Δήμος Γόρτυνας: Στις 21 Μαρτίου η δημοπρασία για την εκμίσθωση των σφαγείων του Ασημίου σε ιδιώτες

Την Πέμπτη 21 Μαρτίου, ώρα 10:30, στο Δημαρχείο Γόρτυνας στους Αγίους Δέκα, θα πραγματοποιηθεί η πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού των σφαγείων του Ασημίου. Μεταξύ των όρων της διακήρυξης, συμπεριλαμβάνεται ειδικός όρος, σύμφωνα με τον οποίο, για τις ανάγκες επαναλειτουργίας των σφαγείων, ο μισθωτής κατά προτίμηση θα προσλαμβάνει τους απολυμένους της λυθείσας ΔΕΑΤΕΚ ΑΕ ΟΤΑ, της αντίστοιχης ειδικότητας, εφόσον αυτοί πληρούν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα προσόντα πρόσληψης. 

Επιπλέον, ορίζεται ότι ο μισθωτής θα αναλάβει να προβεί, με δικές του δαπάνες, σε όλες τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των κτιριακών εγκαταστάσεων και να προχωρήσει σε όλες τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία ενέργειες για την έγκριση άδειας επαναλειτουργίας των σφαγείων. Αναλαμβάνει, επίσης την ευθύνη και το κόστος της επαναλειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού και της τήρησης όλων των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων, με σύνταξη των σχετικών μελετών και διασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων, καθώς και το σύνολο του κόστους για την σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (φωτισμός, ύδρευση, τέλη καθαριότητας, τηλεφωνικά τέλη κλπ.). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί μεταξύ όσων δηλώσουν νόμιμα και εμπρόθεσμα συμμετοχή, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στην αρμόδια Επιτροπή, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την ημέρα της δημοπρασίας και ώρα 09:30 (μία ώρα πριν την έναρξη της διαδικασίας). Η μίσθωση θα έχει διάρκεια εννέα έτη, από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού μίσθωσης, με δικαίωμα παράτασης, ενώ το κατώτατο όριο αρχικής προσφοράς ορίζεται στο ποσό των 7.000 ευρώ/μήνα (84.000 ευρώ/έτος). Δικαίωμα συμμετοχής στην δημοπρασία έχουν φυσικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί, με την προϋπόθεση να μην οφείλουν ή έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με τον Δήμο Γόρτυνας. 

Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Περιουσίας του Δήμου Γόρτυνας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2892340349. Αναλυτικά οι όροι της δημοπρασίας, εδώ: bit.ly/48I8MJt.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει αποτέλεσμα, η δημοπρασία θα επαναληφθεί την Πέμπτη 11 Απριλίου, ώρα 10:30, στον ίδιο χώρο και με τους ίδιους όρους.

«Προχωράμε στην δημοπρασία για την εκμίσθωση των σφαγείων του Ασημίου σε ιδιώτες, υλοποιώντας σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής, με σκοπό την ομαλή επαναλειτουργία των σφαγείων, με τρόπο που να διασφαλίζει την βιωσιμότητά τους. Τα σφαγεία του Ασημίου πρέπει να λειτουργήσουν ξανά, προς όφελος του κτηνοτροφικού κλάδου και, ευρύτερα, της τοπικής κοινωνίας και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε, ακολουθώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες» τονίζει ο Δημάρχος, Μιχάλης Κοκολάκης.  

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί