Στην «ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών» το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτης

Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτης συμμετέχει στην «Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών» που υλοποιείται από τη ΔΥΠΑ και προσφέρει τα παρακάτω επιδοτούμενα προγράμματα: 

  1. «Προηγμένες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες στο Σύγχρονο Σχολείο: Από την Θεωρία στην Πράξη» (κωδ. Προγράμματος #90) 
  2. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες και Εφαρμογές Γραφείου (κωδ. Προγράμματος #880)
  3. Υπεύθυνος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης eLearning & Blended Learning Συνεργατικών Περιβαλλόντων για Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (κωδ. Προγράμματος #882) 
  4. Ψηφιακές Δεξιότητες Παρουσιάσεων και Εξ Αποστάσεως Εργασίας (κωδ. Προγράμματος #1001)

Σημαντικές Πληροφορίες:

  • Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι απόφοιτοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ,ΤΕΙ) που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ωφελούμενων – ανέργων της Δ.Υ.Π.Α και διαθέτουν ΚΑΥΑΣ
  • Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί, εξ ολοκλήρου με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εκ των οποίων οι 20 ώρες θα πραγματοποιηθούν με τη μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης ενώ οι 60 ώρες με τη μέθοδο της σύγχρονης εκπαίδευσης. 
  • Επιδότηση: Το επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 400 €, υπό την προϋπόθεση της συμμετοχής στη διαδικασία πιστοποίησης.
  • Πιστοποίηση: υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς εξέτασης παρέχονται 2 πιστοποιητικά

– Πιστοποιητικό Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ Πανεπιστημίου Κρήτης.

– Διεθνής Πιστοποίηση

Αναλυτικές πληροφορίες: https://kedivim.uoc.gr/index.php/el/programmata/ola-ta-programmata/trexonta 

Υποβολή φόρμας συμμετοχής ωφελούμενων στη δράση: https://kub.voucher.gov.gr/oaed-sub2c/beneficiary/app-form/front/front/  

Επιλογή προγραμμάτων από ωφελούμενους: https://kub.voucher.gov.gr/oaed-sub2c/training-program/program-selection/front/ 

Το ανωτέρω πρόγραμμα υλοποιείται από την ΔΥΠΑ στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0″ με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next GenerationEU”.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ 2810393662, στο kedivim@uoc.gr, www.kedivim.uoc.gr και https://www.edivea.org/dypa_ict_an_2024.html 

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί