ΕΣΔΑΚ: Υπογραφή της σύμβασης τεχνικού συμβούλου στο έργο ΜΕΑ Ηρακλείου

Υπογραφή Σύμβασης Τεχνικού Συμβούλου-Βασικού Μελετητή υποστήριξης του ΕΣΔΑΚ  για το έργο «Μονάδα Επεξεργασίας και Αξιοποίησης Απορριμμάτων Ηρακλείου»

Ο ΕΣΔΑΚ  αποτελεί τον Φορέα Υλοποίησης του έργου Μονάδα Επεξεργασίας και Αξιοποίησης Απορριμμάτων Ηρακλείου.  Η κατασκευή του  έργο έχει συμβασιοποιηθεί και σήμερα βρίσκεται στην ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών εργασιών και αδειών που απαιτούνται , ώστε να εκκινήσουν οι κύριες εργασίες εκτέλεσης του.

Ο ΕΣΔΑΚ πρώτος πανελλαδικά από όλους τους φορείς διαχείρισης απορριμμάτων εξασφάλισε από το ΕΣΠΑ , την χρηματοδότηση υποέργου Τεχνικού Συμβούλου – Βασικού Μελετητή, ώστε να έχει όλη την απαραίτητη εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη σύμφωνα με τις απαιτήσεις άλλωστε της Υ.Α (ΦΕΚ 25.09.2018) περί καθορισμού καθηκόντων και αρμοδιοτήτων Βασικών Μελετητών
Ειδικότερα ο Τεχνικός Σύμβουλος- Βασικός Μελετητής θα γνωμοδοτεί υποστηρίζοντας την Τεχνική Υπηρεσία του ΕΣΔΑΚ ,  σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης του έργου από την αρχική (έλεγχος μελέτες εφαρμογής και άδειες) έως και την πλήρη κατασκευή του έργου  , ώστε να εξασφαλιστεί ένα άρτιο αποτέλεσμα τόσο τεχνικά όσο και διαχειριστικά αφού το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) και των διαδικασιών συμμόρφωσης με τους κανόνες του ΕΣΠΑ.
Η Σύμβαση του Τεχνικού Συμβούλου- Βασικού Μελετητή με προϋπολογισμό 202.150 € πλέον ΦΠΑ, υπογράφηκε από τον Πρόεδρο του ΕΣΔΑΚ Ζ. Καλογεράκη και τον νόμιμο εκπρόσωπο της Σύμπραξης ΕΠΤΑ Σύμβουλοι -Μελετητές και  Ι. Φραντζής & Συνεργάτες 

Υπενθυμίζουμε τα βασικά χαρακτηριστικά του  έργου , για το οποίο θα παρασχεθούν υπηρεσίες Τεχνικού  Συμβούλου-Βασικού Μελετητή :  
⦁ Aφορά στον ριζικό εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΠΑ) Ηρακλείου στην θέση Μαύρος Σπήλιος της Δ.Ε Νέας Αλικαρνασσού, και την μετεξέλιξή της σε μια Μονάδα Επεξεργασίας και Αξιοποίησης Απορριμμάτων. Προβλέπει επίσης την  δυνατότητα άσκησης προαίρεσης από πλευράς του ΕΣΔΑΚ, ώστε να επιτύχει 100%  τους στόχους της μελέτης του νέου ΠΕΣΔΑΚ που είναι σε φάση έγκρισης ,  για την περιοχή εξυπηρέτησης του έργου.
⦁ Έχει δυναμικότητα 59.200 t/y υπολειμματικών σύμμεικτων ΑΣΑ  & παράλληλα με βάση τα τεύχη δημοπράτησης έχει εξεταστεί ώστε η δυναμικότητα της γραμμής επεξεργασίας να καλύπτει την ετήσια ποσότητα αιχμής, ήτοι 75.000 t/y  
⦁ Οι δεσμευτικοί στόχοι του βασικού έργου  είναι   :
                Ελάχιστο Ποσοστό ανάκτησης ανακυκλώσιμων = 34,99 %    
                Μέγιστο Ποσοστό υπολείμματος = 24,53 %  
                Ελάχιστο Ποσοστό (επί τοις εκατό) εκτροπής του βιοαποδομήσιμου κλάσματος = 80,04 %  
                Ελάχιστο Ποσοστό παραγόμενου απορριμματογενούς καυσίμου = 30,49 %

Το συνολικό έργο έχει προϋπολογισμό κατασκευής 49,8 εκ €  και είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί