”Ιρλανδικές διαβάσεις” Δήμου Φαιστού: Ο πρώτος θεματικός χάρτης των τριών πιο επικίνδυνων

Καβαλιώτης “Πολιτικός Μηχανικός” δημιούργησε τον πρώτο θεματικό χάρτη με τις τρεις (3) σημαντικότερες «ιρλανδικές διαβάσεις» του «“Δήμου Φαιστού”, “Μεσαράς”, “Νομού Ηρακλείου”, “Κρήτης”» οι οποίες «κλείνουν» προληπτικά, (δηλαδή απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων διά μέσου αυτών), από το «Τμήμα Πολιτικής Προστασίας» του «Δήμου Φαιστού», σε κάθε περίπτωση ισχυρής βροχόπτωσης. Ο σχεδιασμός του θεματικού αυτού χάρτη έγινε με την βοήθεια των «Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων» (εν συντομία «Γ.Π.Σ.») ή αλλιώς «Geographical Information Systems» (εν συντομία «G.I.S.») και με εφαρμογή επί του χαρτογραφικού υποβάθρου με την ονομασία «Google Maps». Όλες αυτές οι «ιρλανδικές διαβάσεις» βρίσκονται εντός του εύρους της λεκάνης απορροής του «”Γεροπόταμου”, “Ηρακλείου”, “Μεσαράς”, “Κρήτης”» [1]. Πρόκειται, συγκεκριμένα για 1).την «ιρλανδική διάβαση» στην θέση «Αγία Τριάδα» (ακραία αριστερά ή ακραία δυτική), 2).την «ιρλανδική διάβαση» στην θέση «Τρία Αστέρια» (στο μέσον ή η μεσαία του θεματικού χάρτη) και την 3). την «ιρλανδική διάβαση» στην θέση «Πέρι», (ονομάζεται και «“ιρλανδική διάβαση” “Περίου”»), (ακραία δεξιά ή ακραία ανατολική στον θεματικό χάρτη) [2.1].

Εικόνα 1. Ο θεματικός χάρτης των «ιρλανδικών διαβάσεων» με απεικόνιση, 1).του περιγράμματος και της συνολικής επιφάνειας του τμήματος της «λεκάνης απορροής» του «”Γεροπόταμου”, “Ηρακλείου”, “Μεσαράς”, “Κρήτης”» που εμπίπτει μέσα στα όρια του «“Δήμου Φαιστού”, “Μεσαράς”, “Νομού Ηρακλείου”, “Κρήτης”», (με «ανοιχτή καφέ» απόχρωση), 2).του περιγράμματος του «“Δήμου Φαιστού”, “Μεσαράς”, “Νομού Ηρακλείου”, Κρήτης», (με «κόκκινη» απόχρωση), 3).των οικισμών του «“Δήμου Φαιστού”, “Μεσαράς”, “Νομού Ηρακλείου”, “Κρήτης”», (κουκίδες με «πράσινη» απόχρωση και ονομασίες με «μαύρη» απόχρωση), 4).του υδρογραφικού δικτύου (ή αλλιώς δικτύου ρεμάτων) του «”Γεροπόταμου”, “Ηρακλείου”, “Μεσαράς”, “Κρήτης”» (με «γαλάζια» απόχρωση) (με διαβάθμιση του πάχους γραμμής ανάλογα με το μέγεθος της «τάξης» του κάθε ρέματος όπου όσο μεγαλύτερη «τάξη ρέματος» τόσο μεγαλύτερο και το πάχος της γραμμής), 5).το «σήμα οδοσήμανσης κινδύνου “Κ-11” [“ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΘΕΤΟ ΡΕΙΘΡΟ (ΑΥΛΑΚΙ) Ή ΑΠΟΤΟΜΗ ΚΟΙΛΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΚΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ”]» (το οποίο συνήθως συνιστάται να τοποθετείται για την προειδοποίηση των οδηγών των διερχόμενων οχημάτων) και 6).το χαρτογραφικό υπόβαθρο της εφαρμογής «Google Maps» [1].

—————————————————————————————————————–

Εικόνα 2. Ο θεματικός χάρτης των «ιρλανδικών διαβάσεων» με απεικόνιση, 1).του περιγράμματος και της συνολικής επιφάνειας του τμήματος της «λεκάνης απορροής» του «”Γεροπόταμου”, “Ηρακλείου”, “Μεσαράς”, “Κρήτης”» που εμπίπτει μέσα στα όρια του «“Δήμου Φαιστού”, “Μεσαράς”, “Νομού Ηρακλείου”, “Κρήτης”», (με «ανοιχτή καφέ» απόχρωση), 2).του περιγράμματος του «“Δήμου Φαιστού”, “Μεσαράς”, “Νομού Ηρακλείου”, Κρήτης», (με «κόκκινη» απόχρωση), 3).των οικισμών του «“Δήμου Φαιστού”, “Μεσαράς”, “Νομού Ηρακλείου”, “Κρήτης”», (κουκίδες με «πράσινη» απόχρωση και ονομασίες με «μαύρη» απόχρωση), 4).του υδρογραφικού δικτύου (ή αλλιώς δικτύου ρεμάτων) του «”Γεροπόταμου”, “Ηρακλείου”, “Μεσαράς”, “Κρήτης”» (με «γαλάζια» απόχρωση) (με διαβάθμιση του πάχους γραμμής ανάλογα με το μέγεθος της «τάξης» του κάθε ρέματος όπου όσο μεγαλύτερη «τάξη ρέματος» τόσο μεγαλύτερο και το πάχος της γραμμής), 5).το «μικτό/σύνθετο σήμα οδοσήμανσης προειδοποίησης “Κ-25” (“ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ”) με την προσθήκη του κειμένου “ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ”» (το οποίο συνήθως συνιστάται να τοποθετείται για την προειδοποίηση των οδηγών των διερχόμενων οχημάτων) και 6).το χαρτογραφικό υπόβαθρο της εφαρμογής «Google Maps» [1].

—————————————————————————————————————–

Εικόνα 3. Ο θεματικός χάρτης των «ιρλανδικών διαβάσεων» με απεικόνιση, 1).του περιγράμματος και της συνολικής επιφάνειας του τμήματος της «λεκάνης απορροής» του «”Γεροπόταμου”, “Ηρακλείου”, “Μεσαράς”, “Κρήτης”» που εμπίπτει μέσα στα όρια του «“Δήμου Φαιστού”, “Μεσαράς”, “Νομού Ηρακλείου”, “Κρήτης”», (με «ανοιχτή καφέ» απόχρωση), 2).του περιγράμματος του «“Δήμου Φαιστού”, “Μεσαράς”, “Νομού Ηρακλείου”, Κρήτης», (με «κόκκινη» απόχρωση), 3).των οικισμών του «“Δήμου Φαιστού”, “Μεσαράς”, “Νομού Ηρακλείου”, “Κρήτης”», (κουκίδες με «πράσινη» απόχρωση και ονομασίες με «μαύρη» απόχρωση), 4).του υδρογραφικού δικτύου (ή αλλιώς δικτύου ρεμάτων) του «”Γεροπόταμου”, “Ηρακλείου”, “Μεσαράς”, “Κρήτης”» (με «γαλάζια» απόχρωση) (με διαβάθμιση του πάχους γραμμής ανάλογα με το μέγεθος της «τάξης» του κάθε ρέματος όπου όσο μεγαλύτερη «τάξη ρέματος» τόσο μεγαλύτερο και το πάχος της γραμμής), 5).το «το σήμα οδοσήμανσης προειδοποίησης μόνο με την προσθήκη του κειμένου “ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΜΗΝ ΕΙΣΕΡΧΕΣΘΕ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΣΗΣ / WARNING IN CASE OF FLOOD DO NOT PASS – TURN AROUND”» (το οποίο συνήθως συνιστάται να τοποθετείται για την προειδοποίηση των οδηγών των διερχόμενων οχημάτων) και 6).το χαρτογραφικό υπόβαθρο της εφαρμογής «Google Maps» [1].

—————————————————————————————————————–

Παρατήρηση (1): Είναι σημαντικό και πρέπει να αναφερθεί ότι την «Σάββατο προς Κυριακή 16 προς 17 Φλεβάρη 2019», ολόκληρη την χώρα και ειδικότερα την Κρήτη είχε συγκλονίσει το περιστατικό με την παράσυρση του αυτοκινήτου στην «ιρλανδική διάβαση» του «Γεροπόταμου», στο ύψος της θέσης με την ονομασία «Τρία Αστέρια», στην έξοδο των «Μοιρών» για το «Τυμπάκι», που είχε σαν αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο τεσσάρων (4) ανθρώπων που επισκέφθηκαν την περιοχή της «Μεσαράς» προκειμένου να συμμετέχουν σε ένα γαμήλιο γλέντι και πνίγηκαν επιχειρώντας να περάσουν με το όχημά τους από έναν αδιάβατο (λόγω του πλημμυρισμένου «Γεροπόταμου») δρόμο όπου δε είχαν ληφθεί μέτρα προστασίας και υπήρχε καμμία προειδοποιητική σήμανση [2]. Επίσης είναι άξιο αναφοράς ότι και οι τρεις (3) προαναφερθείσες «ιρλανδικές διαβάσεις» βρίσκονται επί της «κύριας κοίτης» του «”Γεροπόταμου”, “Νομού Ηρακλείου”, “Μεσαράς”, “Κρήτης”» και επί μίας ευθείας με κατεύθυνση «βορειοδυτική» προς «νοτιοανατολική».

Παρατήρηση (2): Ευχαριστώ τον «Π.Ε. Γεωπόνο» κ. Κωνσταντίνο Κωνιωτάκη, (κάτοικο «“Τυμπακίου”, “Δήμου Φαιστού”, “Μεσαράς”, “Νομού Ηρακλείου”, “Κρήτης”»), για την πολύτιμη συμβολή του στον γεωχωρικό εντοπισμό των εν λόγω τριών (3) «ιρλανδικών διαβάσεων».

Παρατήρηση (3): Οι «ιρλανδικές διαβάσεις» ονομάσθηκαν έτσι επειδή κατά τον αγγλοϊρλανδικό πόλεμο οι Ιρλανδοί είχαν αρκετές τέτοιες διαβάσεις όπου οι Βρεττανοί δεν ήξεραν ότι υπήρχαν, καθώς όταν έβρεχε έστω και λίγο, η διάβαση σκεπαζόταν και γινόταν αόρατη, οπότε πίστευε κάποιος ότι εκεί δεν υπήρχε πέρασμα γι να διασχίσει κάποιος το ποτάμι [4]. Οδηγίες προστασίας οδηγών και οχημάτων σε περίπτωση διασταύρωσης δρόμου με χείμαρρο μπορεί να βρει κάποιος ενδιαφερόμενος στο διαδίκτυο [5]. Η χαρτογραφικές συνθέσεις του παρόντος άρθρου έγιναν με το ελεύθερο στο διαδίκτυο λογισμικό «Quantum Geographical Information System» (εν συντομία αποκαλούμενο «Q.G.I.S.») [6]. 

Οι μέχρι τώρα επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, τόσο στην Αγγλική όσο και στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και η γενικότερη έρευνα σχετικά με τους υδατικούς πόρους σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, του “Θωμά Κ. Παπαλάσκαρη”, μπορούν να βρεθούν στους παρακάτω διαδικτυακούς συνδέσμους:

i).«https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=XwAjaVgAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5jWHFrhlwml-s4fV1yRsox1l8cEaZbOBXT7lcQuzuudmJQj-xsJkXDcwEnvubUfDyDNMyV4v9Szboh-8jxZlYn5KRVvoUhFID5UtnUkQvN7DBXddbyCYfAKxj4ABuvZbsbf_0l»,

ii).«https://www.researchgate.net/profile/Thomas-Papalaskaris/research»,

iii).« https://orcid.org/0000-0002-1698-6869».

iv).«https://waterpowerofgreece.blogspot.com/» καθώς επίσης και σε διάφορους άλλους διαδικτυακούς συνδέσμους, (ειδικά για θέματα που αφορούν τον «”Γεροπόταμο”, “Νομού Ηρακλείου”, “Μεσαράς”, “Κρήτης”»), [όπως π.χ. 3.1-3.27].

Βιβλιογραφία-Παραπομπές:

1.GOOGLE MAPS,

(«https://www.google.com/maps»),

—————————————————————————————————————–

2.1.AGONASKRITIS.GR,

(«https://agonaskritis.gr/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-4-%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D-%CF%84%CE%BF/»),

2.2.NEAKRITI.GR,

(«https://www.neakriti.gr/kriti/1536101_thrinei-i-kriti-simera-teleytaio-antio-stin-oikogeneia-poy-esbise-ston-geropotamo»),

2.3.NEAKRITI.GR,

(«https://www.neakriti.gr/kriti/irakleio/1536054_isoyn-aggelos-ki-etsi-egines-sygkinei-fili-tis-20hronis-poy-anasyrthike»),

—————————————————————————————————————–

3.1.NEAKRITI.GR,

(«https://www.neakriti.gr/kriti/2021979_geropotamos-mesaras-se-mia-kakokairia-typoy-daniel-tha-katebasei-240-ekatommyria»),

3.2.CANDIADOC.GR,

(«https://www.candiadoc.gr/2023/10/10/geropotamos-mesaras-posa-ekatommyri/»),

3.3.FLASHNEWS.GR.GR,

(«https://flashnews.gr/post/705049/geropotamos-mesaras-kritis-240-ekatommyria-kyvika-metra-tonous-peripou-tha-katevasei-se-mia-kakokairia-typou-daniel/»),

3.4.E-MESARA.GR,

(«https://e-mesara.gr/mesara-geropotamos-se-mia-kakokairia-typoy-daniel-tha-katevasei-240-ekatommyria-tonoys-peripoy/»),

3.5.ANTILALOSPRESS.GR,

(«https://www.antilalospress.gr/Articles/geropotamos-mesaras-kritis-240-ekatommuria-kuvika-metra-tonous-peripou-tha-katevasei-se-mia-kakoka»),

3.6.MESARALIVE.GR,

(«https://www.mesaralive.gr/post/geropotamos-mesaras-krhths-240-ekatommuria-kubika-metra-tonous-tha-katebase/local-news/»),

3.7.E-ENIMEROSI.COM,

(«https://e-enimerosi.com/2023/10/11/%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-240-%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CF%8D/»),

—————————————————————————————————————–

3.8.MESARALIVE.GR,

(«https://www.mesaralive.gr/post/oi-epikindunes-gia-plhmmura-perioches-tou-aerodromiou-tumpakiou/local-news/»),

3.9.ANTILALOSPRESS.GR,

(«https://www.antilalospress.gr/Articles/perioxes-idiaitera-euaisthites-na-pligoun-apo-endexomenes-plimmures-stin-perioxi-tou-aerodromiou-tumpakiou»),

3.10.NEAKRITI.GR,

(«https://www.neakriti.gr/kriti/2025264_poies-periohes-einai-idiaitera-eyaisthites-na-pligoyn-apo-endehomenes-plimmyres-stin»),

3.11.E-ENIMEROSI.COM,

(«https://e-enimerosi.com/2023/10/30/%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b1%cf%82-%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%af%ce%bd/»),

—————————————————————————————————————–

3.12.NEAKRITI.GR,

(«https://www.neakriti.gr/kriti/irakleio/2025454_geropotamos-mesaras-stin-prohthesini-brohi-katebase-peripoy-2-ekat-kybika»),

3.13.APOPSILIVE.GR,

(«https://www.apopsilive.gr/blogs/o-geropotamos-se-mia-imera-brochoptosis-katebase-2-ekatommuria-kubika»),

3.14.FLASHNEWS.GR,

(«https://flashnews.gr/post/713695/geropotamos-kritis-peripou-2-ekatommyria-tonous-katevase-stin-chthesini-vrochi/»),

3.15.NEWSHUB.GR,

(«https://www.newshub.gr/el/kriti/mesara-o-geropotamos-katevase-stin-chthesini-vrochi-peripoy-2-ekatommyria-kyvika»),

3.16.CANDIADOC.GR,

(«https://www.candiadoc.gr/2023/10/31/peripoy-2-ekat-kyvika-metra-neroy-katev/»),

3.17.E-MESARA.GR,

(«https://e-mesara.gr/geropotamos-stin-teleytaia-vrochoptosi-katevase-peripoy-2-ekat-kyvika-metra/»),

3.18.ANTILALOSPRESS.GR,

(«https://www.antilalospress.gr/Articles/duo-ekatommuria-kuvika-metra-tonous-peripou-katevase-xthes-o-geropotamos»),

3.19.E-ENIMEROSI.COM,

(«https://e-enimerosi.com/2023/11/01/%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-2-%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CF%8D/»),

—————————————————————————————————————–

3.20.NEAKRITI.GR,

(«https://www.neakriti.gr/kriti/irakleio/2026216_poso-ilektriko-reyma-mporei-na-parahthei-stoys-diaforoys-oikismoys-tis»),

3.21.ANTILALOSPRESS.GR,

(«https://www.antilalospress.gr/Articles/mesara-i-paragogi-ilektrikis-energeias-apo»),

3.22.NEWSHUB.GR,

(«https://www.newshub.gr/el/kriti/irakleio-poso-ilektriko-reyma-mporei-na-parachthei-stoys-diaforoys-oikismoys-tis-mesaras-apo-to-geropotamo»),

3.23.CANDIADOC.GR,

(«https://www.candiadoc.gr/2023/11/06/poso-ilektriko-reyma-mporei-na-parachth/»),

3.24.CANDIADOC.GR,

(«https://www.candiadoc.gr/2023/11/06/ereyna-poso-ilektriko-reyma-mporei-na/»),

3.25.E-MESARA.GR,

(«https://e-mesara.gr/poso-ilektriko-reyma-mporei-na-parachthei-stoys-diaforoys-oikismoys-tis-mesaras-paradeigmata/»),

3.26.MESARALIVE.GR,

(«https://www.mesaralive.gr/post/melethh-paragwgh-hlektrikhs-energeias-sth-mesara/local-news/48244»),

3.27.E-ENIMEROSI.COM,

(«https://e-enimerosi.com/2023/11/06/%cf%80%cf%8c%cf%83%ce%bf-%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%81%ce%b5%cf%8d%ce%bc%ce%b1-%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%af-%ce%bd%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%87%ce%b8/»),

—————————————————————————————————————–

4.K24.NET,

(«https://gr.k24.net/articles.aspx?a=158»),

—————————————————————————————————————–

5.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (“YOUTUBE.COM”),

(«https://www.youtube.com/watch?v=l1RXCTXmdl0&t=35s»),

—————————————————————————————————————–

6.QGIS.ORG,

(«https://qgis.org/en/site/»),

Γεωγραφική έρευνα / Υδρολογική έρευνα / Έρευνα Πολιτικής Προστασίας του Θωμά Παπαλάσκαρη

●MSc. Πολιτικού-Υδρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υδραυλικών Έργων,

●Μέλος Τ.Ε.Ε./Α.Μ.:58540,

●«Μ.Τ.Σ. Πολιτικών Μηχανικών (Α.Π.Θ.)»,

●«Μ.Τ.Σ. Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο (Τ.Ε.Ι.-Α.Μ.Θ.)»,

●«Μ.Τ.Σ. Υδραυλική Μηχανική (Δ.Π.Θ.)»,

●«Πρώην Υπάλληλος της «Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Καβάλας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «08/12/2015-06/05/2016»),

●«Πρώην Υπάλληλος της «Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Χίου («Τμήμα Επικινδύνων & Αυθαιρέτων»), Χίος» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «01/9/2016-31/04/2017»),

●«Πρώην Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, Θεσσαλονίκης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «15/11/2017-23/04/2018»),

●«Πρώην Υπάλληλος του «Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, Θεσσαλονίκης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «02/05/2018-01/09/2018»),

●«Πρώην Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Νέστου, Χρυσούπολης Νέστου, Καβάλας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «30/11/2018-09/06/2019»),

●«Πρώην Υπάλληλος της «Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου, Άγιος Νικόλαος, Κρήτης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «11/7/2019-10/10/2019»),

●«Πρώην Υπάλληλος/Στέλεχος της πρώην «Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. («Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.»), Ελασσόνα, Δήμος Ελασσόνας, Νομού Λάρισας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «11/10/2019-31/05/2021»)»,

●«Πρώην Υπάλληλος/Στέλεχος της «Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. («ΑΝ.Η. Α.Ε.»), Αρχάνες, Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, (Παράρτημα Τυμπακίου, Δήμου Φαιστού, Περιοχής Μεσαράς), Νομού Ηρακλείου, Κρήτης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «01/06/2021-30/11/2021»)»,

●«Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Καλυμνίων, Κάλυμνος, Νομού Δωδεκανήσου» (με σύμβαση «Δ.Δ.Α.Χ.», «17/01/2022-../../….»), («Με Απόσπαση Λόγω Συνυπηρέτησης στον “Δήμο Καβάλας”»),

●«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 35 ωρών, «Διά Ζώσης Εκπαίδευση Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (“Ν.Ο.Κ.”) & Έκδοση Άδειας Δόμησης», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

●«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 100 ωρών, «Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση Στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών “Q.G.I.S.”», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

●«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 100 ωρών, «Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση Στη Χωρική Ανάλυση Ψηφιδωτών (“Raster G.I.S.”)», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

●«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 28 ωρών, «Διά Ζώσης Εκπαίδευση Στις Οριοθετήσεις Ρεμάτων», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί