προκλήσεις για την ενθάρρυνση του ανθρώπινου δυναμικού.

● Ο ρόλος της Ηγεσίας στην ανάπτυξη κουλτούρας καινοτομίας.

● Συζήτηση – ερωτήσεις.

14.45 – 15.30

Στοιχείο 8.

Στρατηγική και επιχειρησιακή υιοθέτηση των Μαραθωνίων Καινοτομίας.

Ντένια Κανελλοπούλου Smart Attica, Συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος ως εκπρόσωπος του Smart Attica EDIH.

● Ποιοι οι τρόποι διάδοσης/υιοθέτησης των Μαραθωνίων Καινοτομίας στους δημόσιους φορείς;

● Πώς μπορούν να συνδεθούν οι Μαραθώνιοι Καινοτομίας με τη Στρατηγική της Έρευνας και Καινοτομίας και τα Σχέδια Δράσης σε μια Περιφέρεια;

● Ποιες οι εναλλακτικές μορφές Μαραθωνίων Καινοτομίας π.χ. design sprints και ποια τα προτερήματα/ μειονεκτήματα αυτών συγκριτικά με τη δημιουργία ενός Μαραθωνίου Καινοτομίας;

● Ποιος ο ρόλος των Μαραθωνίων Καινοτομίας στην διαμόρφωση προτάσεων για πρωτότυπα;

● Πως υιοθετούνται οι προτάσεις των Μαραθωνίων Καινοτομίας από τους δημόσιους φορείς;

● Συζήτηση – ερωτήσεις.

15:30 – 16:00

Ανασκόπηση εργασιών πρώτης ημέρας- Παρουσίαση των κρίσιμων παραμέτρων για την οργάνωση και υιοθέτηση των Μαραθωνίων Καινοτομίας σε δημόσιους φορείς. Διαμόρφωση προγράμματος εργασιών της δεύτερης ημέρας.

Χρήστος Κοκκάλας, Συντονιστής Εργαστηρίου, Προϊστάμενος Τμήματος Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών.

2η Ημέρα- 19 Απριλίου 2024

08.30 – 09.00

Προσέλευση- Εγγραφές

09.00 – 10.00

Στοιχείο 1.

Παρουσίαση κρίσιμων ερωτημάτων και εργασιών 2ης ημέρας.

Χρήστος Κοκκάλας, Συντονιστής Εργαστηρίου, Προϊστάμενος Τμήματος Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών.

● Παρουσίαση οργάνωσης και δομής της δεύτερης ημέρας του Workshop.

● Παρουσίαση αναμενόμενων παραδοτέων.

● Τρόπος εργασίας των συμμετεχόντων κατά την δεύτερη ημέρα.

● Συζήτηση – ερωτήσεις.

10.00-16.00

Στοιχείο 2.

Εργασία σε ομάδες

Χρήστος Κοκκάλας, Συντονιστής Εργαστηρίου, Προϊστάμενος Τμήματος Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών.

Facilitators: Ειρήνη Κούγια, Γεωργία Κοκόση, Χρυσή Χατζηβασιλείου.

10.00-11.30

Α’ Μέρος: Εξόρυξη προτάσεων για τους Μαραθώνιους Καινοτομίας

● Συμπλήρωση 1ου template: Απαιτούμενες Ενέργειες για την Διοργάνωση Μαραθωνίων Καινοτομίας – Εργασία σε 3 ομάδες – Rotation ομάδων.

● Συμπλήρωση 2ου template: Υιοθέτηση και ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων των Μαραθωνίων Καινοτομίας στους δημόσιους φορείς- Εργασία σε 3 ομάδες – Rotation ομάδων.

● Συμπλήρωση 3ου template: Ανάπτυξη δεξιοτήτων και διαχείριση ανθρωπίνων πόρων για την καινοτομία – Εργασία σε 3 ομάδες – Rotation ομάδων.

11.30- 12.00 Διάλειμμα (Coffee break)

12.00-13.30

Β’ Μέρος: Επεξεργασία ευρημάτων Εργαστηρίου Καινοτομίας

● Παρουσίαση σε ολομέλεια των προτάσεων για κάθε πρότυπο του Εργαστηρίου Καινοτομίας.

● Συζήτηση ευρημάτων.

Διάλειμμα 13.30-14.15

14.15-15.15

Γ’ Μέρος: «Εκπαιδεύοντας τα στελέχη σε ένα Μαραθώνιο Καινοτομίας»

● Πρακτική άσκηση: Σχεδιάζοντας ένα Μαραθώνιο Καινοτομίας.

● Προτεραιοποίηση προτάσεων Εργαστηρίου Καινοτομίας.

15:15-15:45

Δ’ Μέρος: «Ανασκόπηση και Επόμενα Βήματα»

Χρήστος Κοκκάλας, Συντονιστής Εργαστηρίου, Προϊστάμενος Τμήματος Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών.

● Ανασκόπηση του 2ημέρου.

● Παρουσίαση των επόμενων βημάτων για την αξιοποίηση των παραδοτέων του Εργαστηρίου Καινοτομίας.

● Σχεδιασμός δράσης για τη διάδοση των Μαραθωνίων Καινοτομίας στο πλαίσιο της εφαρμογής του ν. 5027/2023.

15:45-16:00

Κλείσιμο Εργαστηρίου – Χαιρετισμός από τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης κ. Δημήτρη Κιρμικίρογλου.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί