Το τμήμα ΑΕΙ της Κρήτης με 100% απορρόφηση στην αγορά εργασίας – Βρίσκουν δουλειά όλοι οι απόφοιτοι

Ενώ η ανεργία σε πτυχιούχους ΑΕΙ 20-24 ετών είναι στο 40,8%, οι απόφοιτοι αυτού του τμήματος εξασφαλίζουν σχεδόν όλοι θέση στην αγορά εργασίας

Μια έρευνα η οποία αφορά στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (πρώην ΤΕΙ Κρήτης), αποδεικνύει για ακόμη μια φορά το υψηλό επίπεδο σπουδών που παρέχουν τα δημόσια ιδρύματα, όταν μάλιστα έχουν προσαρμοστεί στις ανάγκες της εποχής και φυσικά της αγοράς εργασίας.

Το σημαντικότερο συμπέρασμα της έρευνας είναι πως το 99% των αποφοίτων του τμήματος εργάζονται και μάλιστα σε επίσης πολύ υψηλό ποσοστό έχουν αντικείμενο εργασίας συναφές με το αντικείμενο των σπουδών τους.

Τα αποτελέσματα της έρευνας για το συγκεκριμένο τμήμα αλλά και για εκατοντάδες ακόμη τμήματα των ελληνικών πανεπιστημίων θα πρέπει να δώσουν μια «ώθηση» και στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου οι οποίοι θα δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις να ψάχνουν με μεγάλη επιμέλεια όλα τα τμήματα των ελληνικών πανεπιστημίων και τι μπορούν να τους προσφέρουν οι σπουδές τους σε αυτά τόσο σε προπτυχιακό επίπεδο όσο και σε μεταπτυχιακό και να μην κάνουν επιλογές στα …τυφλά.

Τι έδειξε η έρευνα

Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ιδιαίτερα σημαντικά αν σκεφτεί κανείς τα υψηλά ανεργίας των νέων πτυχιούχων στη χώρα μας. Η έρευνα στόχευε στην καταγραφή και αξιολόγηση της μετάβασης των αποφοίτων του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στην αγορά εργασίας. Διεξήχθη με τη μέθοδο της τηλεφωνικής συνέντευξης το διάστημα 1-20 Ιουνίου 2022 και περιλαμβάνει όλους τους απόφοιτους του τμήματος από το Νοέμβριο 2018 μέχρι και τον Μάρτιο του 2022.

Ο πληθυσμός της έρευνας ανήλθε σε 149 απόφοιτους στους οποίους ζητήθηκε να απαντήσουν τηλεφωνικά στο ερωτηματολόγιο. Από την έρευνα ελήφθησαν 100 απαντήσεις, με το ποσοστό ανταπόκρισης (response rate) να ανέρχεται σε 67,1%. Το δείγμα των 100 απαντήσεων είναι στατιστικά επαρκές με βαθμό εμπιστοσύνης (Confidence Level) 99% και σφάλμα εκτίμησης μικρότερο του 5% στο ποσοστό απασχόλησης.

Από το σύνολο των απαντήσεων που ελήφθησαν, οι 27 απαντήσεις ήταν από άντρες και οι 73 από γυναίκες. Επιπλέον, 12 άτομα είναι ηλικίας 23-24 ετών, 77 άτομα είναι 25-29 ετών και 11 άτομα είναι άνω των 30. Όσον αφορά τη συνέχιση των σπουδών με την παρακολούθηση προγραμμάτων σπουδών δεύτερου κύκλου (μεταπτυχιακό), οι 4 από τους 100 ερωτηθέντες απάντησαν ότι έχουν ολοκληρώσει και οι 13 ότι πραγματοποιούν την τρέχουσα περίοδο μεταπτυχιακές σπουδές.

Από το σύνολο των απαντήσεων που ελήφθησαν προκύπτει ότι οι 95 απόφοιτοι είναι εργαζόμενοι, ένα άτομο είναι άνεργο, ενώ 4 απόφοιτοι υπηρετούν στρατιωτική θητεία. Οι υπηρετούντες τη στρατιωτική θητεία δεν εντάσσονται στο εργατικό δυναμικό της χώρας, ως εκ τούτου δε λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του ποσοστού απασχόλησης (το οποίο εκφράζεται από το λόγο των εργαζόμενων προς το εργατικό δυναμικό).

Το ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων του τμήματος εμφανίζεται ιδιαίτερα υψηλό, και ανέρχεται σε 99%, καθώς οι 95 από τους 96 αποφοίτους του Τμήματος που συμμετείχαν στην έρευνα εργάζονται.

Ποσοστό απασχόλησης και ανεργίας αποφοίτων

Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται σε συμφωνία και βελτιώνει τις προηγούμενες έρευνες που είχε διεξάγει το Τμήμα και προσδιόρισαν το ποσοστό απασχόλησης σε 88% το 2019 και 92% το 2017. Ιδιαίτερα σημαντικό κρίνεται το γεγονός ότι παρόλο που σχεδόν σύνολο των αποφοίτων έλαβε πτυχίο τα τελευταία τρία έτη, δηλαδή κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας COVID19 και ενώ η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε παρατεταμένη κρίση με υψηλά ποσοστά ανεργίας, οι απόφοιτοι εμφανίζουν μέγιστη απορρόφηση στην αγορά εργασίας που προσεγγίζει το 100%.

Από τους 95 απόφοιτους που εργάζονται οι 69 έχουν αντικείμενο εργασίας συναφές με το αντικείμενο των σπουδών τους. Επομένως, περίπου 3 στους 4 αποφοίτους εργάζονται στο γνωστικό τους αντικείμενο. Το πολύ υψηλό ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματος (99%) είναι αναμενόμενο να οδηγήσει και σε ετεροαπασχόληση αποφοίτων.

Παρόλα αυτά το ποσοστό ετεροαπασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματος (27,4%) είναι μικρότερο από το αντίστοιχο ποσοστό ετεροαπασχόλησης της ελληνικής οικονομίας που ανέρχεται σε 30,2% (κατά το έτος 2020, σύμφωνα με τη Eurostat).

Από το σύνολο των 95 εργαζόμενων, οι 7 είναι αυτοαπασχολούμενοι με προσωπικό ή χωρίς προσωπικό και οι υπόλοιποι 88 είναι μισθωτοί. Επιπλέον, από το σύνολο των εργαζόμενων αποφοίτων οι 91 εργάζεται με πλήρη απασχόληση και οι 4 με μερική απασχόληση, γεγονός επίσης πολύ θετικό για τους αποφοίτους.

Κατανομή εργαζόμενων αποφοίτων σε μερική και πλήρη απασχόληση

Μεγάλος αριθμός αποφοίτων εργάζεται σε εμπορικές επιχειρήσεις, στον τομέα του Marketing, σε λογιστικές & χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, αλλά και στον κλάδο πληροφορικής που αποτελούν τα κύρια γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Το 62% των αποφοίτων εργάζεται στην περιφέρεια Κρήτης, το 20% στην Περιφέρεια Αττικής, ενώ το 10% εργάζεται στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Σύγκριση με τα ποσοστά απασχόλησης πανελλαδικά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση του ποσοστού ανεργίας των αποφοίτων του τμήματος με το ποσοστό ανεργίας της ελληνικής οικονομίας. Όλα τα δεδομένα ανεργίας για την ελληνική οικονομία προέρχονται από τη Eurostat Database. Το ποσοστό ανεργίας της ελληνικής οικονομίας κατά το 2021 (τελευταία διαθέσιμα ετήσια δεδομένα) ήταν 14,7% για τον πληθυσμό εργάσιμης ηλικίας, ενώ το ποσοστό των ανέργων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κατάταξη ISCED) για τον ίδιο πληθυσμό ήταν 11%.

Στην ανάλυση ανά ηλικιακή ομάδα και επίπεδο εκπαίδευσης προκύπτει ότι οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 20-24 ετών εμφανίζουν ποσοστό ανεργίας 40,8%, οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 25-29 ετών εμφανίζουν ποσοστό ανεργίας 28,1%, οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 30-34 ετών εμφανίζουν ποσοστό ανεργίας 19,1%.

Προκύπτει το συμπέρασμα ότι το ποσοστό ανεργίας των αποφοίτων του τμήματος είναι σημαντικά χαμηλότερο από τα αντίστοιχα ποσοστά της ελληνικής οικονομία τόσο για το σύνολο του εργατικού δυναμικού, όσο και για τους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και για όλες τις ηλικιακές ομάδες που εξετάζονται.

Συμπεράσματα:

Το σημαντικότερο συμπέρασμα από τα παραπάνω είναι πως το 99% των αποφοίτων του τμήματος εργάζονται. Το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ (δείτε ΕΔΩ) έχει ως στόχο την παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, προσφέροντας ένα σύγχρονο και ποιοτικό πρόγραμμα σπουδών δομημένο με βάση τις νέες εξελίξεις στο χώρο της Διοικητικής Επιστήμης αλλά και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Οι απόφοιτοι του τμήματος αποκτούν ισχυρές βάσεις στα πεδία της Οικονομικής Επιστήμης, της Διοικητικής Επιστήμης, των Πληροφοριακών Συστημάτων και του Μάρκετινγκ, με ισχυρές γνώσεις και δεξιότητες σε νέες τεχνολογίες πληροφορικής, γεγονός που τους δίνει σημαντικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Ταυτόχρονα, πλέον οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο δωρεάν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΔΕΤ (δείτε ΕΔΩ) με θέμα Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός που κατατάσσεται ανάμεσα στα μεταπτυχιακά με τη μεγαλύτερη ζήτηση στην Κρήτη.

Επιπλέον, οι απόφοιτοι του τμήματος, λόγω της γενικής κατεύθυνσης του τμήματος, μπορούν να απασχοληθούν σε όλο το εύρος των επιχειρήσεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα όπως ξενοδοχειακές μονάδες, τράπεζες, οργανισμούς, τηλεπικοινωνίες, βιομηχανία κτλ. και σε διαφορετικές θέσεις στις επιχειρήσεις όπως στην διοίκηση, μάρκετινγκ, δημόσιες σχέσεις, διαχείριση προσωπικού, στην ανάλυση δεδομένων, διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων κτλ. Όλα τα παραπάνω δικαιολογούν το ουσιαστικά μέγιστο ποσοστό απορρόφησης στην αγορά εργασίας του τμήματος.

Και ένα νέο μεταπτυχιακό

Το πανεπιστήμιο ανακοίνωσε και την έναρξη λειτουργίας του νέου διιδρυματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στην Ανάλυση Δεδομένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (εξ’ αποστάσεως) το οποίο διοργανώνουν από κοινού το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής από το ΕΛΜΕΠΑ, καθώς και το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών και το Τμήμα Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου στην Κύπρο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ανάλυση Δεδομένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (Εξ Αποστάσεως) – Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος (ο σύνδεσμος ΕΔΩ).

ieidiseis.gr

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί