Στη λίστα 2% του Stanford ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης

Μεγάλη διάκριση του Καθηγητή – Ακαδημαϊκού Κωνσταντίνου Ζοπουνίδη, με βάση την αντικειμενική έρευνα του Πανεπιστημίου του Stanford.
Ο Καθ. Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια ως ο 1ος εν ενεργεία ερευνητής καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης.
Επίσης, με βάση τη λίστα του 2%, είναι μεταξύ των πρώτων στην Ελλάδα στα γνωστικά αντικείμενα: Επιχειρησιακή Έρευνα, Τεχνητή Νοημοσύνη και Επιστήμες των Μηχανικών.

Οι μετρήσεις αναφορών χρησιμοποιούνται ευρέως αλλά δεν χρησιμοποιούνται πάντα σωστά. Δημιουργήθηκε λοιπόν μια δημόσια διαθέσιμη βάση δεδομένων με κορυφαίους επιστήμονες που παρέχει τυποποιημένες πληροφορίες για αναφορές, h-index, hm-index προσαρμοσμένο για πολλούς συγγραφείς, αναφορές σε άρθρα με διαφορετικές θέσεις συγγραφέων και σύνθετο δείκτη (c-score). Εμφανίζονται ξεχωριστά δεδομένα για τον αντίκτυπο του συνόλου της καριέρας και, ξεχωριστά, για το πρόσφατο έτος. Δίνονται μετρήσεις με και χωρίς αυτοαναφορές και αναλογία αναφορών προς τις εργασίες στις οποίες παραπέμπουν. Οι επιστήμονες ταξινομούνται σε 22 επιστημονικά πεδία και 174 υποπεδία σύμφωνα με την τυπική ταξινόμηση Science-Metrix. Παρέχονται επίσης ποσοστά ανά πεδίο και υποπεδίο για όλους τους επιστήμονες με τουλάχιστον 5 δημοσιευμένες εργασίες. Τα δεδομένα που αφορούν το σύνολο της καριέρας κάθε επιστήμονα ενημερώθηκαν στο τέλος του 2022 και τα δεδομένα που αφορούν το πιο πρόσφατο έτος αφορούν αναφορές που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους 2022. Η επιλογή βασίζεται στους 100.000 κορυφαίους επιστήμονες με βάση το c-score (με και χωρίς αυτοαναφορές) ή ποσοστιαία κατάταξη 2% και άνω στο υποπεδίο. Αυτή η βάση  χρησιμοποιεί δεδομένα Scopus που παρέχονται από τον Elsevier μέσω του Εργαστηρίου ICSR (https://www.elsevier.com/icsr/icsrlab ). Οι υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας όλα τα προφίλ συντακτών Scopus μέχρι τη 1η Οκτωβρίου 2023. Εάν ένας συγγραφέας δεν είναι στη λίστα, αυτό οφείλεται απλώς στο ότι η τιμή του c-score δεν ήταν αρκετά υψηλή για να εμφανιστεί στη λίστα. Δεν σημαίνει ότι ο συγγραφέας δεν κάνει καλή δουλειά.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί